hero obrázok článku

Náklady na zdravotnú starostlivosť v Nemecku

Náklady na zdravotnú starostlivosť v Nemecku

Medzi náklady  v nemeckom daňovom priznaní, ktoré je možné uplatniť, patria náklady na zdravotnú starostlivosť. Vo všeobecnosti platí, že  náklady na zdravotnú starostlivosť musia byť medicínsky zdôvodnené. Preto je nevyhnutné, aby každý zákrok, ktorý jednotlivec podstúpi a následne si ho chce uviesť ako náklad v nemeckom daňovom priznaní, bol predpísaný lekárom. K typickým príkladom nákladov na zdravotnú starostlivosť patria:

  1. Náklady na ambulantné vyšetrenie a vyšetrenie u špecialistu či fyzioterapeuta
  2. Výdavky na lieky či liečebné pomôcky ako napr. okuliare, invalidný vozík, načúvacie zariadenie a iné položky vystavené na recept, ktorý je potrebné dokladovať
  3. Náklady na pobyt v nemocničnom zariadení
  4. Laserová operácia očí
  5. Náklady na cesty spojené s dochádzaním za osobou, ktorá vyžaduje opateru
  6. Kúpeľná liečba či fitnescentrum, avšak iba v prípade, ak je ich návšteva z medicínskeho hľadiska nevyhnutná na vyliečenie

UZNANIE NÁKADOV NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

Pred uvedením nákladov na zdravotnú starostlivosť v daňovom priznaní je potrebné mať na pamäti, že uplatniť ich je možné iba v prípade, ak je preukázateľné, že pre jednotlivca predstavujú  neprimeranú finančnú záťaž. To znamená, že výdavky na zdravotnú starostlivosť sú vyššie v porovnaní s daňovými poplatníkmi s podobným príjmom a v rovnakej životnej situácii. Toto dokazovanie je individuálne, pretože závisí od finančnej situácie jednotlivca, teda od celkovej výšky jeho príjmov v danom roku, rodinného stavu a počtu detí. Inými slovami, to, čo predstavuje neprimeranú finančnú záťaž pre jedného, nemusí byť úradom uznané ako neprimeraná finančná záťaž pre druhého.

PODMIENKY UZNANIA NÁKLADOV NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

Aby mohli byť náklady na zdravotnú starostlivosť uplatnené v nemeckom daňovom priznaní,  ich celková výška musí predstavovať minimálne 1% až 7% z hrubých ročných príjmov v danom roku. Daňoví poplatníci patriaci do nižšej zárobkovej skupiny s najmenej troma deťmi, majú najnižšiu percentuálnu sadzbu. Inak povedané, stačí, aby ich výdavky na zdravotnú starostlivosť predstavovali iba 1% z celkových ročných príjmov a mohli ich uviesť v nemeckom daňovom priznaní. Napríklad, ak má daňový poplatník tri deti a ročný hrubý príjem 15 000 €, môže do daňového priznania uviesť náklady na zdravotnú starostlivosť už od sumy 150 € (1% ročného príjmu). Pre vyššiu zárobkovú skupinu daňových poplatníkov, ktorí sú slobodní a bezdetní, náklady na zdravotnú starostlivosť musia predstavovať minimálne 7% z ich ročného hrubého príjmu. Napríklad, ak je daňový poplatník slobodný, bezdetný a v daňovom roku dosiahol príjem 55 000 €, náklady na zdravotnú starostlivosť musia predstavovať minimálne 3 850 € (7% ročného príjmu), aby ich mohol v nemeckom daňovom priznaní uplatniť.

PREHĽAD SADZIEB NÁKLADOV NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ, KTORÉ PREDSTAVUJÚ NEPRIMERANÚ ZÁŤAŽ

Rodinný stav

Celková suma príjmov
pod 15 340 €

od 15 340 € do 51 130 €

nad 51 130 €

Slobodný/á

5%

6%

7%

s 1 alebo 2 deťmi

2%

3%

4%

s 3 a viac deťmi

1%

1%

2%

Ženatý/Vydatá

4%

5%

6%

s 1 alebo 2 deťmi

2%

3%

4%

s 3 a viac deťmi

1%

1%

2%

Zdroj: Einkommensteuergesetz § 33 Außergewöhnliche Belastungen, 13/08/2020.

Problematika uznávania a neuznávania nákladov na zdravotnú starostlivosť je jednou z najspornejších otázok týkajúcich sa uplatňovania nákladov v daňovom priznaní v Nemecku. Práve stanovovanie hranice výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ktoré už predstavujú neprimeranú finančnú záťaž pre daňového poplatníka, býva kameňom úrazu a často je nutné rozhodnutie Spolkového Ústavného Súdu. Daňové rozhodnutia v tejto oblasti sú preto mnohokrát iba predbežné. To znamená, že zamietavé rozhodnutie môže byť zmenené bez toho, aby musel žiadateľ podať odvolanie a náklady na zdravotnú starostlivosť sú napokon zohľadnené.

Zdroj: www.gesetze-im-internet.de, www.steuern.de, www.finanztip.de

V prípade záujmu o spracovanie nemeckého daňového priznania  sa zaregistrujte TU.   Ak máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov na zdravotnú starostlivosť v Nemecku, kontaktovať nás môžete prostredníctvom  kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme. 

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.