slovenské daňové priznanie

!!!POZOR!!! KOMPLETNÉ ŽIADOSTI O PODANIE SLOVESKÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA, KTORÉ PRIJMEME DO 19.3.2024 (VRÁTANE), GARANTUJEME SPRACOVAŤ DO 2.4.2024. AK ŽIADOSŤ PRIJMEME PO TOMTO TERMÍNE, KLIENTOM ODPORÚČAME POŽIADAŤ NA FINANČNEJ SPRÁVE O ODKLAD.

Spracovanie slovenského daňového priznania v súvislostí s vrátením daní zo zahraničia.

Viete, že ste povinný podať daňové priznanie na Slovensku aj keď máte príjmy len zo zahraničia? Radi vám pomôžeme s podaním daňového priznania na Slovensku.

Povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku máte:

  • Ak vaše celosvetové príjmy presiahli sumu 2 461,41 EUR (v roku 2023).
  • Ak pracujete v zahraničí a na Slovensku máte trvalý pobyt.
  • Ak pracujete na Slovensku a svojho zamestnávateľa ste nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
  • Ak vás daňový úrad vyzval podať daňové priznanie, aj v prípade, že vám podľa zákona nevznikla povinnosť daňové priznanie podať.

Požiadajte o spracovanie slovenského daňového priznania ešte dnes!

Radi vám s tým pomôžeme.

Povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku aj keď máte príjmy len zo zahraničia

Ak vám príjmy plynú len zo zahraničia, ale trvalý pobyt máte na Slovensku, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku (v prípade, že váš príjem bol vyšší ako 2461,41 EUR v roku 2023). V takomto prípade ste považovaný za daňového rezidenta SR (daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou).

Daňoví rezidenti SR sú povinní v daňovom priznaní uviesť všetky svoje zdaniteľné príjmy, to znamená zdaniteľné príjmy dosiahnuté zo zdrojov na Slovensku, ako aj zo zdrojov v zahraničí.

Na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré Slovensko podpísalo s ostatnými krajinami, sa v daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov alebo zápočet dane. V praxi to znamená, že v daňovom priznaní sa síce uvedie celkový príjem zo zdrojov v zahraničí, ale zároveň sa tieto príjmy aj vyjmú (alebo započítajú), takže výsledná daň bude nulová.

Príklad zo života

V roku 2023 ste pracovali 5 mesiacov v Nemecku, 3 mesiace ste boli evidovaný na Úrade práce a od septembra 2023 ste zamestnaný na Slovensku.

Keďže vám vyplýva povinnosť podať slovenské daňové priznanie typu A z celosvetových príjmov, v daňovom priznaní uvediete zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) od slovenského aj nemeckého zamestnávateľa. Je nutné priložiť potvrdenie od slovenského zamestnávateľa o vašich príjmoch a zrazených preddavkoch na dani ako i doklad od nemeckého zamestnávateľa o príjmoch a zaplatených daniach (napr. Lohnsteuerbescheinigung alebo posledná výplatná páska). Aby váš príjem nebol zdanený dvakrát, t.j. v Nemecku aj na Slovensku, na zamedzenie dvojitého zdanenia pri výpočte daňovej povinnosti sa uplatní metóda vyňatia príjmov preukázateľne zdanených v zahraničí. Príjmy z Nemecka sa v daňovom priznaní uvedú, ale zároveň sa aj vyjmú, takže v konečnom dôsledku budú predmetom zdanenia len príjmy zo zdrojov na území Slovenska.

Toto musíte vedieť o slovenskom daňovom priznaní

Daňový systém na Slovensku

Je postavený na princípe daňových preddavkov, ktoré sú po skončení daňového roka zúčtované formou daňového priznania. Ak ste odviedli vyššie dane ako vyžaduje slovenská legislatíva, máte nárok na vrátenie daňového preplatku. Príjmy fyzických osôb sú zdaňované progresívne, kedy s výškou vášho príjmu stúpa i výška daňovej sadzby, ktorá má dve úrovne: 19 % pre príjmy do 41 445,46 EUR ( v roku 2023) a 25 % nad túto sumu.

Typy daňového priznania

Ak ste mali v daňovom roku príjmy len zo závislej činnosti (zamestnania) plynúce od slovenského alebo zahraničného zamestnávateľa, použije sa daňové priznanie typu A. Ak ste mali i iné druhy príjmov (napr. zo živnosti, z prenájmu, z predaja nehnuteľnosti), podávate daňové priznanie typu B.

Daňový bonus na dieťa

V roku 2023 si môžete uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa maximálne do výšky 140 EUR mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov. Ak je dieťa staršie ako 18 rokov, daňový bonus na vyživované dieťa je možné uplatniť maximálne do výšky 50 EUR mesačne.

Lehota na podanie slovenského daňového priznania

Daňové priznanie za rok 2023 je potrebné podať najneskôr do 02.04.2024. Túto lehotu je však možné predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, t.j. do 01.07.2024. Ak ste mali aj príjmy plynúce zo zdrojov zo zahraničia, je túto lehotu možné predĺžiť o šesť kalendárnych mesiacov, t.j. do 30.09.2024.

Pomôžeme vám s každým krokom pri podaní slovenského daňového priznania

Naše bohaté skúsenosti vám zaručujú:

Vždy sme na vašej strane

O čom hovoria aj výborné referencie od klientov na Facebooku

Pozrieť referencie

Poplatok za spracovanie slovenského daňového priznania

Poplatok za typ A

(pre zamestnancov)

54 €
-

(45 € bez DPH)

Predbežná kalkulácia

výšky daňového preplatku

bezplatne

Nečakajte už ani deň a požiadajte o vrátenie daní zo Slovenska

S nami je to jednoduché!

Zaregistrujte sa on-line

Stačí ak vyplníte krátky registračný formulár. Žiadosť o vrátenie dane spolu s inštrukciami vám zašleme emailom. Naši konzultanti vás budú kontaktovať a odpovedia na  všetky vaše prípadné otázky. Ak máte záujem o zaslanie žiadosti poštou, uveďte vašu korešpondenčnú adresu v časti „Odkaz“ v on-line registračnom formulári.

Zašlite nám žiadosť

Žiadosť vyplňte, pripojte požadované daňové dokumenty a zašlite poštou na našu adresu.
V prípade akýchkoľvek otázok pri vypĺňaní žiadosti vám radi poradíme.

Tešte sa na svoje dane

Vašu žiadosť spracujeme a zašleme na zahraničný daňový úrad. Preplatok vám bude zaslaný na bankový účet, ktorý uvediete v žiadosti.

Potešte sa peniazmi z vrátených daní. Radi vám s tým pomôžeme, no najprv začnite prvým krokom

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.