Viete, čo znamená Váš daňový kód?

Daňový kód (Tax Code) je tzv. identifikačné číslo, ktoré prideľuje britský daňový úrad (HMRC). Na jeho základe zamestnávateľ vie, akú výšku daní  má z Vášho platu odpočítať.

Daňový kód sa skladá z:

  • Čísla – znamená čiastku, ktorú môžete za daňový rok zarobiť bez toho, aby ste z nej museli odviesť daň, t.j. nezdaniteľné minimum (Personal Allowance)
  • Písmena – vzťahuje sa na Vašu situáciu a ovplyvňuje nezdaniteľné minimum

Väčšina pracujúcich vo Veľkej Británii s jedným zamestnávateľom má v súčasnom daňovom roku 2019/20 pridelený daňový kód 1250L (nezdaniteľné minimum £12.500/10). Ekvivalentom v Škótsku je S1250L, kedy „S“ znamená „škótsky daňový poplatník“, ale v súčasnej dobe neexistuje rozdiel vo výške dane z príjmu, ktorú zaplatíte v Škótsku a zvyšku Veľkej Británie. V praxi to znamená, že pokiaľ zarobíte do £12.500 počas daňového roka 2019/2020, nemusíte z platu odvádzať žiadnu daň. Daňový kód sa mení každé daňové obdobie (ktoré trvá od 6. apríla do 5. apríla nasledujúceho roka), v závislosti od výšky nezdaniteľného minima.

Výška dane pre príjmy do £50.000 ročne je 20%. Pre príjmy, ktoré presiahnu túto hranicu, platí vyššia sadzba 40% dane z príjmov (2019/2020).

Ročný príjem Sadzba dane z príjmov
do £50,000 20%
od £50,001 40%

Daňové kódy a príslušné nezdaniteľné minimá:

Daňový rok  Štandardné nezdaniteľné minimum Daňový kód
2019/2020 £12.500 1250L
2018/2019 £11.850 1185L
2017/2018 £11.500 1150L
2016/2017 £11.000 1100L
2015/2016 £10.600 1060L

 Čo znamenajú čísla v daňovom kóde?

Číslo    Jeho význam
L Pridelený zamestnancom s nárokom na štandardné nezdaniteľné minimum.
S Príjem je zdaňovaný podľa škótskej sadzby dane z príjmu.
BR Neuplatňuje sa nezdaniteľné minimum. Celý príjem sa zdaňuje základnou sadzbou (BR-Basic Rate) dane z príjmu 20%. Zvyčajne sa používa v prípade, ak máte viac ako jedného zamestnávateľa.
D0 Neuplatňuje sa nezdaniteľné minimum. Celý príjem sa zdaňuje vyššou sadzbou dane z príjmu 40% (zvyčajne sa uplatňuje v prípade, ak máte viac ako jedného zamestnávateľa).
D1 Neuplatňuje sa nezdaniteľné minimum. Celý príjem sa zdaňuje dodatočnou sadzbou dane z príjmu 45% (zvyčajne sa uplatňuje v prípade, ak máte viac ako jedného zamestnávateľa).
T Príjem sa daní základnou 20%, vyššou 40% alebo dodatočnou 45% sadzbou dane z príjmu, v závislosti od jeho výšky. Prideľuje sa vtedy, ak si HMRC potrebuje overiť niektoré skutočnosti týkajúce sa Vašej daňovej situácie.
0T Zdaňuje sa celý príjem. Uplatňuje sa v prípadoch, ak ste vyčerpali nezdaniteľné minimum, začali ste nový pracovný pomer a nemáte formulár P45; alebo ste neposkytli novému zamestnávateľovi informácie potrebné na to, aby Vám dal daňový kód.
NT Neplatíte žiadnu daň z príjmu.

Nárok na vrátenie daní

W1 (week 1) alebo M1 (month1) sú tzv. výnimočné daňové kódy (Emergency Tax Codes), niekedy označované i ako nekumulatívne daňové kódy. V takýchto prípadoch sa pri výpočte dane, ktorú mate odviesť, nezohľadňuje daň, ktorú ste už v príslušnom daňovom roku odviedli alebo akú výšku nezdaniteľného minima ste už využili. Inými slovami, môže to viesť k zaplateniu vyšších daní ako vyžaduje britská daňová legislatíva a k nároku na vrátenie preplatku na dani.

Priemerný daňový preplatok z Veľkej Británie je £930. Chcete zistiť, či máte nárok na vrátenie daní? Pre viac informácií, a bezplatnú a nezáväznú kalkuláciu kliknite tu.

V prípade záujmu o vrátenie daní z Veľkej Británie sa zaregistrujte tu. Žiadosť spolu s inštrukciami Vám obratom zašleme e-mailom.

Emília Geletková BSBA

Zdroj: HMRC