hero obrázok článku

BauRente ZukunftPlus od SOKA-BAU

BauRente ZukunftPlus od SOKA-BAU

Dovolenkový fond SOKA-BAU ponúka okrem vedenia konta, na ktorom sa ukladajú údaje o dovolenkách zamestnancov v Nemecku, aj poisťovnícke služby. Jednou z nich je aj dôchodkové poistenie  BauRente ZukunftPlus, o ktorom si povieme niečo bližšie v nasledujúcom príspevku.

BauRente ZukunfPlus dáva pracovníkom v oblasti stavebníctva a ich manželským partnerom možnosť doplnkového dôchodkového poistenia v súčinnosti s ich zamestnávateľom a štátom. Spolupráca so zamestnávateľom prebieha na základe tzv.  Entgeltumwaldung, teda dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že časť hrubej mzdy zamestnanca je premenená na príspevok k dôchodkovému poisteniu. Práve preto, že príspevky na dôchodkové poistenie sú odvádzané priamo z hrubého príjmu, sú oslobodené od zdanenia, čo možno chápať ako súčinnosť štátu.

Celkovo existujú štyri druhy doplnkového dôchodkového poistenia  ZukunftPlus:

  • ZukunftPlus S0-5,
  • maximálne možné poistenie  ZukunftPlus S1-5, optimalizované poistenie s 15 ročnou garanciou výplat,
  • ZukunftPlus F0-5, maximálne možné poistenie so základnou ochranou rodiny
  • ZukunftPlus F3-5, poistenie s optimalizovanou ochranou rodiny. Ochrana rodiny sa týka predovšetkým vyplatenia dávky rodine v prípade úmrtia poistenca. Maximálne možné poistenie, na druhej strane, prípad úmrtia nezohľadňuje vôbec.

Pre väčšinu zamestnancov je preto navrhnuté práve poistenie  ZukunftPlus S1-5, ktoré poskytuje najširšie možné garancie aj vo výnimočných prípadoch.

Pri poistení v rámci  ZukunftPlus S1-5 má samotný zamestnanec možnosť vybrať si z troch rôznych výšok príspevkov, ktoré bude mesačne odvádzať. Konkrétne ide o sumy 9,20 €, 70 € a 100 €. Zamestnávateľ pritom prispieva nemennou čiastkou vo výške 30,68 €. Vklady poistencov sa úročia mierou 1,25%. Výška úrokovej miery sa však môže meniť vzhľadom na zúročenie príspevkov zamestnávateľa na kapitálovom trhu. Celkové výnosy teda závisia od vkladu poistenca, úrokovej miery a, samozrejme, veku, v ktorom klient k poisteniu pristúpi. Výška vyplácanej sumy sa znižuje so zvyšujúcim sa vekom pristúpenia k poisteniu. Rovnako je potrebné myslieť na to, že vyplácanie príspevkov začína až po dovŕšení 67 rokov veku, hoci existuje možnosť jednorazového výberu celkových vkladov 12 mesiacov pred začatím čerpania príspevkov.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená predpokladaná výška výnosov s prihliadnutím na rôznu výšku vkladov a rôznu úrokovú mieru v prípade, že sa necháte poistiť vo veku 36 rokov.

Mesačné príspevky*

Garantovaná renta vo veku 67 rokov s 0,9% kapitálovým úrokom

Prebytková renta vo veku 67 rokov s 1,5% kapitálovým úrokom

Prebytková renta vo veku 67 rokov s 2,5% kapitálovým úrokom

ZukunftPlus 39,88 €

48,19 €

52,12 €

60,03 €

ZukunftPlus 100,68 €

121,66 €

131,66 €

151,56 €

ZukunftPlus 130,68 €

157,90 €

170,88 €

196,71 €

*Mesačné príspevky zahŕňajú príspevok zamestnanca aj zamestnávateľa.

K ďalším dôležitým charakteristikám programu  ZukunftPlus S1-5 patria fakty, že   za účelom poistenia nie je nutné podstúpiť lekárske vyšetrenie, dáva možnosť pripoistiť sa aj v prípade práceneschopnosti, zmena výšky mesačných príspevkov či odstúpenie od poistenia je bez poplatkov, a pri zmene zamestnávateľa nie je nutné podmienky poistenia stanovovať nanovo. Informácie o výnosoch sú poistencom zasielané raz ročne.

Mgr. Mária Česalová

Zdroj: www.soka-bau.de

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.