hero obrázok článku

Jahreslohnzettel – L16: Potvrdenie o príjme z Rakúska potrebné na vrátenie daní


Pracujete v Rakúsku a máte problém zorientovať sa v rakúskom daňovom systéme? V článku sa dozviete všetky potrebné informácie o najdôležitejšom potvrdení o príjme z Rakúska – tzv. „Jahreslohzettel – L16“, ktoré nevyhnutne potrebujete k vráteniu daní z Rakúska. 

Čo je Jahreslohnzettel – L16?  

Jahreslohnzettel je súhrnne alebo ročné potvrdenie o zdaniteľných príjmoch z Rakúska. Toto potvrdenie sa v Rakúsku označuje ako formulár L16“. Obsahuje všetky potrebné kumulatívne údaje nevyhnutné pre výpočet daňovej povinnosti a prípadného preplatku. Poskytuje informácie o celkových príjmoch, odvodoch (sociálnych, zdravotných a iných) a daniach, ktoré ste odviedli do rakúskeho daňového systému. Tlačivo vystavuje a potvrdzuje rakúsky zamestnávateľ a môže mať viacero vizuálnych podôb:


Kedy a ako získate Jahreslohnzettel – L16? 

Na Slovensku získate od zamestnávateľa po odpracovaní určitého obdobia tzv. „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“. V Rakúsku získate od rakúskeho zamestnávateľa po odpracovaní určitého obdobia tzv. „Jahreslohnzettel-L16“.

V prípade, že pracujete v Rakúsku nepretržite celý rok, zamestnávateľ vám vystaví Jahreslohnzettel až po ukončení kalendárneho roka, najneskôr do konca februára nasledujúceho roka.

Ak v Rakúsku pracujete len časť roka, rakúsky zamestnávateľ by vám mal poskytnúť potvrdenie hneď po ukončení pracovného pomeru.

Príklady: 

1.) V Rakúsku ste zamestnaný u jedného zamestnávateľa v období od januára do júna 2022. V tomto prípade obdržíte od zamestnávateľa jeden súhrnný Jahreslohnzettel za dané obdobie. 

2.) Ak pracujete v Rakúsku sezónne, po odpracovaní každého obdobia, napríklad od januára do apríla 2022 a následne od októbra do decembra 2022, budete mať k dispozícií dve potvrdenia Jahreslohnzettel.

V prípade, že ste zamestnaný u dvoch rôznych rakúskych zamestnávateľov, potrebujete potvrdenie od každého z nich.

Pri požiadaní o Jahreslohzettel nemusíte prejsť náročným procesom. Zamestnávateľ je zo zákona povinný vám ho vystaviť. Rovnako ako je aj povinný dokument elektronicky zaslať rakúskemu daňovému úradu.   

Ak by sa vám nepodarilo toto potvrdenie o príjme z Rakúska získať, kontaktujte nás. Radi vám s jeho vyžiadaním pomôžeme. 

Situácie, kedy potrebujete Jahreslohnzettel: 

 • Pri podaní slovenského daňového priznania. Aj keď ste pracovali len v Rakúsku a zo Slovenska nemáte žiaden príjem, ste povinný si podať slovenské daňové priznanie. Viac o tejto problematike sa dozviete na našej webovej stránke alebo v blogu.  
 • Pri kalkulácia výšky vrátky dane z Rakúska. Na základe konkrétnych čísel z dokumentu Jahreslohnzettel si viete na našej webovej stránke vypočítať vrátku dane aj sami. Na základe mesačných výplatných pások sa nedá s presnosťou vypočítať predbežná suma vrátenej dane.
 • Pri žiadosti o detské prídavky z Rakúska.
 • Pri žiadosti o dávku v nezamestnanosti.
 • Pri žiadosti o dôchodok.

Formulár L16  si preto od zamestnávateľa vždy vyžiadajte a starostlivo odkladajte.

Aké údaje obsahuje Jahreslohnzettel?  

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch z Rakúska obsahuje údaje nevyhnutné na spracovanie daňového priznania na Slovensku a následne v Rakúsku. V tejto časti uvádzame prehľad najčastejších a najdôležitejších údajov uvedených vo formulári L16:

 • rok, v ktorom ste v Rakúsku pracovali
 • obdobie, ktoré máte u konkrétneho zamestnávateľa odpracované
 • číslo sociálne poistenia v Rakúsku tzv. SV-Nummer“ (Socialversicherungsnummer) alebo aj „SV-Code “. Číslo sociálneho poistenia pridelí rakúsky daňový úrad daňovníkovi len raz t.j. pri prvom nahlásení pracovnej činnosti v Rakúsku. Neskôr sa už, ani pri zmene zamestnávateľov, nemení. Nájdete ho na kartičke „E-card“. Pod týmto číslom eviduje rakúsky daňový úrad konkrétneho daňovníka.
 • osobné údaje – meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, pohlavie, pracovná pozícia
 • Bruttobezüge (210) – celkový hrubý príjem
 • Steuerfreiebezüge (215) – príjmy oslobodené od dane
 • Bezüge gem. § 67 (220) - príjmy podľa § 67
 • SV-Beiträge (230) – sociálne odvody
 • Summe übrige Abzüge – iné odvody
 • Steuerplichtige Bezüge (245) – zdaniteľný príjem/základ dane – z tejto sumy sa percentuálne vypočíta daň, ktorú je povinný daňovník odviesť
 • Anrechenbare Lohnsteuer (260) – odvedená daň z príjmu
 • Arbeitsgeberdaten - údaje o zamestnávateľovi – meno, adresa, pečiatka, podpis, dátum
 • Informácie o tom, ak vám zamestnávateľ už zohľadnil v mzde daňový bonus na dieťa, daňový bonus na manželku, príspevok na dochádzanie za prácou, home office, atď.  

Pracovali ste v Rakúsku? Máte k dispozícií potvrdenie o príjme z Rakúska? Urobte si bezplatnú predbežnú kalkuláciu výšky daňového preplatku z Rakúska prostredníctvom našej webovej kalkulačky.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle: +421 (0) 53/44 89 511 alebo e-mailom: info@vratmidan.sk. Nezabudnite navštíviť našu webstránku www.vratmidan.sk, kde nájdete cenné rady a tipy ohľadom vrátenia daní zo zahraničia. 

Zdroje: www.arbeiterkammer.at, www.wko.at, BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN, SEKTION I UND IV. 2022. Das Steuerbuch 2023. Tipps zur Arbeitnehmerveranlagung 2022 für Lohnsteuerzahler/innen. Wien: Druckerei Berger, Horn, 2022. 207s.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.