potrebujete formulár U1?

Pre našich klientov sme získali už viac ako 1000 formulárov PD U1 zo zahraničia.

Pridajte sa k nim a využite naše bohaté skúsenosti.

žena s formulárom U1 | vratmidan.sk

Formulár U1

Dokument, ktorý potrebujete pri uplatnení dávky v nezamestnanosti  na Slovensku.

Formulár U1 je dokument, ktorý vystavuje zahraničný úrad sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste boli pred zaradením do evidencie uchádzačov o prácu zamestnaný. Dokument potvrdzuje dobu, ktorú ste v príslušnej krajine odpracovali a výšku vášho príjmu.

Potrebujete presne takýto formulár?

Pomôžeme vám ho získať. Nechajte to na nás!

Formulár U1 získame z týchto krajín

ikonka vlajky Veľkej Británie pre formulár U1 na stránke vratmidan.sk

Veľká Británia

ikonka vlajky Írska pre formulár U1 na stránke vratmidan.sk

Írsko

ikonka vlajky Holandska pre formulár U1 na stránke vratmidan.sk

Holandsko

ikonka vlajky Nemecka pre formulár U1 na stránke vrarmidan.sk

Nemecko

ikonka vlajky Rakúska pre formulár U1 na stránke vratmidan.sk

Rakúsko

ikonka vlajky Česka pre formmulár U1 na stránke vratmidan.sk

Česká republika

ikonka vlajky Slovenska pre formulár U1 na stránke vratmidan.sk

Slovensko

Priemerná čakacia doba na U1 formulár je 1-6 mesiacov v závislosti od krajiny a momentálnej vyťaženosti zahraničného úradu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Momentálne sa nevenujeme vyžiadaniu formulára U1 z Nemecka z dôvodu procesnej a časovej náročnosti zo strany príslušného nemeckého úradu.

Chcem formulár U1

Spĺňate podmienky na dávku nezamestnanosti?

Vznik nároku na dávku v nezamestnanosti

Ak sa zaradíte do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Slovensku, nárok na dávku v nezamestnanosti vám vznikne za predpokladu, že počas zamestnania v inej krajine EÚ zostalo vaše bydlisko a centrum záujmov zachované na Slovensku, a spĺňate aj ostatné zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku na dávku v nezamestnanosti, a to:

  • Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • Boli ste zamestnaný (a teda ste splnili podmienku poistenia v nezamestnanosti) najmenej 730 dní, t.j. dva roky, počas posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V tomto prípade vám vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu šiestich mesiacov. Obdobie zamestnania (poistenia v nezamestnanosti) v inom členskom štáte EÚ musí byť preukázané formulárom U1.

Výška dávky v nezamestnanosti

Od 01.júla 2021 je maximálna výška dávky v nezamestnanosti 1154,30 € (v mesiaci, ktorý má 31 dní) a 1117,50 € (v mesiaci, ktorý má 30 dní). Suma dávky v nezamestnanosti  sa počas celého  obdobia nemení, a teda je poskytovaná v rovnakej výške, v ktorej bola priznaná. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti úzko súvisí s maximálnym denným vymeriavacím základom, ktorý je v druhom polroku 2021 a v prvom polroku 2022 vo výške 74,4987 €. Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu

Príklad zo života

V zahraničí ste pracovali 2 roky, kedy bol váš ročný príjem 22.000 €. Denný vymeriavací základ sa vypočíta tak, že ročný príjem sa vydelí počtom dní v roku, t.j. 365. Váš denný vymeriavací základ bude 60,27 € (22.000 € / 365 dní) a denná výška dávky v nezamestnanosti 30,13 € (výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu). Mesačne vám bude vyplácaná dávka v nezamestnanosti vo výške 934,24 € v mesiaci, ktorý má 31 dní (30,13 x 31) a 904,10 € v mesiaci, ktorý má 30 dní (30,13 x 30).

Pomôžeme vám získať formulár U1 zo zahraničia

Máme najbohatšie skúsenosti na Slovensku!

Vždy sme na vašej strane

O čom hovoria aj výborné referencie od klientov na Facebooku

Pozrieť referencie

Najlepší poplatok na Slovensku za získanie formulára U1

Poplatok hradíte až po spracovaní žiadosti a zaslaní na príslušný zahraničný úrad

Poplatok za získanie formulára U1

70,80 €
-

(59 € bez DPH)

Spojte sa s nami a získame pre vás formulár U1

Ako máte požiadať o formulár U1?

O všetko sa postaráme my!

Zaregistrujte sa on-line

Stačí ak vyplníte krátky registračný formulár, ktorý je umiestnený nižšie na konci tejto stránky. Potrebnú žiadosť spolu s inštrukciami vám obratom zašleme na vašu e-mailovú adresu.

Zašlite nám žiadosť

Žiadosť vyplníte, doložíte potrebné dokumenty a zašlete poštou na našu adresu. O všetko ostatné sa postaráme my.

Čakáte na doručenie formulára U1

Čakacia doba závisí od konkrétnej krajiny, z ktorej sa o vystavenie formulára U1 žiada.

Registračný formulár - Formulár U1

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.