REGISTRAČNÝ FORMULÁR U1

Chcem získať formulár U1 z krajiny

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Kde ste sa o nás dozvedeli

Odkaz

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

Ak ste človek, vyberte obrázok Hviezda.

Prečo osloviť našu agentúru pri získaní formulára U1 zo zahraničia?

 • Máme najbohatšie skúsenosti na Slovensku. Pre našich klientov sme získali už viac ako 1000 formulárov PD U1 zo zahraničia.
 • Máme výborné referencie od klientov, ktorí už využili naše služby. Prečítajte si, čo o nás hovoria na Facebooku.
 • Najlepší poplatok na Slovensku.
 • Máme ľudský a individuálny prístup ku klientom.
 • Naši daňoví agenti pracovali alebo študovali v zahraničí, preto chápeme Vaše potreby.

Z ktorých krajín pre Vás získame formulár U1?

 • Veľká Británia
 • Írsko
 • Holandsko
 • Nemecko
 • Rakúsko
 • Česká republika
 • Slovensko

Aký je poplatok za získanie formulára U1?

Poplatok za získanie formulára U1 je 58,80 EUR (49 EUR + DPH). Poplatok hradíte až po spracovaní žiadosti a zaslaní na príslušný zahraničný úrad.

Čo je formulár U1?

Formulár U1 je dokument, ktorý vystavuje zahraničný úrad sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste boli pred zaradením do evidencie uchádzačov o prácu zamestnaný. Je potrebný pri uplatnení dávky v nezamestnanosti  na Slovensku. Dokument potvrdzuje dobu, ktorú ste v príslušnej krajine odpracovali a výšku Vášho príjmu.

Ako mám požiadať o U1 formulár?

Vyplnením krátkeho registračného formulára na tejto stránke. Potrebnú žiadosť spolu s inštrukciami Vám obratom zašleme na Vašu emailovú adresu. Žiadosť vyplníte, doložíte potrebné dokumenty a zašlete poštou na našu adresu. O všetko ostatné sa postaráme my.

Kedy mi vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti?

Ak sa zaradíte do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Slovensku, nárok na dávku v nezamestnanosti Vám vznikne za predpokladu, že počas zamestnania v inej krajine EÚ zostalo Vaše bydlisko a centrum záujmov zachované na Slovensku, a spĺňate aj ostatné zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku na dávku v nezamestnanosti, a to:

 • Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • Boli ste zamestnaný (a teda ste splnili podmienku poistenia v nezamestnanosti) najmenej 730 dní, t.j. dva rokypočas posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V tomto prípade Vám vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu šiestich mesiacov. Obdobie zamestnania (poistenia v nezamestnanosti) v inom členskom štáte EÚ musí byť preukázané formulárom U1.

Aká je výška dávky v nezamestnanosti?

V druhom polroku roku 2019 a v prvom polroku 2020 je maximálna výška dávky v nezamestnanosti 1032,50 EUR (v mesiaci, ktorý má 31 dní) a 999,20 EUR (v mesiaci, ktorý má 30 dní). Suma dávky v nezamestnanosti  sa počas celého  obdobia nemení, a teda je poskytovaná v rovnakej výške, v ktorej bola priznaná. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti úzko súvisí s maximálnym denným vymeriavacím základom, ktorý je v druhom polroku roku 2019 a v prvom polroku 2020 vo výške 60,6683 EUR. Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.

Príklad zo života

V zahraničí ste pracovali 2 roky, kedy bol Váš ročný príjem 14.500 EUR. Denný vymeriavací základ sa vypočíta tak, že ročný príjem sa vydelí počtom dní v roku, t.j. 365. Váš denný vymeriavací základ bude 39,73 EUR (14.500 EUR/365 dní) a denná výška dávky v nezamestnanosti 19,86 EUR (výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu). Mesačne Vám bude vyplácaná dávka v nezamestnanosti vo výške 615,66 EUR v mesiaci, ktorý má 31 dní (19,86 x 31) a 595,80 EUR v mesiaci, ktorý má 30 dní (19,86 x 30).

Aká je čakacia doba na U1 formulár?

 • Veľká Británia 3-8 týždňov zrýchleným spôsobom (elektronicky). V prípade, že nie je možné podať žiadosť o U1 formulár elektronicky, čakacia doba sa môže predĺžiť na 6 mesiacov.
 • Írsko  3-6 týždňov
 • Holandsko 3-8 týždňov
 • Nemecko 4-12 týždňov
 • Rakúsko 3-8 týždňov
 • Česká republika 3-8 týždňov
 • Slovensko 2-6 týždňov

V prípade otázok alebo nejasnosti nás neváhajte kontaktovať vyplnením kontaktného formulára. Radi Vám poradíme.