hero obrázok článku

Vrátenie daní z Nemecka pre vodičov kamiónov – zmeny v roku 2020

Vrátenie daní z Nemecka pre vodičov kamiónov

Vrátenie daní z Nemecka  pre vodičov kamiónov má svoje špecifiká. Dôvodom je predovšetkým to, že nedisponujú stálym miestom výkonu práce a nemajú ani bydlisko, na ktoré sa môžu dennodenne vrátiť. Väčšinu času trávia na cestách a v kabíne kamiónu, kde sa stravujú i prespávajú. Z tohto dôvodu si môžu vodiči kamiónov uplatniť napr.:

  • náklady na cesty domov aj bez dokazovania vedenia dvojitej domácnosti
  • náklady na prácu mimo miesta prvotnej činnosti ( Auswärtstätigkeit), avšak iba v prípade, ak im tieto náklady už neprepláca zamestnávateľ, čo býva v prípade vodičov kamiónov častým javom. V rámci položky  Auswärtstätigkeit je možné uplatniť  dva druhy paušálnych výdavkov:
    •  Malý paušál,  ktorý je určený pre tých vodičov, ktorí sú na cestách mimo domova v rozmedzí 8 až 24 hodín a uplatniteľný je vo výške 12 Eur/deň.
    •  Veľký paušál  vo výške 24 Eur prislúcha tým vodičom, ktorí sú na cestách viac ako 24 hodín.

Pri cestách trvajúcich menej ako 8 hodín nie je možné uplatniť žiadne paušálne náklady na cesty mimo miesta prvotnej činnosti. V prípade, ak vodič prekročí hranice Nemecka, môže sa výška paušálu zmeniť, preto je potrebné v prípade uplatnenia nákladov uviesť, v akej krajine sa zamestnanec pohyboval.

VÝDAVKY NA PRESPÁVANIE MIMO DOMOVA

Samostatnú kategóriu pri nákladoch na prácu mimo miesta prvotnej činnosti tvoria  výdavky na prespávanie mimo domova ( Übernachtungspauschal). Ten nebol doteraz pre vodičov kamiónov prípustný. Sporadicky daňový úrad uznal náklady na prenocovanie do výšky 5 Eur/deň.

DOBRÁ SPRÁVA – POZITÍVNE ZMENY V ROKU 2020 PRE VODIČOV KAMIÓNOV

Od roku 2020 si budú môcť vodiči kamiónov pridať do nákladov novú položku, tzv.  Übernachtungspauschbetrag, teda paušálne  náklady na prenocovanie počas ciest. Dôvodom pre zavedenie nového paušálneho nákladu je koronavírusová kríza. Práve počas nej sa pozornosť verejnosti upriamila na vodičov kamiónov, ktorí zabezpečujú zásobovanie naprieč hranicami. Na základe novej legislatívy si teda bude môcť každý vodič kamiónu, ktorý vo svojom vozidle prespáva,  uplatniť dodatočných 8 Eur/deň na tzv. zvýšené náklady na stravu ( Verpflegungs-mehraufwendungen). Tieto náklady je možné uviesť na každý deň, na ktorý sa vzťahuje nárok na zvýšené výdavky na stravovanie. To znamená, že zamestnanec musí byť mimo miesta pobytu viac ako 24 hodín, či už v rámci Nemecka, alebo za hranicami. Prvým spôsobom, ako je možné dostať sa k tomuto príspevku je požiadať zamestnávateľa o jeho priame vyplatenie, zamestnávateľ však nie je povinný tak urobiť.  V prípade, ak zamestnávateľ tento paušál nevyplatí, je možné uviesť ho v daňovom priznaní.

UZNÁVANIE NÁKLADOV DAŇOVÝM ÚRADOM FINANZAMT

Nové náklady na prenocovanie počas ciest bude daňový úrad uznávať automaticky a nebude potrebné ich dokladovať. Vodiči budú môcť  uviesť aj vyššie náklady, ako predstavuje paušál, tie však už bude nutné vydokladovať. Za týmto účelom je postačujúce viesť si  záznamy počas troch mesiacov o tom, aké náklady vznikli na využitie toalety, sprchy, parkovacieho miesta, na čistenie kabíny a pod. Konkrétne je potrebné zaznamenať dátum, čas, názov cesty, ktorou prepravuje náklad a celkovú výšku nákladov. V prípade prenocovania v kabíne sa náklady na činnosť neuvádzajú. Všetky uvedené položky sa následne spriemerujú, pričom výsledná suma je braná ako výdavok na každý deň. Záznam o nákladoch je nutné zaslať ako prílohu daňového priznania. Vodiči kamiónov majú taktiež možnosť zohľadniť poplatky za mýto či parkovné. Pri týchto nákladoch je však tiež potrebné mať príslušný doklad o sume vynaloženej na tento účel.

V prípade záujmu o spracovanie nemeckého daňového priznania  sa zaregistrujte TU.   Ak máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov v nemeckom daňovom priznaní, kontaktovať nás môžete prostredníctvom  kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme. 

Zdroj: www.lohnsteuer-kompakt.de, www.truck-wash.com, www.vlh.de, www.steuer-schutzbrief.de, www.steuerlupe.de


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.