hero obrázok článku

Porovnanie výšky vrátených daní v Holandsku za rok 2019 vs. 2020

Porovnanie výšky vrátených daní v Holandsku za rok 2019 vs. 2020

Sadzba dane, ktorá vplýva na finálnu výšku preplatku na dani v Holandsku, sa mení každý rok. Okrem toho sa v Holandsku takisto menia aj daňové bonusy  Algemene Heffingskorting – všeobecná daňová úľava a  Arbeidskorting – pracovná daňová úľava.

V nasledujúcom príklade vám bližšie vysvetlíme, ako zvýšenie týchto daňových úľav dokáže zmeniť výšku vrátených daní pri rovnakom príjme v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019.

PRÍKLAD ZO ŽIVOTA
ROK 2019


V roku 2019 ste celý rok pracovali v Holandsku a váš hrubý ročný príjem predstavoval 17 457 Eur. Najprv si vypočítame, koľko daní a odvodov by ste mali odviesť z hrubej mzdy. Na daniach a odvodoch ste do holandského daňového systému odviedli 2 978 Eur. Pracovná daňová úľava predstavuje sumu 2 259 Eur.

Loon voor de loonbelasting

Ingehouden loonbelasting

Verrekende arbeidskorting

Hrubý príjem

Výška daní a soc. odvodov

Pracovná daňová úľava

17 457 Eur

2 978 Eur

2 259 Eur

Odvody a daň pri príjme do 20 384 Eur predstavujú 36,65 %, t.j. 17 457 x 36, 65 % =  6 398 Eur je výška daní a odvodov, ktoré máte odviesť.

Následne si vyrátame daňové bonusy  Algemene HeffingskortingArbeidskorting, ktoré sa budú odpočítavať od vyššie vypočítanej sumy 6 398 Eur.

Pri príjme 17 457 Eur je všeobecná daňová úľava Algemene Heffingskorting fixne daná vo výške  2 477 Eur.

Pri výpočte pracovnej daňovej úľavy Arbeidskorting použijeme nasledovný vzorec: 170 Eur + 28, 712 % x (hrubý príjem – 9 694 Eur). Výsledkom je suma  2 399 Eur.

Odpočítaním daňových bonusov od výšky daní a odvodov vyrátame daň, ktorú máte odviesť.

Dane a odvody

Všeobecná daňová úľava

Pracovná daňová úľava

6 398 Eur

2 477 Eur

2 399 Eur

6 398 Eur – 2 477 Eur – 2 399 Eur =  1 522 Eur

Posledným krokom je výpočet rozdielu medzi zaplatenou daňou a daňou, ktorú ste mali skutočne odviesť. Daň, ktorú ste skutočne odviedli, nájdeme v  Jaaropgaafe (holandská verzia ročného zúčtovania) v položke č. 2 Ingehouden loonbelasting, v našom prípade je to 2 978 Eur.

2 978 Eur – 1 522 Eur =  1 456 Eur

Daňový preplatok, ktorý vám holandský daňový úrad za rok 2019 vráti, je teda  1 456 Eur.

ROK 2020


Pri výpočte daní za rok 2020 je postup identický, musíme však brať do úvahy údaje o daňových sadzbách a bonusoch príslušných pre rok 2020, ktoré holandský daňový úrad každoročne zverejňuje na svojej stránke  www.belastingdienst.nl.

Ak berieme do úvahy údaje platné pre rok 2020, výška preplatku sa pri rovnakom príjme v porovnaní s rokom 2019 zvýši      z 1 456 Eur na 1 619 Eur . Daňový preplatok s príjmom vo výške 17 454 sa tak za rok 2020 zvýši o  163 Eur. Na porovnanie uvádzame tabuľky pre roky 2019 a 2020, ktoré sú potrebné na výpočet preplatku.


DAŇOVÉ SADZBY V ROKU 2019

Zdaniteľný príjem


Dane   

  Odvody  

Celková hodnota

Od

Do (vrátane)

0 €

20 384 €

9 %

27,65 %

36,65 %

20 384 €

34 300 €

10,45 %

27,65 %

38,10 %

34 300 €

68 507 €

38,10 %

38,10 %

68 507 €

51,75 %

51,75 %


DAŇOVÉ SADZBY V ROKU 2020

Zdaniteľný príjem      


Dane        

Odvody       

Celková hodnota     

Od

Do (vrátane)
0 €

34 712 €

9,70 %

27,65 %

37,35 %

34 713 €

68 507 €

37,35 %

0 %

37,35 %

68 508 €

49,50 %

0 %

49, 50 %


PRACOVNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ARBEIDSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU
V ROKU 2019

Výška príjmu od     

Výška príjmu do    

Pracovná daňová úľava                    

0 €

9 694 €

1,754 % x hrubý príjem

9 694 €

20 940 €

170 € + 28,712 % (hrubý príjem – 9 694 €)

20 940 €

34 060 €

3 399 €

34 060 €

90 710 €

3 399 € – 6 % x (hrubý príjem – 34 060 €)

90 710 €

0 €


PRACOVNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ARBEIDSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU
V ROKU 2020

Výška príjmu od        

Výška príjmu do     

Pracovná daňová úľava              

0 €

9 921 €

2, 812 % x hrubý príjem

9 921 €

21 430 €

279 € + 28,812 % (hrubý príjem – 9 921 €)

21 430 €

34 954 €

3 399 €

34 060 €

90 710 €

3 595 € – 1,656 % x (hrubý príjem – 21 430 €)

34 954 €

98 604 €

3 819 € – 6 % x (hrubý príjem – 34 954 €)

98 604 €

0 €


VŠEOBECNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ALGEMENE HEFFINGSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU
V ROKU 2019

Výška príjmu od      

Výška príjmu do      

Všeobecná daňová úľava      

0 €

20 384 €

2 477 €

20 384 €

68 507 €

2 477 € – 5,147 % x (ročný príjem – 20 384 €)

68 507 €

0 €


VŠEOBECNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ALGEMENE HEFFINGSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU
V ROKU 2020

Výška príjmu od        

Výška príjmu do      

Všeobecná daňová úľava     

0 €

20 711 €

2 711 €

20 711 €

68 507 €

2 711 € – 5,672 % x (ročný príjem – 20 711 €)

68 507 €

0 €

Zdroj: www.belastingdienst.nl, www.expatax.nl

Radi Vám pomôžeme so spracovaním holandského daňového priznania. Stačí, ak sa  zaregistrujte TU   a žiadosť o vrátenie daní spolu s inštrukciami Vám bude automaticky zaslaná e-mailom. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom   kontaktného formulára  , e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. 

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.