hero obrázok článku

Má status daňového rezidenta v Holandsku výhody pri podaní daňového priznania?

Výhody statusu daňového rezidenta v Holandsku

Podľa pravidiel platných od roku 2015, je daňovým rezidentom osoba, ktorej príjmy z Holandska tvoria aspoň 90% ročných celosvetových príjmov. Získanie statusu daňového rezidenta je veľmi dôležité a znamená, že si môžete uplatniť rôzne daňové úľavy.

Slovák, ktorý legálne pracuje a chce získať status daňového rezidenta v Holandsku, je povinný podľa holandských daňových zákonov preukázať, že jeho príjmy v tejto krajine predstavovali minimálne 90% všetkých príjmov počas daňového roka. Je potrebné požiadať slovenský daňový úrad o vystavenie potvrdenia „ Výkaz príjmov – EU/EER“, ktoré slúži ako povinná príloha k holandskému daňovému priznaniu. Tento dokument Vám pracovník slovenského daňového úradu vystaví na základe slovenského daňového priznania. Preto je dôležité, aby ste podali slovenské daňové priznanie aj v prípade, ak ste mali príjmy len z Holandska.

Slováci, ktorí získajú status daňového rezidenta v Holandsku, majú z daňového hľadiska takmer rovnaké práva ako domáci Holanďania. Ako rezident získavate nárok na mnohé sociálne dávky a sociálnu výpomoc.  Okrem toho máte nárok na daňové výhody, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú výšku vrátených daní.

V skratke možno povedať, že podanie holandského daňového priznania v prípade rezidenta je finančne výhodnejšie než v prípade nerezidenta, u ktorého často dokonca dochádza k nedoplatkom.

Radi Vám so spracovaním holandského daňového priznania pomôžeme.   Zaregistrujte sa TU  a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať. 

Máte otázky? Kontaktujte nás e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0904601321.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.