vrátenie daní z Holandska

Porovnanie výšky vrátených daní v Holandsku za rok 2019 vs. 2020

Sadzba dane, ktorá vplýva na finálnu výšku preplatku na dani v Holandsku, sa mení každý rok. Okrem toho sa v Holandsku takisto menia aj daňové bonusy Algemene Heffingskorting – všeobecná daňová úľava a Arbeidskorting – pracovná daňová úľava.

V nasledujúcom príklade vám bližšie vysvetlíme, ako zvýšenie týchto daňových úľav dokáže zmeniť výšku vrátených daní pri rovnakom príjme v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019.

PRÍKLAD ZO ŽIVOTA

ROK 2019

V roku 2019 ste celý rok pracovali v Holandsku a váš hrubý ročný príjem predstavoval 17 457 Eur. Najprv si vypočítame, koľko daní a odvodov by ste mali odviesť z hrubej mzdy. Na daniach a odvodoch ste do holandského daňového systému odviedli 2 978 Eur. Pracovná daňová úľava predstavuje sumu 2 259 Eur.

Loon voor de loonbelasting Ingehouden loonbelasting Verrekende arbeidskorting
Hrubý príjem Výška daní a soc. odvodov Pracovná daňová úľava
17 457 Eur 2 978 Eur 2 259 Eur

Odvody a daň pri príjme do 20 384 Eur predstavujú 36,65 %, t.j. 17 457 x 36, 65 % = 6 398 Eur je výška daní a odvodov, ktoré máte odviesť.

Následne si vyrátame daňové bonusy Algemene HeffingskortingArbeidskorting, ktoré sa budú odpočítavať od vyššie vypočítanej sumy 6 398 Eur.

Pri príjme 17 457 Eur je všeobecná daňová úľava Algemene Heffingskorting fixne daná vo výške 2 477 Eur.

Pri výpočte pracovnej daňovej úľavy Arbeidskorting použijeme nasledovný vzorec: 170 Eur + 28, 712 % x (hrubý príjem – 9 694 Eur). Výsledkom je suma 2 399 Eur.

Odpočítaním daňových bonusov od výšky daní a odvodov vyrátame daň, ktorú máte odviesť.

Dane a odvody Všeobecná daňová úľava Pracovná daňová úľava
6 398 Eur 2 477 Eur 2 399 Eur

6 398 Eur – 2 477 Eur – 2 399 Eur = 1 522 Eur

Posledným krokom je výpočet rozdielu medzi zaplatenou daňou a daňou, ktorú ste mali skutočne odviesť. Daň, ktorú ste skutočne odviedli, nájdeme v Jaaropgaafe (holandská verzia ročného zúčtovania) v položke č. 2 Ingehouden loonbelasting, v našom prípade je to 2 978 Eur.

2 978 Eur – 1 522 Eur = 1 456 Eur

Daňový preplatok, ktorý vám holandský daňový úrad za rok 2019 vráti, je teda 1 456 Eur.

ROK 2020

Pri výpočte daní za rok 2020 je postup identický, musíme však brať do úvahy údaje o daňových sadzbách a bonusoch príslušných pre rok 2020, ktoré holandský daňový úrad každoročne zverejňuje na svojej stránke www.belastingdienst.nl.

Ak berieme do úvahy údaje platné pre rok 2020, výška preplatku sa pri rovnakom príjme v porovnaní s rokom 2019 zvýši z 1 456 Eur na 1 619 Eur. Daňový preplatok s príjmom vo výške 17 454 sa tak za rok 2020 zvýši o 163 Eur. Na porovnanie uvádzame tabuľky pre roky 2019 a 2020, ktoré sú potrebné na výpočet preplatku.

DAŇOVÉ SADZBY V ROKU 2019

Zdaniteľný príjem   Dane Odvody Celková hodnota
Od Do (vrátane)
0 € 20 384 € 9 % 27,65 % 36,65 %
20 384 € 34 300 € 10,45 % 27,65 % 38,10 %
34 300 € 68 507 € 38,10 % 38,10 %
68 507 € 51,75 % 51,75 %

DAŇOVÉ SADZBY V ROKU 2020

Zdaniteľný príjem   Dane Odvody Celková hodnota
Od Do (vrátane)
0 € 34 712 € 9,70 % 27,65 % 37,35 %
34 713 € 68 507 € 37,35 % 0 % 37,35 %
68 508 € 49,50 % 0 % 49, 50 %

PRACOVNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ARBEIDSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU V ROKU 2019

Výška príjmu od Výška príjmu do Pracovná daňová úľava
0 € 9 694 € 1,754 % x hrubý príjem
9 694 € 20 940 € 170 € + 28,712 % (hrubý príjem – 9 694 €)
20 940 € 34 060 € 3 399 €
34 060 € 90 710 € 3 399 € – 6 % x (hrubý príjem – 34 060 €)
90 710 € 0 €

PRACOVNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ARBEIDSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU V ROKU 2020

Výška príjmu od Výška príjmu do Pracovná daňová úľava
0 € 9 921 € 2, 812 % x hrubý príjem
9 921 € 21 430 € 279 € + 28,812 % (hrubý príjem – 9 921 €)
21 430 € 34 954 € 3 399 €
34 060 € 90 710 € 3 595 € – 1,656 % x (hrubý príjem – 21 430 €)
34 954 € 98 604 € 3 819 € – 6 % x (hrubý príjem – 34 954 €)
98 604 € 0 €

VŠEOBECNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ALGEMENE HEFFINGSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU V ROKU 2019

Výška príjmu od Výška príjmu do Všeobecná daňová úľava
0 € 20 384 € 2 477 €
20 384 € 68 507 € 2 477 € – 5,147 % x (ročný príjem – 20 384 €)
68 507 € 0 €

VŠEOBECNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ALGEMENE HEFFINGSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU V ROKU 2020

Výška príjmu od Výška príjmu do Všeobecná daňová úľava
0 € 20 711 € 2 711 €
20 711 € 68 507 € 2 711 € – 5,672 % x (ročný príjem – 20 711 €)
68 507 € 0 €

Zdroj: www.belastingdienst.nl, www.expatax.nl

Radi Vám pomôžeme so spracovaním holandského daňového priznania. Stačí, ak sa zaregistrujte TU a žiadosť o vrátenie daní spolu s inštrukciami Vám bude automaticky zaslaná e-mailom. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511.