hero obrázok článku

Daňové úľavy na manželského partnera (Marriage Allowance) v Anglicku, UK

Daňové úľavy na manželského partnera (Marriage Allowance) v Anglicku, UK

Manželské úľavy, tzv. Marriage Allowance vo Veľkej Británii, je možné uplatniť, a tým   zvýšiť výšku vrátených daní , pri splnení nasledujúcich podmienok:

  • partneri musia byť zosobášení
  • jeden z manželov musí zarábať menej, ako je stanovená výška nezdaniteľného minima ( £12 500 v daňovom roku 2019/20).
  • druhý partner môže zarobiť len toľko, aby z príjmu odvádzal základnú výšku dane ( basic rate), t. j. 20%, čo zväčša predstavuje príjem do  £50 000 ročne. Výnimku predstavuje Škótsko, kde je táto hranica stanovená na  £43 430.

Nárokovať si na manželské úľavy by mal menej zarábajúci partner. Po schválení žiadosti bude manželská úľava uplatnená až v nasledujúcom daňovom roku, kedy môže znížiť viac zarábajúcemu partnerovi daň o £250 .

O uplatnenie manželskej úľavy je možné požiadať štyri roky spätne, a tým získať späť dane v nasledujúcej výške:

2015/2016

£212

2016/2017

£220

2017/2018

£230

2018/2019

£238

2019/2020

£250


Požiadaním o manželské úľavy je teda možné získať späť celkovo £1 150.

Uplatnenie manželskej úľavy   sa prejaví aj zmenou daňového kódu u oboch manželov Ten, ktorý úľavy poberá, teda viac zarábajúci partner, bude mať v daňovom kóde písmeno M. Ten, ktorý úľavy poskytuje, teda menej zarábajúci partner, bude mať v daňovom kóde písmeno N. V prípade, že je partner samostatne zárobkovo činný, sú manželské úľavy uplatnené po odovzdaní jeho daňového priznania (S elf Assesment).

Manželské úľavy sa automaticky prenášajú na ďalšie daňové roky až do doby, pokým jeden z dvojice nepodá žiadosť o ich zastavenie, alebo sa nezmenia podmienky, na základe ktorých sú tieto úľavy prideľované, ako napr. rozvod alebo smrť. Podať žiadosť o ukončenie možno online alebo telefonicky. Zastavenie sa premietne opäť až v nasledujúcom daňovom roku. Inými slovami, manželské daňové úľavy budú uplatňované do konca daňového roka, v rámci ktorého poberateľ o ich zastavenie požiadal.

Príklad zo života

Manžel pracuje na polovičný úväzok a zarába  £5 000. Spĺňa teda podmienky na uplatnenie manželských úľav, pretože jeho príjem neprevyšuje  £12 500. Manželka pracuje na plný úväzok a zarába  £35 000. Aj ona spĺňa podmienky na uplatnenie manželských úľav, jej príjem je zdaňovaný základnou sadzbou 20%, nakoľko neprevyšuje  £50 000. Na základe uplatnenia manželských úľav sa jej nezdaniteľný príjem zvýši z  £12 500 na  £13 750. Na daniach teda ušetrí  £250. Prepočet je uvedený v nasledujúcej tabuľke:


Bez manželských úľav

S manželskými úľavami

Celkový príjem

£35 000

£35 000

Nezdaniteľný príjem

£12 500

£13 750

Zdaniteľný príjem

£22 500 (£35 000 – £12 500)

£21 250 (£35 000 – £13 750)

Daň

£4 500 (20% z £22 500)

£4 250 (20% z £21 250)

Rozdiel

250 (£4 500 – £4 250)

Manželova situácia sa nemení, nakoľko daň neodvádza ani v jednom, ani v druhom prípade.

V prípade, ak sa finančná situácia jedného z partnerov zmení počas roku tak, že nebude viac vyhovovať podmienkam nutným pre uplatnenie manželských úľav, britský daňový úrad sa o tom dozvie až na konci daňového roku. Poberateľovi odošle formulár P800, v ktorom bude uvedený zmenený daňový kód pre budúci daňový rok, prostredníctvom ktorého si vezme späť všetky peniaze, ktoré mu poberateľ dlhuje.

Ak máte otázky alebo nejasnosti ohľadne Marriage Allowance, kontaktujte nás prostredníctvom   kontaktného formulára.  Radi Vám poradíme a nájdeme pre Vás najvhodnejšie riešenie. 

Zdroje:

www.moneyadviceservice.org.uk

www.gov.uk/marriage-allowance

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.