BAURENTE ZUKUNFTPLUS OD SOKA-BAU

Dovolenkový fond SOKA-BAU ponúka okrem vedenia konta, na ktorom sa ukladajú údaje o dovolenkách zamestnancov v Nemecku, aj poisťovnícke služby. Jednou z nich je aj dôchodkové poistenie BauRente ZukunftPlus, o ktorom si povieme niečo bližšie v nasledujúcom príspevku.

BauRente ZukunfPlus dáva pracovníkom v oblasti stavebníctva a ich manželským partnerom možnosť doplnkového dôchodkového poistenia v súčinnosti s ich zamestnávateľom a štátom. Spolupráca so zamestnávateľom prebieha na základe tzv. Entgeltumwaldung, teda dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že časť hrubej mzdy zamestnanca je premenená na príspevok k dôchodkovému poisteniu. Práve preto, že príspevky na dôchodkové poistenie sú odvádzané priamo z hrubého príjmu, sú oslobodené od zdanenia, čo možno chápať ako súčinnosť štátu.

Celkovo existujú štyri druhy doplnkového dôchodkového poistenia ZukunftPlus:

  • ZukunftPlus S0-5,
  • maximálne možné poistenie ZukunftPlus S1-5, optimalizované poistenie s 15 ročnou garanciou výplat,
  • ZukunftPlus F0-5, maximálne možné poistenie so základnou ochranou rodiny
  • ZukunftPlus F3-5, poistenie s optimalizovanou ochranou rodiny. Ochrana rodiny sa týka predovšetkým vyplatenia dávky rodine v prípade úmrtia poistenca. Maximálne možné poistenie, na druhej strane, prípad úmrtia nezohľadňuje vôbec.

Pre väčšinu zamestnancov je preto navrhnuté práve poistenie ZukunftPlus S1-5, ktoré poskytuje najširšie možné garancie aj vo výnimočných prípadoch.

Pri poistení v rámci ZukunftPlus S1-5 má samotný zamestnanec možnosť vybrať si z troch rôznych výšok príspevkov, ktoré bude mesačne odvádzať. Konkrétne ide o sumy 9,20 €, 70 € a 100 €. Zamestnávateľ pritom prispieva nemennou čiastkou vo výške 30,68 €. Vklady poistencov sa úročia mierou 1,25%. Výška úrokovej miery sa však môže meniť vzhľadom na zúročenie príspevkov zamestnávateľa na kapitálovom trhu. Celkové výnosy teda závisia od vkladu poistenca, úrokovej miery a, samozrejme, veku, v ktorom klient k poisteniu pristúpi. Výška vyplácanej sumy sa znižuje so zvyšujúcim sa vekom pristúpenia k poisteniu. Rovnako je potrebné myslieť na to, že vyplácanie príspevkov začína až po dovŕšení 67 rokov veku, hoci existuje možnosť jednorazového výberu celkových vkladov 12 mesiacov pred začatím čerpania príspevkov.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená predpokladaná výška výnosov s prihliadnutím na rôznu výšku vkladov a rôznu úrokovú mieru v prípade, že sa necháte poistiť vo veku 36 rokov.

Mesačné príspevky* Garantovaná renta vo veku 67 rokov s 0,9% kapitálovým úrokom Prebytková renta vo veku 67 rokov s 1,5% kapitálovým úrokom Prebytková renta vo veku 67 rokov s 2,5% kapitálovým úrokom
ZukunftPlus 39,88 € 48,19 € 52,12 € 60,03 €
ZukunftPlus 100,68 € 121,66 € 131,66 € 151,56 €
ZukunftPlus 130,68 € 157,90 € 170,88 € 196,71 €

*Mesačné príspevky zahŕňajú príspevok zamestnanca aj zamestnávateľa.

K ďalším dôležitým charakteristikám programu ZukunftPlus S1-5 patria fakty, že   za účelom poistenia nie je nutné podstúpiť lekárske vyšetrenie, dáva možnosť pripoistiť sa aj v prípade práceneschopnosti, zmena výšky mesačných príspevkov či odstúpenie od poistenia je bez poplatkov, a pri zmene zamestnávateľa nie je nutné podmienky poistenia stanovovať nanovo. Informácie o výnosoch sú poistencom zasielané raz ročne.

Mgr. Mária Česalová

Zdroj: www.soka-bau.de