hero obrázok článku

Vrátenie daní z Veľkej Británie – čo je potrebné vedieť?

Vrátenie daní z Veľkej Británie

Ak chcete požiadať o vrátenie daní z Veľkej Británie, podobne ako pri iných krajinách, je prvoradé zistiť, či vám vôbec vzniká nárok na ich vrátenie daní.

NÁROK NA VRÁTENIE DANÍ 

Nárok na vrátenie daní z Veľkej Británie vzniká zväčša vtedy, ak  jednotlivec odíde z krajiny počas daňového roka. Podmienka odchodu z krajiny je dôležitá hlavne preto, že v prípade dlhodobého pobytu vo Veľkej Británii vracia britský daňový úrad preplatky automaticky, zvyčajne zaslaním šeku na britskú adresu daňového poplatníka. Z tohto dôvodu sa žiadať o vrátenie počas trvajúceho pracovného pomeru a pobytu vo Veľkej Británii neoplatí. Tiež je potrebné zdôrazniť, že nie je možné požiadať o vrátenie daní za všetky odpracované roky. Vo Veľkej Británii je možné žiadať o vrátenie daní maximálne  4 roky spätne. Posledným daňovým rokom, za ktorý je možné žiadať o vrátenie daní je teda daňový rok 2016/2017.

V prípade, ak jednotlivec ukončil pracovný pomer a odišiel z krajiny, je potrebné o vrátenie daní požiadať. Výšku vrátenej dane, ani nárok na jej vrátenie neovplyvňuje príjem z iných krajín. Za účelom vyžiadania daňového poplatku, nie je nutné podávať slovenské daňové priznanie, ani prekladať žiadne potvrdenie o výške celosvetových príjmov. Aby bolo možné určiť, v akej výške sa nárok na vrátenie daní pohybuje, je potrebné predložiť formulár P45, P60 alebo poslednú výplatnú pásku, resp. pásky v prípade viac ako jedného zamestnávateľa.

FORMULÁR P45

Formulár P45 zasiela zamestnávateľ zamestnancovi poštou na jeho britskú adresu, prípadne e-mailom, po ukončení pracovného pomeru. Na formulári  P45 je uvedená výška dane, ktorú zamestnanec odviedol pri danej výške príjmu od začiatku daňového roku, t.j. 6. apríla do ukončenia pracovného pomeru . Formulár P45 pozostáva zo štyroch častí.

  • Prvú časť (Part 1) pošle zamestnávateľ daňovému úradu HMRC.
  • Časť 1A je určená pre zamestnanca.
  • Časti 2 a 3 sú určené pre nového zamestnávateľa alebo úrad práce Jobcentre. Pri odchode z krajiny je potrebné časti 2 a 3 zaslať daňovému úradu spolu so žiadosťou o vrátenie daní.

Dôležité je myslieť na to, že v prípade, ak jednotlivec opustí Veľkú Britániu predtým, než mu stihne byť doručený formulár P45, pravdepodobne sa už k nemu viac nedostane. Zamestnávateľ totiž vystavuje iba jeden exemplár a ten musí byť doručený iba zamestnancovi. Ako prípadnú náhradu tohto formulára je možné od zamestnávateľa vyžiadať tzv.   Statement of Earnings , teda prehľad všetkých príjmov a zaplatených daní počas celého obdobia odpracovaného u daného zamestnávateľa. Ako náhradu formulára P45 je možné použiť aj poslednú výplatnú pásku. Zamestnanec by si však mal byť istý, že ide naozaj o poslednú výplatnú pásku.

FORMULÁR P60

Formulár P60 vystavuje zamestnávateľ na konci daňového roka, t.j. 5. apríla. Na jeho základe je možné určiť nárok na vrátenie daní za ukončené predošlé odpracované roky.  Formulár P60 je vystavený len v prípade, ak zamestnanec pracuje u daného zamestnávateľa k 5. aprílu. Lehota na jeho vystavenie je do 31. mája po ukončení daňového roka. Samotný formulár P60 býva zväčša kľúčový k prihláseniu sa na stránku britského daňového úradu, čím je umožnená elektronická komunikácia a rýchlejšie spracovanie žiadosti o vrátenie daní z Veľkej Británie.

FORMULÁR P11D

Ak zamestnanec počas pracovného pomeru poberá  firemné benefity, ako napr. využívanie služobného automobilu na súkromné účely, súkromné dentálne poistenie, súkromné zdravotné poistenie, príspevok na členské do fitness centra,  musí zamestnávateľ vystaviť dokument P11D, nakoľko aj tieto benefity podliehajú zdaneniu. Ak však zamestnávateľ dane prislúchajúce k výške týchto benefitov sťahuje zamestnancovi zo mzdy priebežne, formulár P11D vystavovať nemusí, nakoľko k zdaneniu benefitov dochádza priebežne počas celého roka.

PROCES VRÁTENIA DANÍ

V prípade nároku na vrátenie daní je potrebné zaslať na britský daňový úrad žiadosť o vrátenie daní. Jej spracovanie zvyčajne trvá daňovému úradu  osem až desať týždňov. Následne je nutné počítať s ďalšími piatimi až šiestimi týždňami, počas ktorých slovenská banka preplatí šek zaslaný z Veľkej Británie.

NÁVRAT DO VEĽKEJ BRITÁNIE PO VRÁTENÍ DANÍ

Po ukončení procesu vrátenia daní je stále možné vrátiť sa do Veľkej Británie. Ak sa však jednotlivec vráti a začne pracovať vo Veľkej Británii ešte počas daňového roka, za ktorý mu boli dane už vrátené, je potrebné rátať s tým, že mu v konečnom dôsledku na konci daňového roka môže vzniknúť nedoplatok.

V prípade záujmu o vrátenie daní z Veľkej Británie sa   zaregistrujte TU .   Ak máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom  kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi vám poradíme. 

Zdroj: www.gov.uk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.