hero obrázok článku

Má Slovák pracujúci v Rakúsku povinnosť podať slovenské daňové priznanie?

práca v Rakúsku a povinnosť podávať slovenské daňové priznanie


Ako všetci vieme, dane musíme platiť. Rovnako to platí aj pre daň z príjmu, ktorú zamestnancom strháva zamestnávateľ z hrubej mzdy a následne ju na mesačnej báze odovzdáva daňovému úradu. Z tohto dôvodu podávame po uplynutí príslušného kalendárneho roka daňové priznanie, aby došlo k vyrovnaniu dane. Výsledkom daňového priznania môže byť nedoplatok, preplatok alebo nula.

Kedy vzniká povinnosť podať slovenské daňové priznanie?

Ak výška celkových (celosvetových) zdaniteľných príjmov dosiahnutých v roku 2023 presahuje sumu 2461,41 eur, vzniká daňovníkovi automaticky povinnosť podať si slovenské daňové priznanie. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňajú príjmy, ktoré daňovník dosiahol či už na Slovensku alebo v zahraničí. Rezidenti Slovenska podliehajú tzv. neobmedzenej daňovej povinnosti. Za rezidenta Slovenska sa považuje fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku.  

Musíte odviesť dane z rakúskeho príjmu aj na Slovensku?

Nie nemusíte sa báť. S Rakúskom má Slovensko podpísanú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia. Znamená to, že ak bol váš príjem zdanený v Rakúsku, na Slovensku už nemusíte z tohto príjmu odvádzať daň. Ak ste však stále občanom Slovenska, ste povinný podávať slovenské daňové priznanie, aj keď ste na Slovensku nedosiahli žiaden príjem. V slovenskom daňovom priznaní uvediete vaše rakúske príjmy, ktoré sa zároveň vyjmú, pretože už boli zdanené v Rakúsku. Preto vám na Slovensku nevzniká daňová povinnosť a výsledkom slovenského daňového priznania je teda nula.

Slovenské daňové priznanie a formulár E9

Obzvlášť dôležité je, aby ste si podali slovenské daňové priznanie vtedy, ak si chcete požiadať o vrátenie daní z Rakúska. Povinnou prílohou rakúskeho daňového priznanie je formulár E9, ktorý potvrdzuje slovenský daňový úrad na základe riadne podaného slovenského daňového priznania. Na formulári E9 je uvedená výška príjmu mimo Rakúska. Príjem, ktorý ste dosiahli mimo Rakúska, sa uvádza v rakúskom daňovom priznaní a  ovplyvňuje výšku vrátených daní z Rakúska. 

Aká je lehota na podanie slovenského daňového priznania?

Lehota na podanie slovenského daňového priznania je najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Ak máte príjem zo zahraničia, je možné požiadať o odklad daňového priznania o 6 mesiacov, t.j. do 30. septembra. Musíte tak ale urobiť písomne do 31. marca podaním tlačiva Oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania na príslušnom daňovom úrade. 

Radi vám pomôžeme so spracovaním slovenského daňového priznania a/alebo získaním potvrdenia E9 zo slovenského daňového úradu. Stačí, ak sa zaregistrujete na našej webovej stránke, zašlete nám vyplnenú žiadosť a o všetko ostatné sa postaráme my.

Zdroj: www.financnasprava.sk/sk 

aktualizácia: 13.11.2023

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.