hero obrázok článku

Daňový bonus na manželského partnera v Rakúsku

Daňový bonus pre samoživiteľov a osamelých rodičov v Rakúsku

V tomto blogu sa dočítate o bonusoch, ktoré je možné uplatniť v rakúskom daňovom priznaní, určených pre tzv. „samoživiteľov“ a „osamelých rodičov“. Usmerníme Vás, koho sa tieto bonusy týkajú, aká je ich výška a ako sa tieto položky uplatňujú v rakúskom daňovom priznaní. Pod pojmom „ samoživiteľ“-  „Alleineverdiener“ sa rozumie osoba, ktorá je jediným alebo hlavným živiteľom rodiny s deťmi. V situácii, kedy jeden z partnerov pracuje, a ten druhý nepracuje alebo dosiahne príjem maximálne do výšky 7000 € brutto ročne, je možné požiadať v rakúskom daňovom priznaní o tento daňový bonus. Pod pojmom  „osamelý rodič“ -  „Alleinverzieher“ sa rozumie osoba, ktorá nežije s partnerom dieťaťa a nemá ani iného partnera, teda vychováva dieťa sama. 

Vo všeobecnosti má daňovník nárok na bonus pre samoživiteľa a osamelého rodiča vtedy, ak podľa zákona 33 Ods 3 EStG 1988  poberá daňovník na deti z Rakúska prídavky minimálne 7 mesiacov v danom roku. Výška bonusu sa zvyšuje s počtom detí.

Počet detí

Daňový bonus pre samoživiteľa a osamelého rodiča

1 dieťa

494 €

2 deti

669 €

3 deti

889 €

⃰ na každé ďalšie dieťa sa bonus zvyšuje o 220 €

Daňový bonus pre samoživiteľa (Alleinverdienerabsetzbetrag)

Na daňový bonus pre samoživiteľa (Alleinverdienerabsetzbetrag) má nárok daňovník s minimálne jedným dieťaťom (v zmysle § 106 Abs 1 EStG 1988), ktorý je viac ako 6 mesiacov v danom roku:

  • ženatý/vydatá a nie je trvalo odlúčený od svojho partnera/partnerky, ktorý/á je daňovo neobmedzený/á
  • žije s partnerom/partnerkou, ktorý/á je daňovo neobmedzený/á, v jednej domácnosti
  • a (manželský) partner/partnerka nepresiahne v danom roku príjmy nad 7000 € brutto

Na daňový bonus pre samoživiteľa (Alleinverdienerabsetzbetrag) má nárok vždy len jedna osoba. Ak obaja partneri (napr. študentský pár s dieťaťom) spĺňajú podmienky, na tento bonus má nárok partner s vyšším príjmom. Ak partneri nemajú žiaden alebo rovnaký príjem, nárok na bonus má žena, pokiaľ muž nevedie domácnosť.

Daňový bonus pre osamelého rodiča (Alleinerzieherabsetzbetrag)

Rodičia, ktorí vychovávajú deti sami, majú nárok na daňový bonus pre osamelého rodiča.

Osamelý rodič je daňovník, ktorý má aspoň jedno dieťa, na ktoré poberá prídavky z Rakúska aspoň 7 mesiacov a nežije v domácnosti s partnerom/manželom dlhšie ako 6 mesiacov v danom kalendárnom roku.

 Spôsob uplatnenia daňového bonusu pre samoživiteľa (Alleinverdienerabsetzbetrag) alebo osamelého rodiča (Alleinerzieherabsetzbetrag)

Daňový bonus pre samoživiteľa alebo osamelého rodiča je možné uplatniť dvoma spôsobmi:

  • U Vášho zamestnávateľa už počas kalendárneho roka. Ak máte súčasne viacero pracovných pomerov, o bonus je možné požiadať len u jedného zamestnávateľa.  Po ukončení roka vám však vzniká povinnosť podať rakúske daňové priznanie.
  • Po skončení kalendárneho roka si tieto daňové bonusy môžete uplatniť podaním rakúskeho daňového priznania.

Aj v prípade, ak vám už bol daňový bonus pre samoživiteľa alebo pre osamelého rodiča vyplatený Vašim zamestnávateľom v priebehu roka, je potrebné vyplniť údaje týkajúce sa týchto bonusov aj v rakúskom daňovom priznaní. V opačnom prípade môže dôjsť k nechcenému dodatočnému zdaneniu.  

Samoživitelia a osamelí rodičia s nízkym príjmom pracujúci v Rakúsku, ktorí odvádzajú nízku alebo žiadnu daň z príjmu, môžu mať od roku 2019 nárok aj na Kindermehrbetrag, tzv. zvýšený príspevok na dieťa. Viac sa o tomto príspevku dočítate v  nasledujúcom blogu.

Radi vám so spracovaním rakúskeho daňového priznania a uplatnením všetkých nákladov a daňových bonusov pomôžeme. Stačí, ak sa zaregistrujete na našej stránke  https://www.vratmidan.sk/vratenie-dani-z-rakuska a o všetko sa postaráme my. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 053/44 89 511 alebo e-mailom na  info@vratmidan.sk.

Zdroj: www.bmf.gv.at

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.