hero obrázok článku

7 najdôležitejších dokumentov pre vrátenie daní z Nemecka

Pracovali ste v Nemecku? Chcete si podať nemecké daňové priznanie, no neviete, aké dokumenty potrebujete, aby ste získali najvyšší možný preplatok? Všetky dôležité informácie k vráteniu daní z Nemecka sa dozviete v nasledujúcom článku.

Výšku preplatku, resp. nedoplatku pri podaní nemeckého daňového priznania ovplyvňuje viacero faktorov. V prvom rade okrem odvedenej dane je kľúčový aj stav daňovníka, teda či je slobodný, ženatý a či odpracoval v Nemecku celý rok.

Ďalším faktorom je dochádzanie za prácou. Či cestoval vlastným autom, verejnou dopravou alebo si platil ubytovanie v Nemecku, a pod. Každý náklad si vyžaduje doloženie dokumentu. Postupne si vysvetlíme, aké potvrdenia sú potrebné ako príloha k nemeckému daňovému priznaniu.

Aké dokumenty sú potrebné pre vrátenie daní z Nemecka?

1. Lohnsteuerbescheinigung je ekvivalentom slovenského potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. V tomto dokumente sa nachádzajú okrem iného aj údaje ako hrubá mzda, odvedená daň, sociálne a zdravotné odvody. Na základe tohto potvrdenia je možné predbežne vypočítať sumu vrátenej dane.

Tzv. “potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“ by mal zamestnávateľ vystaviť a do konca februára nasledujúceho roka zaslať nielen na Finanzamt, ale taktiež aj  zamestnancovi. Pre potreby kalkulácie je možné Lohnsteuerbescheinigung nahradiť poslednou výplatnou páskou v danom roku. Je potrebné vedieť, že ak má zamestnanec v danom roku viac zamestnávateľov, potrebuje Lohnsteuerbescheinigung od každého z nich.

2. Formulár EU/EWR je povinnou prílohou nemeckého daňového priznania. Tento dokument potvrdzuje slovenský daňový úrad po podaní slovenského daňového priznania. Na jeho potvrdenie má 28 dní. V tomto formulári je zamestnancom na trvalý pracovný pomer potvrdený celosvetový hrubý príjem (okrem príjmu z Nemecka) a živnostníkom čiastkový základ dane.

Výšku vrátenia daní z Nemecka ovplyvňuje to, v akej výške je potvrdený príjem na formulári. Formulár nie je potrebný vtedy, ak zamestnanec odpracoval celý kalendárny rok a je v Nemecku prihlásený na pobyt celý rok t.j. od 01.01. do 31.12. Ak je klient/klientka ženatý/vydatá, na tomto formulári je potvrdený aj príjem manželky/manžela.

3. Meldebestätigung je potvrdenie o prihlásení na pobyt v Nemecku. V prípade, že sa daňovník po príchode do Nemecka prihlási na prihlasovacom úrade (Meldebehörde), následne získa potvrdenie o prihlásení na pobyt, kde je uvedené kedy a na akú adresu sa prihlásil.

Na základe tohto dokumentu plynú niektoré daňové úľavy a bonusy, ktoré sa dajú uplatniť v rámci nemeckého daňového priznania. Napr. náklady spojené s presťahovaním do Nemecka (Umzugskosten). Od dátum prihlásenia na pobyt závisí aj to, či je potrebný už spomínaný formulár EU/EWR.


4. Kópia veľkého technického preukazu/cestovné lístky. V nemeckom daňovom priznaní sa cestovné náklady uplatňujú paušálne. V prípade, že cestujete do Nemecka autom, vlakom, autobusom príp. prepravnou spoločnosťou musíte dokladovať. Pri cestovaní vlastným autom ako potvrdenie pre Finanzamt postačí kópia veľkého technického preukazu.

Nemecký daňový úrad z roka na rok prísnejšie posudzuje cesty vlastným autom. Podmienkou na preplatenie nákladov pri cestovaní vlastným autom je potvrdenie z autorizovaného servisu o prejazdených kilometroch. Tí, ktorí cestujú iným dopravným prostriedkom ako vlastným autom, by si mali z každej cesty odložiť cestovný lístok.

5. Potvrdenie diét (Verpflegungsmehraufwendungen) sa týka hlavne vodičov kamiónov, stavbárov a montérov. V rámci mesačnej mzdy zamestnávateľ nevyplatí vždy plnú sumu z nároku na stravné. Pri pracovnej ceste v trvaní viac ako osem hodín vzniká zamestnancovi nárok na diéty vo výške 14€/deň, tzv. malý paušál.

Pri dlhšej pracovnej ceste nad 24 hodín, si môže uplatniť paušálne výdavky na diéty vo výške 28€/deň, tzv. veľký paušál. Za dni príchodu a odchodu na niekoľkodňovú pracovnú cestu priznáva daňový úrad paušálne diéty v sume 14€. Pri podávaní nemeckého daňového priznania sa dá požiadať aj o nevyplatené diéty, ktoré dopomôžu k vyššej sume vrátených daní z Nemecka.

Dokument vystavuje zamestnávateľ. Podmienkou je uviesť počet odpracovaných dní za daný rok. V prípade, že potvrdenie o diétach od svojho terajšieho alebo bývalého zamestnávateľa neviete získať kontaktujte nás.

6. Kópia listu vlastníctva, nájomná zmluva je potrebná vtedy, ak si zamestnanec chce v nemeckom daňovom priznaní uplatniť náklady spojené s vedením dvojitej domácnosti ako napr. nájom, ktorý si platíte za ubytovanie v Nemecku a cesty medzi Slovenskom a Nemeckom. Je potrebné dokázať, že žijete aktívne v oboch domácnostiach, za ktoré súbežne platíte nájom a energie.

K potvrdeniu adresy, na ktorej sa bývanie nachádza slúži list vlastníctva alebo nájomná zmluva. Platby za energie dokazujú, že sa v priebehu roka v domácnosti zdržiavate a domácnosť je aktívna. Aj keď je potrebné dokladovať obe domácnosti, v nemeckom daňovom priznaní sa dajú uplatniť len náklady spojené s domácnosťou v Nemecku.

7. Pre výpočet vrátky dane z Nemecka je veľmi dôležité aj to, či zamestnanec poberal tzv. náhradu príjmu vyplácanú nemeckými inštitúciami (Krankenkasse-zdravotná poisťovňa, Agentur für Arbeit- úrad práce) nie zamestnávateľom. Najčastejšie ide o Krankengeld (nemocenské),  Arbeitslosengeld (podpora v nezamestnanosti), Elterngeld (rodičovský príspevok), Mutterschaftsgeld (materská dávka) a Kurzarbeitgeld. 

Spomínané náhrady príjmu sú síce nezdaniteľné príjmy, ale správajú sa ako progresia podobne ako príjem potvrdený na formulári EUEWR (príjem dosiahnutý mimo Nemecka). Z tohto dôvodu ovplyvňujú výšku vrátených daní z Nemecka.

Pracovali ste v Nemecku a chcete zistiť, či máte nárok na vrátenie daní z Nemecka? V prípade záujmu o bezplatnú kalkuláciu sa registrujte na našej stránke alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle: +421534489511 alebo e-mailom: info@vratmidan.sk.


Zdroje: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Medzinarodne_zdanovanie/2021.05.19_003_MZ_2021_I_tacivo_DE.pdf

https://www.steuern.de/steuererklaerung-belege


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.