hero obrázok článku

5 najdôležitejších faktov o daňovom bonuse v slovenskom daňovom priznaní v roku 2022


Daňový bonus prešiel v roku 2022 viacerými zmenami. Základné informácie o uplatnení daňového bonusu v slovenskom daňovom priznaní za rok 2022 nájdete v článku.

Aké podmienky je dôležité splniť, aby ste mali nárok na daňový bonus?

Zamestnanec si daňový bonus môže uplatniť buď u svojho zamestnávateľa v mesačnej mzde, alebo raz ročne v ročnom zúčtovaní dane alebo podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa musia byť splnené tieto podmienky:

  • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 3 876 €, aby vám vznikol nárok na daňový bonus v 1. polroku. Aby ste mali nárok na daňový bonus v 2. polroku, podmienka minimálneho príjmu 3 876 € nemusí byť splnená. Zdaniteľné príjmy môžu byť dosiahnuté aj zo zdrojov v zahraničí.
  • nezaopatrené dieťa musí byť vlastné, osvojené, dieťa druhého z manželov alebo prevzaté do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu
  • dieťa musí tvoriť s daňovníkom spoločnú domácnosť

Výška daňového bonusu na dieťa v I. polroku 2022

Za prvý polrok 2022 môžu pracujúci rodičia získať tri rôzne sumy daňového bonusu. Konkrétna výška závisí od veku dieťaťa.

Na dieťa do 6 rokov je to suma 47,14 € mesačne. Na dieťa od 6 rokov do 15 rokov suma 43,60 €. Na dieťa nad 15 rokov je to suma 23,57 €. Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov vzniká len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie .

Výška daňového bonusu na dieťa v 2. polroku 2022

V 2. polroku sa  pri výpočte daňového bonusu vychádza z výšky čiastkového základu dane (ČZD) a percentuálnej sadzby, ktorá sa odvíja od počtu detí a ich veku. Na výšku ročného daňového bonusu má vplyv aj to, či ste začali pracovať v 1. polroku alebo 2. polroku. Na dieťa do 15 rokov je suma daňového bonusu maximálne 70 € mesačne. Nad 15 rokov, najviac 40 € mesačne.

1 dieťa

20% z ČZD

pri 2 deťoch

27% z ČZD

pri 3 deťoch

34% z ČZD

pri 4 deťoch

41% z ČZD

pri 5 deťoch

48% z ČZD

pri 6 deťoch

55% z ČZD

Čiastkový základ dane sa vypočíta ako hrubá mzda mínus odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Príklad 1:

Peter má 2 deti, jedno 7 ročné a druhé 17 ročné. Podľa prvej metódy výpočtu sa najskôr pozrieme na vek detí. Pre dieťa do 15 rokov je suma daňového bonusu maximálne 70 € mesačne. Pre dieťa nad 15 rokov je to maximálne 40 € mesačne. Spolu môže byť Petrovi vyplatený daňový bonus najviac vo výške 110 €.

V druhom kroku sa podľa druhej metódy výpočtu pozrieme na príjem. Peter má hrubú mzdu vo výške 900 €, odvody vo výške 120,60 €. Čiastkový základ dane je vo výške 779,40 €. Z tabuľky vidíme, že pre 2 deti je daňový bonus 27% z čiastkového základu dane, t.j. 27% z 779,40 € je 210,44 €. Z daného vyplýva, že Petrovi bude vyplatený daňový bonus vo výške 110 €, nakoľko suma 210,44 € vypočítaná na základe druhej metódy prekročila 110 €, čo je maximum, ktoré mu môže byť vyplatené.

Príklad 2:

Peter má 5 detí a minimálnu mzdu vo výške 650 €. ČZD je 562,90 €.

Pre päť detí vo veku do 15 rokov je daňový bonus maximálne 70 €, čo spolu činí 350 €. Z tabuľky vidíme, že pre 5 detí je daňový bonus 48% z ČZD, t.j. 270,20 €. Daňový bonus na deti bude Petrovi vyplatený vo výške 270,20 €. Petrov príjem nie je dostatočne vysoký na to, aby mu bola vyplatená maximálna výška daňového bonusu 350 €.

Vysvetlenie: Ak je daňový bonus určený na základe veku dieťaťa nižší ako hranica čiastkového základu dane, uplatní sa daňový bonus určený na základe veku dieťaťa. V opačnom prípade, ak je hranica z čiastkového základu dane nižšia ako daňový bonus určený na základe veku dieťaťa, rodič si môže uplatniť maximálny daňový bonus určený z čiastkového základu dane.

V akom termíne bude daňový bonus vyplatený?

Pri vyplácaní bonusu je dôležité, kedy bolo podané daňové priznanie a či ste požiadali slovenský daňový úrad o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

  • Ak ste podali daňové priznanie do 31.3., daňový bonus na dieťa vám bude vyplatený do 10.5.
  • Ak ste podávali daňové priznanie po 31.3. a nepožiadali ste daňový úrad o predĺženie lehoty, bonus na dieťa vám bude vyplatený do 40 dní od posledného dňa v mesiaci, v ktorom ste si podali daňové priznanie. To znamená, že ak ste daňové priznanie podali 14. mája, daňový bonus vám bude vyplatený do 10.7.
  • Ak ste podávali daňové priznanie po 31.3. a máte podanú žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, daňový bonus vám bude vyplatený do 40 dní od termínu predĺženej lehoty. Ak máte napríklad podanú žiadosť na predĺženie lehoty do 30.9., daňový bonus vám bude vyplatený do 10. novembra.

Akým spôsobom vám daňový úrad vyplatí daňový bonus?

V slovenskom daňovom priznaní je potrebné uviesť, že si žiadate o vyplatenie daňového bonusu. Existuje niekoľko možností vyplatenie bonusu, a to napríklad na slovenský účet, zahraničný účet, alebo poštovou poukážkou.

Radi vám pomôžeme so spracovaním slovenského daňového priznania a uplatnením všetkých bonusov, na ktoré máte nárok. Stačí, ak sa zaregistrujete na našom webe a následne nám doručíte vyplnenú žiadosť, ktorú vám zašleme na vašu emailovú adresu. O všetko ostatné sa postaráme my. 


ZDROJE: https://podpora.financnasprava.sk, www.podnikajte.sk, www.vssr.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.