hero obrázok článku

Príspevok na zdravotné poistenie Zorgtoeslag v skratke

Príspevok na zdravotné poistenie Zorgtoeslag a vrátenie daní z Holandska

Každý, kto začne pracovať v Holandsku, je povinný hradiť zdravotné poistenie (Zorgverzekering). Výška poistného je rôzna, závisí od zvoleného balíka a poisťovne. Vzhľadom k tomu, že v Holandsku je povinnosťou byť zdravotne poistený, ľudia s nižšími príjmami môžu požiadať o Zorgtoeslag, čiže o príspevok na zdravotné poistenie, ktorý čiastočne kompenzuje vynaložené náklady na platbu poistného.

Povinnosť hradiť zdravotné poistenie v Holandsku

Rovnako ako na Slovensku, i v Holandsku majú zamestnanci povinnosť platiť zdravotné poistenie. V Holandsku existuje niekoľko súkromných poisťovní. V niektorých prípadoch si môžete zdravotnú poisťovňu zvoliť sami. Najčastejšie je to však zamestnávateľ, prostredníctvom ktorého uzatvoríte poistnú zmluvu – vtedy je zdravotné poistenie odpočítavané priamo z platu zamestnanca.

Neoplatí sa ignorovať povinnosť platiť zdravotné poistenie, pretože vám môže byť vyrubená pokuta alebo budete musieť hradiť náklady spojené s Vašou prípadnou liečbou. To, či ste uhrádzali zdravotné poistenie, môže byť preverené až 5 rokov spätne. Ak sa zistí, že ste zdravotné poistenie neplatili, budete ho musieť uhradiť spätne a môže vám byť dokonca vyrubená pokuta až do výšky 30% z nezaplateného poistného.

Zorgtoeslag – príspevok na zdravotné poistenie

Zogtoeslag je príspevok na zdravotné poistenie zameraný na podporu ľudí s nižšími príjmami. Tento príspevok kompenzuje náklady vzniknuté na platbu zdravotného postenia. Na príspevok vám vznikne nárok, ak ste splnili nasledujúce podmienky:

  • v Holandsku pracujete legálne,
  • máte aspoň 18 rokov a
  • platíte zdravotné poistenie.

Žiadosť o Zorgtoeslag je možné podať už po jednom mesiaci práce v Holandsku.  Tiež je možné požiadať o vyplatenie Zorgtoeslag až 1 rok spätne, vždy do 1. septembra nasledujúceho roka. Napríklad, ak ste v Holandsku pracovali v roku 2021, príslušný úrad  Toeslagen Belastingdienst musí prijať vašu žiadosť najneskôr 1. septembra 2022.

Aj keď výška poistného, ktoré platíte, závisí od zdravotnej poisťovne,  suma Zorgtoeslag je pevne stanovená a závisí od vášho ročného príjmu. Podmienky poskytnutia príspevku a jeho výška sa každoročne aktualizujú.

V súčasnom roku 2022 je maximálna výška príspevku pre jednu osobu  111 eur mesačne. Maximálnu výšku je možné dostávať, ak váš ročný príjem nepresiahne  22 000 eur. S výškou príjmu pomerne klesá i výška príspevku. Ročný príjem, pri ktorom je možné ešte požiadať o Zorgtoeslag, je  31 500  eur, avšak výška príspevku je podstatne nižšia. Pre porovnanie,  v roku 2020 bola výška príspevku maximálne  107 eur mesačne. Nárok na Zorgtoeslag vznikal pri výške príjmu do  31 000 eur ročne.

Ako sa vypočíta výšku príspevku?

Zorgtoeslag sa vypláca za každý mesiac, počas ktorého ste boli v Holandsku zdravotne poistený. Nárok vzniká, ak ste pracovali aspoň počas prvých dvoch dní v mesiaci.

Situácie zo života

Ak ste v Holandsku pracovali:

– od 1. marca do 8. apríla – máte nárok na príspevok za 2 mesiace

– od 1. marca do 5. marca – máte nárok na príspevok za 1 mesiac

– od 1. marca do 1. apríla – máte nárok na príspevok za 1 mesiac

– od 25. februára do 1. marca  –  nemáte žiaden nárok

Pri zmene vašej osobnej situácie, ktorá môže ovplyvniť platbu Zorgtoeslag, je potrebné o tejto skutočnosti čo najskôr informovať príslušný úrad. Často sa stáva, že ten sa až oneskorene dozvie o tom, že vám neoprávnene vyplácala príspevok. V takomto prípade vám následne zašlú výzvu na vrátenie časti alebo celej zaplatenej sumy.  Aby ste takejto situácii predišli, odporúčame vám kontaktovať Toeslagen Belastingdienst pri každej zmene vašej osobnej situácie, najmä pri ukončení práce v Holandsku.

Ak ste pracovali v Holandsku a  váš ročný príjem nepresiahol 31 000 eur v roku 2021, máte nárok na príspevok Zorgtoeslag. Dokonca aj u sezónnych pracovníkov je vysoká pravdepodobnosť, že na tento príspevok máte nárok. Radi vám s jeho získaním pomôžeme.  

Stačí, ak vyplníte   kontaktný formulár  a v správe uvediete, že máte záujem o príspevok Zorgtoeslag. Potrebnú žiadosť vám zašleme emailom. 

Emília Geletková BSBA

Aktualizované: 12/05/2022

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.