hero obrázok článku

Vrátenie daní z Holandska pod lupou

Vrátenie daní z Holandska

Podanie daňového priznania na holandskom daňovom úrade (Belastingdienst) bolo pred niekoľkými rokmi jednoduchšie a rýchlejšie, stačilo mať dokumenty od zamestnávateľa. V roku 2015 však Belastingdienst zaviedol niekoľko zmien, o ktorých si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Od klientov, ktorí pracovali alebo pracujú v Holandsku, dostávame množstvo otázok, preto sme sa v nasledujúcich riadkoch rozhodli odpovedať na niektoré z nich.

Celý rok som pracoval iba v Holandsku. Mám nejaké povinnosti voči slovenskému daňovému úradu?

Áno. Ak je Vaše trvalé bydlisko stále na Slovensku, alebo tu máte centrum záujmov (napr. najbližšiu rodinu, vlastníte nehnuteľnosť alebo máte na Slovensku úver), je potrebné podať si i   slovenské daňové priznanie Nemusíte mať obavy, tieto príjmy už nebudú na Slovensku druhýkrát zdanené. Na základe „Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia“ uzatvorenou medzi Slovenskom a Holandskom, sa Vaše holandské príjmu v slovenskom daňovom priznaní uvedú, ale hneď i vyjmú, a teda Vaša daňová povinnosť na Slovensku bude nulová.

Aké dokumenty potrebujem na vrátenie daní z Holandska?

  • Na podanie holandského daňového priznania sú potrebujete informácie o Vašich príjmoch, a zaplatených odvodoch a preddavkoch na daň. Tieto informácie sú uvedené na formulári  Jaaropgaaf alebo  na výplatných páskach. V prípade, že Vám zamestnávateľ Jaaropgaaf a výplatné pásky neposkytol, alebo ste ich stratili, môžete zamestnávateľa kontaktovať, aby Vám ich vystavil znova.

Uvedomujeme si, že niekedy môže byť kontakt so zamestnávateľom náročný, preto ako súčasť našich služieb, ponúkame možnosť získať potrebné dokumenty od holandského zamestnávateľa za Vás.

  • Ďalším dokumentom, potrebným na vrátenie daní z Holandska, je  Výkaz príjmov. Je to potvrdenie o všetkých Vašich príjmoch dosiahnutých v daňovom roku mimo Holandska. Vydáva ho slovenský daňový úrad. Vzhľadom na skutočnosť, že slovenský daňový úrad potrebuje informácie o Vašich príjmoch zo Slovenska i zo zahraničia, je  pre získanie potvrdenia Výkaz príjmov potrebné vopred  podať slovenské daňové priznanie.  Od roku 2015 je  potvrdenie Výkaz príjmov povinnou prílohou  holandského daňového priznania  pre všetkých zahraničných pracovníkov. Na základe tohto formulára Belastingdienst overuje, či spĺňate   podmienky na tzv. kvalifikovaného zahraničného daňového poplatníka , a teda či si môžete uplatniť rovnaké odpočítateľné položky, bonusy a daňové úľavy ako holandskí rezidenti.

 So spracovaním slovenského daňového priznania Vám radi pomôžeme. 


Oplatí sa mi podať daňové priznanie v Holandsku?

Áno. V prípade sezónnej práce je možné získať celú zaplatenú daň späť, alebo jej väčšiu časť.

Ako dlho trvá proces vrátenia daní z Holandska?

Na základe našich skúseností, proces vrátenia daní trvá od 2 do 6 mesiacov. Belastingdienst však posudzuje každý prípad individuálne a nikdy neposkytuje presnú lehotu, v rámci ktorej žiadosť spracuje. Jedinou oficiálnou informáciou od Belastingdienst je maximálny čas na spracovania žiadosti, a to 3 roky. Takáto dlhá čakacia lehota je však ojedinelá (napr. v prípadoch, keď informácie, ktoré poskytol zamestnávateľ daňovému úradu sa odlišujú od tých, ktoré sú uvedené na Jaaropgaafe).

V Holandsku som pracoval ešte v roku 2015. Môžem stále podať daňové priznanie a požiadať o vrátenie daní?

Daňové priznanie v Holandsku môžete podať až 5 rokov spätne.  Posledný rok, za ktorý je možné požiadať o vrátenie daní, je rok 2015.

Radi Vám so spracovaním holandského daňového priznania, prípadne i slovenského daňového priznania, pomôžeme. Stačí, ak sa   zaregistrujete TU , a žiadosť spolu s inštrukciami Vám zašleme e-mailom. 

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte prostredníctvom   kontaktného formulára . Radi Vám poradíme. 

Emília Geletková BSBA

Zdroj: www.belastingdienst.nl

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.