Má status daňového rezidenta v Holandsku výhody pri podaní daňového priznania?

Podľa pravidiel platných od roku 2015, je daňovým rezidentom osoba, ktorej príjmy z Holandska tvoria aspoň 90% ročných celosvetových príjmov. Získanie statusu daňového rezidenta je veľmi dôležité a znamená, že si môžete uplatniť rôzne daňové úľavy.

Slovák, ktorý legálne pracuje a chce získať status daňového rezidenta v Holandsku, je povinný podľa holandských daňových zákonov preukázať, že jeho príjmy v tejto krajine predstavovali minimálne 90% všetkých príjmov počas daňového roka. Je potrebné požiadať slovenský daňový úrad o vystavenie potvrdenia „Výkaz príjmov – EU/EER“, ktoré slúži ako povinná príloha k holandskému daňovému priznaniu. Tento dokument Vám pracovník slovenského daňového úradu vystaví na základe slovenského daňového priznania. Preto je dôležité, aby ste podali slovenské daňové priznanie aj v prípade, ak ste mali príjmy len z Holandska.

Slováci, ktorí získajú status daňového rezidenta v Holandsku, majú z daňového hľadiska takmer rovnaké práva ako domáci Holanďania. Ako rezident získavate nárok na mnohé sociálne dávky a sociálnu výpomoc. Okrem toho máte nárok na daňové výhody, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú výšku vrátených daní.

V skratke možno povedať, že podanie holandského daňového priznania v prípade rezidenta je finančne výhodnejšie než v prípade nerezidenta, u ktorého často dokonca dochádza k nedoplatkom.

Radi Vám so spracovaním holandského daňového priznania pomôžeme. Zaregistrujte sa TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať.

Máte otázky? Kontaktujte nás e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0904601321.