REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Krajina, v ktorej ste pracovali

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Kde ste sa o nás dozvedeli

Odkaz

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

Ak ste človek, vyberte obrázok Vlajka .

Prečo sa obrátiť na našu spoločnosť pri vrátení daní z Anglicka (UK)?
 • Máme výborné referencie od klientov, ktorí využili naše služby. Prečítajte si, čo on nás povedali na Facebooku.
 • Poplatok účtujeme až po úspešnom vrátení daní z Anglicka (UK).
 • Naše bohaté skúsenosti zaručujú, že našim klientom vždy vrátime najvyšší možný daňový preplatok.
 • Najlepší poplatok na Slovensku.
 • Máme ľudský a individuálny prístup ku klientom.
 • Naši daňoví agenti pracovali alebo študovali vo Veľkej Británii, preto chápeme Vaše potreby.
Aký je poplatok za vrátenie daní?

Platíte vždy len jeden poplatok, buď percentuálny alebo minimálny. Poplatok za vrátenie dane je 11,88% (9,9% + DPH), alebo minimálne 58,80 EUR (49 EUR + DPH).

Ak Vám chýba formulár P45 alebo P60, poplatok za jeho vybavenie je 14,40 EUR (12 EUR + DPH), ktorý účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní.

Nemusíte sa obávať žiadnych vstupných alebo skrytých poplatkov. Registrácia a predbežná kalkulácia daňového preplatku sú bezplatné. Za naše služby účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní z daňového úradu.

Kedy mi mohol vzniknúť nárok na vrátenie daní?

Daňový systém vo Veľkej Británii je postavený na princípe daňových preddavkov (PAYE – pay as you earn), ktoré sú po skončení daňového roka zúčtované. Ak ste odviedli vyššie dane ako vyžaduje britský daňový úrad (HMRC), máte nárok na vrátenie daňového preplatku. Ten Vám mohol vzniknúť z niekoľkých dôvodov:

 • vo Veľkej Británii ste nepracovali celý daňový rok (od 6. apríla do 5. apríla nasledujúceho roka)
 • bol Vám pridelený nesprávny daňový kód
 • nový zamestnávateľ Vám pridelil tzv. Emergency Tax Code (výnimočný daňový kód) a tým neuplatnil nezdaniteľnú časť príjmu
 • mali ste naraz viacerých zamestnávateľov
 • máte nárok na tzv. Marriage Allowance (daňový bonus na manželku/manžela)
Ako mám postupovať ak chcem vrátiť dane?

Stačí ak vyplníte on-line registračný formulár na tejto stránke. Žiadosť o vrátenie dane spolu s inštrukciami Vám zašleme e-mailom. Ak máte záujem o zaslanie žiadosti poštou, uveďte Vašu korešpondenčnú adresu v časti „Odkaz“ v on-line registračnom formulári.

Kedy môžem požiadať o vrátenie dane?

Ak ste sa vrátili zo zahraničia domov a do konca príslušného daňového roka (5. apríl) sa neplánujete do zahraničia vrátiť, o vrátenie daní môžete požiadať ihneď. Ak vo Veľkej Británii žijete a pracujete, o vrátenie daní môžete požiadať na konci každého daňového roka.

Koľko rokov spätne môžem žiadať o vrátenie dane?

Žiadosť o vrátenie dane môžete podať za súčasný (v prípade, že ste z Veľkej Británie odišli a neplánujete sa vrátiť späť) a štyri predchádzajúce daňové roky.

Koľko môžem dostať späť?

Priemerný daňový preplatok z Veľkej Británie je £980. Jeho výška je však individuálna a závisí od viacerých faktorov.

Ak máte záujem o predbežnú kalkuláciu Vášho daňového preplatku, kontaktujte našich skúsených konzultantov vyplnením kontaktného formulára. Táto služba je úplne bezplatná a nezáväzná.

Môže mi byť vrátená celá daň, ktorú som odviedol?

Je to možné v prípade, ak Váš súhrnný ročný príjem zo všetkých zamestnaní neprekročil výšku nezdaniteľného minima (tzv. Personal Allowance) za príslušný daňový rok. Presné sadzby uvádzame nižšie:

2020/2021 £12.500
2019/2020 £12.500
2018/2019 £11.850
2017/2018 £11.500

Aké dokumenty potrebujem?

Formulár P45 alebo formulár P60. Ak ich nemáte, nevadí, postačí nám posledná výplatná páska a my potrebné dokumenty získame za Vás.

P45 je oficiálny daňový formulár, ktorý je Vám zamestnávateľ zo zákona povinný vystaviť pri ukončení pracovného pomeru a slúži ako potvrdenie o príjme.

P60 dostanete od zamestnávateľa automaticky na konci daňového roka, najneskôr do 31. mája, ak ste u zamestnávateľa pracovali k 5. aprílu. Formulár P60 je ekvivalent slovenského ročného zúčtovania a obsahuje informácie o celkovej dani z príjmu, ktorú ste počas daňového roka odviedli.

Môžem žiadať o vrátenie dane ak nemám National Insurance Number (číslo sociálneho zabezpečenia)?

Podnikneme všetky kroky, aby Vám dane boli vrátené i bez NIN čísla, avšak nie vždy je to možné.

Ako dlho sa čaká na vrátenie dane?

Čakacia doba od okamihu odoslania daňového priznania na britský daňový úrad (HMRC) po prevod  peňazí na Váš účet je 2-3 mesiace. Rýchlosť spracovania Vašej žiadosti závisí predovšetkým od vyťaženosti daňového úradu. Môžeme Vám však zaručiť, že Vašu žiadosť spracujeme a zašleme na daňový úrad bez omeškania. V prípade dlhšieho procesu spracovania Vašej žiadosti na daňovom úrade, Vašu žiadosť urgujeme.

Akým spôsobom mi bude vyplatený daňový preplatok?

Na bankový účet, ktorý ste uviedli vo Vašej žiadosti. Zároveň Vám zašleme vyúčtovanie e-mailom alebo poštou.

Ďalšie informácie:

Nie, britskému daňovému úradu je nutné priznať všetky Vaše príjmy počas daňového roka, vrátane príjmov z čiastočného úväzku.

Samozrejme. Ak máte pridelené UTR číslo alebo CIS kartu, informujte nás o tom, aj v prípade, že už ako živnostník/CIS nepracujete.

Ako pracovník registrovaný v programe CIS môžete okrem dane požiadať aj o odpočítanie všetkých nákladov vynaložených v súvislosti s prácou, napríklad účtovníctvo, cestovanie do práce, telefón, náradie, oblečenie, atď.
Daňové priznanie pre CIS a samostatne zárobkovú osobu (Self-assessment) je nutné podať do 31. októbra (pri papierovej forme) alebo do 31. januára nasledujúceho roka (ak ho podávate online). V prípade oneskorenia Vám britský daňový úrad môže vyrúbať vysokú pokutu, preto sa s daňovým priznaním poponáhľajte!

Click here to add your own text