hero obrázok článku

Máte nárok na príspevok na zdravotné poistenie v Holandsku - Zorgtoeslag 2022?

nárok na príspevok na zdravotné poistenie v Holandsku - Zorgtoeslag 2022

Keďže zdravotné poistenie v Holandsku nie je lacná záležitosť, príspevok na zdravotné poistenie, tzv. Zorgtoeslag 2022, je určený na pomoc ľuďom, ktorí dosiahnu v Holandsku nižší príjem. V článku sa dozviete, kedy máte nárok na príspevok na zdravotné poistenie.

Aký príjem môžete dosiahnuť, aby ste mohli získať Zorgtoeslag za rok 2022?

Váš príjem v roku 2022 nesmie presiahnuť výšku 31.998  € (ak máte fiškálneho partnera, vaše spoločné príjmy nesmú byť vyššie ako 40.944 €). 

Aké podmienky musíte splniť na získanie príspevku Zorgtoeslag 2022?

Aby ste mohli získať príspevok Zorgtoeslag za rok 2022, musíte splniť nasledovné podmienky:

  • Musíte byť v roku 2022 v Holandsku legálne zamestnaný – každý, kto je zamestnaný v Holandsku je povinný platiť si holandské zdravotné poistenie.
  • Musíte mať príjem nižší ako 31.998 €.
  • Platiť si premium holandské zdravotné poistenie.
  • Musíte byť starší ako 18 rokov.

Ako zistíte, či máte zaplatené holandské zdravotné poistenie za rok 2022?

Holandské zdravotné poistenie si môžete platiť sami. V tomto prípade si platíte poistenie do holandskej zdravotnej poisťovne, ktorú ste si vybrali v mesačných platbách. Ak ste sa so zamestnávateľom dohodli, je možné, že za vás platí poistenie on (zdravotnú poisťovňu vyberie zamestnávateľ za vás).

Pri podpise pracovnej zmluvy vám pravdepodobne zamestnávateľ dal podpísať aj zmluvu týkajúcu sa zdravotného poistenia v Holandsku. Pre istotu vám odporúčame opýtať sa vášho zamestnávateľa, či vám sťahoval výšku poistného na týždennej alebo mesačnej báze. Túto informáciu nájdete aj na výplatnej páske.

Skontrolujte si, či vám zamestnávateľ platí holandské zdravotné poistenie, a či vám náhodou príspevok na zdravotné poistenie už sám nevyžiadal a nebol vyplatený mesačne spolu s platom.

nárok na príspevok na zdravotné poistenie v Holandsku - Zorgtoeslag 2022

Aké existujú holandské zdravotné poisťovne, v ktorých môžem byť poistený?

Najčastejšie majú ľudia uzatvorené zmluvy s týmito holandskými zdravotnými poisťovňami: Holland Zorg, Zilveren Kruis, Ditzo, Menzis, Zorg en Zekerheid. V Holandsku existuje dokopy viac ako 39 zdravotných poisťovní, kde sa môžete poistiť.

Aká je výška príspevku na zdravotné poistenie Zorgtoeslag 2022?

Výška príspevku Zorgtoeslag závisí od výšky vášho platu v roku 2022. Maximálna výška tohto príspevku je 111 €/mesačne. Pri ročnom poistení môžete teda získať príspevok na zdravotnom poistení až do výšky 1.332 € . Pri vyplácaní príspevku platí nepriama úmera, tzn. čím vyšší príjem ste dosiahli, tým nižší bude príspevok Zorgtoeslag. Maximálny príspevok vám bude poskytnutý, ak váš príjem v roku 2022 nepresiahol výšku 22.350 €.

Príklad: Ak váš ročný príjem dosiahol za rok 2022 výšku 16.000 €, váš príspevok na zdravotné poistenie bude 111 €/mesiac. Ak ste mali ročný príjem vo výške 24.000 €, váš príspevok bude vo výške 92 €/mesiac. Ale ak ste mali príjem vo výške 28.000 ,€ príspevok bude len 47 €/mesiac, a pri príjme 31000,- €, bude príspevok len vo výške 13,- €/mesiac.

narok na prispevok na zdravotne poistenie v Holandsku - Zorgtoeslag

Bude mi Zorgtoeslag vyplatený za celý rok 2022?

Príspevok na zdravotné poistenie vám bude vyplatený len za mesiac, v ktorom:

a) ste mali zaplatené holandské zdravotné poistenie,

b) ste boli poistený aj 1. a 2. deň v danom mesiaci,

c) ak vám za daný mesiac už nebol príspevok Zorgtoeslag vyplatený.

