Formulár E9 – prečo je dôležitý pri vrátení daní z Rakúska

Pre vrátenie daní z Rakúska je dôležitý pojem daňová príslušnosť. Tá je rozhodujúca pre vymedzenie daňovej povinnosti a následné určenie výšky vrátenej dane.

Neobmedzená daňová povinnosť

Neobmedzená daňová povinnosť znamená, že v Rakúsku sú zdaňované všetky príjmy z Rakúska, ale aj mimo Rakúska, napr. zo Slovenska. Podmienkou neobmedzenej daňovej povinnosti je mať bydlisko v Rakúsku. Nemusí ísť pritom o trvalý ani nepretržitý pobyt, musí byť však preukázaný vzťah k tomuto miestu. Po šiestich mesiacoch zdržiavania sa v Rakúsku je neobmedzená daňová povinnosť priznaná automaticky. Dôležité pre daňových poplatníkov je nezdaniteľná časť mzdy, ktorá sa pre osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou pohybuje vo výške 11 000 €. Inými slovami, príjem do 11 000 € nie je zdaňovaný, a ak zamestnávateľ nejakú daň strhol, vzniká nárok na vrátenie jej plnej výšky.

 Obmedzená daňová povinnosť

Na druhej strane, obmedzená daňová povinnosť sa týka všetkých tých, ktorí majú príjmy, resp. poberajú dávky z Rakúska, ale nemajú v krajine pobyt. Pre týchto ľudí platí, že k základu dane je pripočítaných dodatočných 9 000 €. Z tohto dôvodu sa nezdaniteľný príjem ľudí s obmedzenou daňovou povinnosťou zmení z 11 000 € iba na 2 000 €. Vrátenie daní je v takomto prípade nepravdepodobné.

Podmienky získania statusu neobmedzenej daňovej povinnosti pre Slovákov

Občania štátov Európskej únie, a teda aj Slovenska, môžu požiadať o status neobmedzenej daňovej povinnosti. Aby daňový poplatník získal čo najvyššiu sumu vrátených daní z Rakúska, je veľmi dôležité, aby získal neobmedzenú daňovú povinnosť. Musí  však spĺňať jednu z dvoch podmienok:

  • väčšina príjmov (90%) v daňovom roku musí pochádzať z Rakúska,
  • alebo výška príjmov z iných krajín musí byť nižšia ako 11 000 €. Výška príjmov mimo Rakúska sa dokladuje formulárom E9.

Formulár E9

Za účelom potvrdenia výšky príjmu mimo Rakúska a kvalifikovania sa na neobmedzenú daňovú povinnosť, je nutné doložiť k rakúskemu daňovému priznaniu formulár E9. Formulár E9, inak nazývaný aj EU/EWR, vystavuje slovenský daňový úrad. Podmienkou jeho vystavenia je, aby mal žiadateľ podané slovenské daňové priznanie. Ak je do Rakúska zaslané daňové priznanie bez tohto dokumentu, rakúsky daňový úrad si ho vyžiada. Ak ani potom nie je zaslaný, stráca daňový poplatník status neobmedzenej daňovej povinnosti a jeho nezdaniteľný príjem je znížený o 9 000 €, a teda zvyčajne mu nevznikne nárok na vrátenie daní, alebo vrátená čiastka je podstatne nižšia.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie neobmedzenej a obmedzenej daňovej povinnosti a špeciálne postavenie príslušníkov krajín EÚ, ktorí nie sú občanmi Rakúska.

Neobmedzená daňová povinnosť

(Občania Rakúska)

Obmedzená daňová povinnosť Slováci, ktorí nie sú občanmi Rakúska, ale predložia formulár E9
Pobyt áno nie nie
Zdaňované príjmy z aj mimo Rakúska z Rakúska z Rakúska
Nezdaniteľná časť príjmu 11 000 € 2 000 € 11 000 €

V prípade záujmu o spracovanie rakúskeho daňového priznania sa zaregistrujte TUAk máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Zdroj: www.bmf.gv.at