hero obrázok článku

Vrátenie daní z Írska – všetko čo potrebujete vedieť

Vrátenie daní z Írska

V Írsku žije približne 25 000 Slovákov. Krajina ponúka nízku nezamestnanosť, priaznivé pracovné podmienky a silný systém sociálneho zabezpečenia. Všetky osoby zamestnané v krajine podliehajú írskemu daňovému systému.

Základné informácie

Orgán štátnej správy zodpovedný za vyberanie daní a za dohľad nad daňovým právom je  Revenue Comissioners, ktorý sídli v Dubline. Ak sa zamestnáte, daň je odvádzaná v systéme PAYE (Pay As You Earn) prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý za Vás odvádza preddavky na daň z príjmov. Väčšina ľudí, ktorí pracujú v Írsku, nemá povinnosť podať daňové priznanie, avšak, vo veľa prípadoch sa podanie daňového priznania oplatí, pretože výsledkom je vrátenie daňového preplatku.

Daňový rok v Írsku sa zhoduje s kalendárnym rokom, ktorý trvá od 1. januára do 31. Decembra. Daňové priznanie je možné podať až štyri roky spätne.  O vrátenie daní je možné požiadať vždy po ukončení daného zdaňovacieho obdobia. V prípade, že z Írska odchádzate a už neplánuje do konca roka v krajine pracovať, je možné o vrátenie daní požiadať ešte pred ukončením roka.

Požadované dokumenty

Pri podaní  žiadosti o vrátenie daní je dôležité číslo PPS (Personal Public Service), čo je ekvivalent slovenského rodného čísla a používa sa na identifikáciu daňového poplatníka. Ak Vám číslo PPS nie je pridelené, nie je možné požiadať o vrátenie daní.

Pred podaním žiadosti o vrátenie daní je dôležité vedieť, aká suma Vám môže byť vrátená. Na kalkuláciu sú potrebné dokumenty od zamestnávateľa, ktoré obsahujú informácie o výške príjmu, odvedených preddavkov na daň a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Tieto dokumenty sú výplatné pásky, formulár P60 vystavený zamestnávateľom po ukončení zdaňovacieho obdobia alebo formulár  P45 vydaný po ukončení pracovného pomeru.

Aké náklady si môžem uplatniť?

Náklady, ktoré znižujú daňovú povinnosť, a teda zvyšujú výšku vrátených daní, môžeme rozdeliť na paušálne a reálne náklady na zdravotnú starostlivosť.

  • Nárok na paušálne výdavky, tzv. Flat Rate Expenses, závisí od Vašej profesie. Napr. kuchári si môžu uplatniť ročné paušálne výdavky vo výške €97, murári €175, maliari €220. Na uplatnenie týchto nákladov nie je potrebné doložiť bločky alebo faktúry.

 Žiaľ, paušálne výdavky daňový úrad Revenue od 1.januára 2020 zrušil. Je možné si ich však stále uplatniť za daňové roky 2015 až 2018. 

  • Medzi náklady na zdravotnú starostlivosť patria platené služby u lekára, napr. starostlivosť o ženy počas tehotenstva, odporúčané diagnostické procedúry, transport sanitkou, akupunktúra. Ďalej tu patria výdavky na lieky, ortoptiku, fyzioterapiu, načúvacie prístroje či špeciálnu diétu pre celiatikov a diabetikov. Do poslednej kategórie patria náklady na dentálne ošetrenie.

Ako to funguje?

Po podaní daňového priznania, pracovník Revenue overí správnosť údajov. Následne Revenue vystaví oficiálnu kalkuláciu P21, ktorú zašle daňovému poplatníkovi. Táto kalkulácia obsahuje informácie, ktoré sumarizujú celý daňový rok, t.j. celkový zdaniteľný príjem, výšku daňovej povinnosti (výška daní, ktorú ste mali zaplatiť) a daň zaplatenú daňovníkom. Ak je suma daní, ktorú ste mali odviesť nižšia, ako suma, ktorú ste odviedli, daňový úrad Vám rozdiel vráti vo forme daňového preplatku na Váš bankový účet.

Koľko mi môže byť vrátené?

Výška refundácie závisí od mnohých faktorov, z ktorých najdôležitejším sú výška príjmu a výška priznanej daňovej úľavy, tzv. Tax Credit. Daňový úrad Revenue poskytuje tzv. Tax Credit – daňovú úľavu vo výške 1650 eur. Ľudia, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy, dostávajú ďalších 1650 eur,  čo celkovo predstavuje 3300 eur. V praxi to znamená, že výška daňovej povinnosti sa zníži o výšku tejto daňovej úľavy.

Ďalším dôležitým faktorom je nezdaniteľné minimum,  ktoré je v súčasnosti 16 500 eur. Ak Váš ročný príjem nepresiahne túto sumu, môžete požiadať o vrátenie celej odvedenej dane.

Naša rada na záver: Pre manželov je výhodnejšie podať daňové priznanie spoločne, kedy sa príjem rozdelí na dvoch ľudí a výška daňových úľav sa zdvojnásobí. Suma vrátených daní je takto zvyčajne oveľa vyššia v porovnaním s individuálnym daňovým priznaním.

  Ak pracujete alebo ste pracovali v Írsku a máte záujem o vrátenie daní, zaregistrujte sa tu.  

V prípade ďalších otázok alebo záujmu o bezplatnú predbežnú kalkuláciu nás kontaktujte   vyplnením kontaktného formulára tu.  Radi Vám poradíme a pomôžeme. 

Emília Geletková BSBA

Zdroj: revenue.ie

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.