Príklad 1: V praxi to znamená, že ak ste v Holandsku pracovali od 6.4. do 31.12.2022, ale mali ste zaplatené zdravotné poistenie len od 6.4. do 10.8.2022, nárok na príspevok Zorgtoeslag 2022 máte za 4 mesiace (pretože ste v apríli nesplnili podmienku 1. a 2. dňa v mesiaci a zároveň ste od 10.8. neboli poistený – dôvodom mohla byť zmena zamestnania, a váš nový zamestnávateľ vám nestrhával z platu zdravotné poistenie. Vtedy ste si ho mali platiť vy sami).

Príklad 2: Môže nastať aj situácia, že ste v Holandsku pracovali a platili poistné od 5.3. do 1.4.2022. V tomto prípade nemáte žiadny nárok na príspevok Zorgtoeslag, pretože ste v marci ani v apríli nesplnili podmienku poistenia 1. a 2. deň v mesiaci.

Príklad 3: Mohla však nastať situácia, že vám už príspevok na zdravotné poistenie bol vyplatený mesačne na váš bankový účet. Vtedy vás holandský daňový úrad pri žiadosti o Zorgtoeslag upovedomí, že si už druhýkrát o príspevok nemôžete žiadať.

Aký je termín podania žiadosti o príspevok Zorgtoeslag 2022?

Ideálne je požiadať o Zorgtoeslag spätne po ukončení daňového roka, aby nedochádzalo k nechceným nedoplatkom. To znamená, že za rok 2022 je najvhodnejšie podať žiadosť od 1.1. do 1.9.2023 s tým, že do lehoty 1.9.2023 musí byť vaša žiadosť o príspevok na zdravotné poistenie doručená na príslušný úrad.

Ak bude vaša žiadosť za rok 2022 podaná na holandský daňový úrad v máji 2023 alebo neskôr, treba počítať s tým, že úrad vydá konečné rozhodnutie týkajúce sa Zorgtoeslag 2022 do 6 mesiacov od vystavenia konečného rozhodnutia týkajúceho sa vrátenia daní za daný rok (tzv. Aanslag). V tomto prípade platí - čím skôr si o Zorgtoeslag požiadate, tým skôr vám bude príspevok vyplatený.  

Je možné žiadať o Zorgtoeslag 2023?

O príspevok Zorgtoeslag 2023 je možné požiadať preddavkovo, už po jednom mesiaci odpracovanom v Holandsku. V tomto prípade vám bude Zorgtoeslag vyplácaný mesačne, vždy k 22. dňu v mesiaci (za marec vám bude Zorgtoeslag vyplatený vo februári). Treba si dať pozor na to, aby ste holandskému úradu nahlásili každú zmenu týkajúcu sa vášho zamestnania, resp. platenia poistného.

 zdravotné poistenie v Holandsku - Zorgtoeslag 2022

Čo sa stane, ak nezašlem nové skutočnosti týkajúce sa poberania Zorgtoeslag?

Ak vám vyplácajú Zorgtoeslag na mesačnej báze, ste povinný nahlásiť zmenu príjmu, zamestnania alebo ukončenie pracovného pomeru v Holandsku. Tieto informácie zašlite čo najskôr, aby ste sa vyhli nechcenému vracaniu peňazí. Holandský úrad si totiž môže daný príspevok vyžiadať späť za mesiace, ktoré ste neboli poistený, resp. mala byť výška príspevku nižšia, ako bola zaslaná (ak ste mali vyšší príjem, ako ten, na základe ktorého vám bol príspevok vypočítaný). V niektorých prípadoch zasiela holandský daňový úrad šeky na vrátenie príspevku Zorgtoeslag aj vo výške 600 - 900 €. Treba byť v tomto prípade opatrný. Preto odporúčame žiadať o Zorgtoeslag spätne po ukončení daňového roku.

Môžem získať príspevok, ak som pracoval v Holandsku len sezónne?

Áno, aj sezónnym pracovníkom, ktorí pracovali na pracovnú zmluvu a platili si zdravotné poistenie, vzniká nárok na príspevok Zorgtoeslag. Dôležité je, aby splnili podmienky, ktoré sme uviedli v bodoch 2  a 6.

Radi vám pomôžeme pri vybavení príspevku na zdravotné poistenie Zorgtoeslag. V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť na tel. č. 053/44 89 511 alebo prostredníctvom kontaktého formulára https://www.vratmidan.sk/kontakt.

Zdroje: www.belastingdienst.nl

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.