REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Krajina, v ktorej ste pracovali

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Kde ste sa o nás dozvedeli

Odkaz

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

Ak ste človek, vyberte obrázok Vlajka .

Prečo sa obrátiť na našu spoločnosť pri vrátení daní z Írska?
  • Máme výborné referencie od klientov, ktorí využili naše služby. Prečítajte si, čo on nás povedali na Facebooku.
  • Poplatok účtujeme až po úspešnom vrátení daní z Írska.
  • Naše bohaté skúsenosti zaručujú, že našim klientom vždy vrátime najvyšší možný daňový preplatok.
  • Najlepší poplatok na Slovensku.
  • Máme ľudský a individuálny prístup ku klientom.
  • Naši daňoví agenti pracovali alebo študovali v zahraničí, preto chápeme Vaše potreby.
Aký je poplatok za vrátenie daní?

Platíte vždy len jeden poplatok, buď percentuálny alebo minimálny. Poplatok za vrátenie dane za jeden daňový rok je 11,88% (9,9% + DPH) alebo minimálne 58,80 EUR (49 EUR + DPH).

Ak Vám chýba formulár P45 alebo P60, poplatok za jeho vybavenie je 14,40 EUR (12 EUR + DPH) ktorý účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní.

Nemusíte sa obávať žiadnych vstupných alebo skrytých poplatkov! Registrácia a predbežná kalkulácia daňového preplatku sú bezplatné. Za naše služby účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní od írskeho daňového úradu Revenue.

Kedy mi mohol vzniknúť nárok na vrátenia daní?

Daňový systém v Írsku je postavený na princípe daňových preddavkov (PAYE – pay as you earn), ktoré sú po skončení daňového roka zúčtované. Ak ste odviedli vyššie dane ako vyžaduje írska daňová legislatíva, máte nárok na vrátenie daňového preplatku. Ten Vám mohol vzniknúť z niekoľkých dôvodov:

Ktoré dane mi môžu byť vrátené?

Daň z príjmu a USC (Universal Social Charge).

Daň z príjmu je v Írsku progresívna, čo znamená, že jej výška závisí od Vašej daňovej kategórie. Výška dane pre ročné príjmy do 35.300 EUR (pre slobodné osoby) je 20%. Pre príjmy, ktoré presiahnu túto hranicu platí vyššia sadzba 40% dane z príjmov (2019).

USC daň  – zamestnávateľ Vám ju zráža zo mzdy iba v prípade, ak Váš ročný hrubý príjem presiahol 13.000 EUR (v roku 2016 až 2019).  Výška USC dane sa pohybuje od 0,5% do 8% v závislosti od výšky Vášho príjmu.

Ako mám postupovať ak chcem vrátiť dane?

Stačí ak vyplníte on-line registračný formulár na tejto stránke. Žiadosť o vrátenie dane spolu s inštrukciami Vám zašleme e-mailom. Ak máte záujem o zaslanie žiadosti poštou, uveďte Vašu korešpondenčnú adresu v časti „Odkaz“ v on-line registračnom formulári.

Kedy môžem požiadať o vrátenie dane?

Po ukončení daňového roka, ktorý trvá od 1. januára do 31. decembra. V prípade, že sa z Írska odsťahujete, môžete požiadať o vrátenie dane i pred skončením daňového roka; najskôr však 4 týždne od ukončenia pracovného pomeru.

Koľko rokov spätne môžem žiadať o vrátenie dane?

Žiadosť môžete podať za štyri predchádzajúce daňové roky. Ak odchádzate z Írska natrvalo, o vrátenie daní môžete požiadať aj za súčasný daňový rok, nemusíte čakať na 31.12.

Koľko môžem dostať späť?

Priemerný daňový preplatok z Írska je 1410 EUR. Jeho výška je však individuálna a závisí od viacerých faktorov.

Pre predbežnú kalkuláciu Vášho daňového preplatku kontaktujte našich skúsených konzultantov vyplnením kontaktného formulára. Táto služba je úplne bezplatná a nezáväzná.

Aké dokumenty potrebujem?

Kópiu poslednej výplatnej pásky. Ak ste ukončili pracovný pomer v roku 2019 alebo 2020, stačí nám posledná výplatná páska od zamestnávateľa. Írsky daňový systém prešiel v roku 2019 modernizáciou, kedy už zamestnávatelia neposkytujú formuláre P45 a P60.

Ak ste ukončili pracovný pomer v rokoch 2016, 2017 alebo 2018, zašlite nám kópiu formulára P45 alebo P60.

  • P45 je oficiálny daňový dokument, ktorý Vám zamestnávateľ vystavil po ukončení pracovného pomeru a slúži ako potvrdenie o príjme.
  • P60 je ročné zúčtovanie a obsahuje informácie o príjme, odvodoch a dani z príjmu a USC dani, ktorú ste počas daňového roka odviedli. Tento formulár Vám zamestnávateľ vystavil po ukončení daňového roka.
Ako dlho sa čaká na vrátenie dane?

Čakacia doba od okamihu odoslania daňového priznania na írsky daňový úrad Revenue po prevod  peňazí na Váš bankový účet je 1-2 mesiace. Rýchlosť spracovania Vašej žiadosti závisí predovšetkým od vyťaženosti daňového úradu. Môžeme Vám však zaručiť, že Vašu žiadosť spracujeme a zašleme na daňový úrad bez omeškania. V prípade dlhšieho procesu spracovania Vašej žiadosti na daňovom úrade, Vašu žiadosť urgujeme.

Akým spôsobom mi bude vyplatený daňový preplatok?

Na slovenský alebo zahraničný bankový účet, ktorý ste uviedli vo Vašej žiadosti. Zároveň Vám zašleme vyúčtovanie e-mailom alebo poštou.