hero obrázok článku

Dane v Anglicku, UK

Dane a daňové povinnosti v Anglicku

Aké daňové povinnosti môžu očakávať Slováci, ktorí odchádzajú do Veľkej Británie za prácou alebo tam chcú začať podnikať? V tomto článku rozoberieme najdôležitejšie fakty o daňovom systéme platnom v Anglicku, UK. Dozviete sa, aké dane sú v tomto systéme zahrnuté, kto je zodpovedný za ich platenie a kto za ich vyberanie.

Orgán štátnej správy zodpovedný za vyberanie daní, vedenie záznamov daňových poplatníkov a dohliadanie na dodržiavanie všetkých daňových predpisov, je daňový úrad HM Revenue & Customs. Daňový rok vo Veľkej Británii, ktorý je rozdielny od slovenského, začína 6. apríla a trvá do 5. apríla nasledujúceho roka.

S akým typom daní sa môžete počas práce v UK stretnúť?

– Daň z príjmov fyzických osôb  (Income Tax);

– Daň z príjmov právnických osôb  (Corporation Tax);

– Príspevok na zdravotné a sociálne poistenie  (National Insurance Constribution);

– Daň z kapitálových výnosov ( Capital Gains Tax);

– Daň z dedičstva ( Inheritance Tax);

– Miestna daň  (Council Tax).

Daň z príjmov fyzických osôb

Najrozšírenejšou je daň z príjmov fyzických osôb ( Income Tax). Túto daň by mala odvádzať každá osoba, ktorá  je legálne zamestnaná v Spojenom kráľovstve. Výška dane závisí hlavne od príjmu. Zahŕňa všetky osobné príjmy daňovníka, vrátane príjmov napr. z dôchodku alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Stojí za zmienku, že v britskom daňovom systéme existujú daňové úľavy, ktoré výrazne znižujú výšku daňovej povinnosti voči HMRC a tým zvyšujú sumu vrátených daní.

Ak ste zamestnaný na základe pracovnej zmluvy, automaticky odvádzate daň v systéme PAYE (Pay As You Earn) prostredníctvom zamestnávateľa. Základom pre vrátenie daní je formulár P60, v ktorom sú uvedené vaše príjmy za celý daňový rok. Tento dokument sa vydáva po ukončení daňového roka. Ak ste však ukončili prácu pred 5. aprílom, zamestnávateľ má povinnosť vám vystaviť dokument formulár P45, ktorý je tiež potrebný pri žiadosti o vrátenie daní.

Kedy vám mohol vzniknúť nárok na vrátenie daní?

Britská daňová legislatíva sa líši od slovenskej v tom, že nie každý zamestnanec je povinný podať daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie daní prostredníctvom zamestnávateľa. HMRC predpokladá, že zamestnávatelia odvedú počas roka správnu výšku preddavkov na daň a teda, že ste zaplatili presne toľko dane, koľko bolo potrebné. Avšak, existujú situácie, kedy ste mohli odviesť príliš vysoké dane. Najčastejšie dôvody sú:

– ak ste neodpracovali celý daňový rok (pri príchode alebo odchode do/z UK, zmene zamestnania)

– mali ste viacerých zamestnávateľov súčasne

– zamestnávateľ vám nastavil nesprávny daňový kód  (Tax Code)

V takýchto situáciách sa vám oplatí podať žiadosť o vrátenie daní.  Nemusíte ju však podávať každý rok, keďže vrátiť preplatok na dani je možné až 4 roky spätne. HMRC nevyrubuje pokuty za neskoršie podanie žiadosti, ako je to napríklad na Slovensku.

Ako je to u živnostníkov?

Situácia je odlišná pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie  (Self-assessment) po ukončení každého daňového roka. Základná lehota na podanie daňového priznania v papierovej podobe je do 31.októbra po ukončení daňového roka. Ak sa daňové priznanie podáva elektronicky, lehota je predĺžená až do 31. januára nasledujúceho roka.

Ak ste vo Veľkej Británii pracovali alebo stále pracujete, je dobré vedieť, ako britský daňový systém funguje, aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vrátenia daní z Anglicka,   zaregistrujte sa TU  a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať. 

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.