hero obrázok článku

Príspevok na dieťa v Rakúsku (Kindermehrbetrag) pre samoživiteľov a osamelých rodičov

Zvýšený príspevok na dieťa v Rakúsku (Kindermehrbetrag)


Samoživitelia (Alleinverdiener) a osamelí rodičia s nízkym príjmom (Alleinerzieher) pracujúci v Rakúsku, ktorí odvádzajú nízku alebo žiadnu daň z príjmu, obdržia podaním rakúskeho daňového priznania za roky 2019 až 2021 aj zvýšený príspevok na dieťa, tzv. Kindermehrbetrag, a to do výšky 250 € na dieťa ročne.  

Zvýšený príspevok na dieťa Kindermehrbetrag daňovníkovi prislúcha, ak:

  • mu vzniká nárok na daňový bonus pre samoživiteľa (Alleinverdienerabsetzbetrag) alebo osamelého rodiča (Alleinerzieherabsetzbetrag)

  • sa na dieťa poberajú rodinné prídavky z Rakúska viac ako 6 mesiacov v danom roku 

  • je daň z príjmu nižšia ako 250 € na dieťa, pred zohľadnením všetkých zrážok, na ktoré máte nárok

Ak poberáte v Rakúsku dávku v nezamestnanosti, dávku v hmotnej núdzi alebo iné sociálne dávky 330 a viac dní v danom roku, nemáte nárok na príspevok Kindermehrbetrag. O Kindermehrbetrag nie je potrebné žiadať. Ak naň máte nárok, automaticky sa 
zohľadní v rakúskom daňovom priznaní.

Zvýšenie Kindermehrbetrag od roku 2022
Od roku 2022 je suma príspevku Kindermehrbetrag až 550 € na dieťa a podlieha ďalším podmienkam. 
Na príspevok Kindermehrbetrag vzniká nárok, ak:  

  • máte nárok na daňový bonus pre samoživiteľa (Alleinverdienerabsetzbetrag) alebo osamelého rodiča (Alleinerzieherabsetzbetrag) a vypočítaná daň z príjmu je nižšia ako 550 € alebo

  • ak obaja partneri v (manželskom) partnerstve dosahujú príjmy a príslušná vypočítaná daň z príjmu u každého z nich je nižšia ako 550 €. V týchto prípadoch má osoba, ktorá má nárok na poberanie rodinných prídavkov, nárok aj na príspevok Kindermehrbetrag.

Predpokladom je, aby aspoň 30 dní v kalendárnom roku dosahoval daňovník zdaniteľné príjmy. Nárok na príspevok Kindermehrbetrag vzniká aj vtedy, ak sa počas celého roka čerpal príspevok na starostlivosť o dieťa (Kinderbetreuungsgeld) alebo príspevok na opatrovanie (Pflegekarenzgeld).

Radi vám so spracovaním rakúskeho daňového priznania a uplatnením všetkých nákladov a bonusov pomôžeme. Stačí, ak sa zaregistrujte na našej webovej stránke https://www.vratmidan.sk/vratenie-dani-z-rakuska a o všetko sa postaráme my. V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 053/44 89 511 alebo e-mailom na info@vratmidan.sk, radi vám poradíme.

Zdroj: www.bmf.gv.at


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.