hero obrázok článku

7 najčastejších mýtov týkajúcich sa získania prídavkov na deti z Holandska

mýty o získaní prídavkov na deti z Holandska

Ak pracujete v Holandsku a máte dieťa, pravdepodobne máte nárok na prídavky na dieťa z Holandska – tzv. Kinderbijslag. Ohľadom získania prídavkov na deti existuje mnoho mýtov, ktoré sa budeme snažiť v tomto blogu priblížiť a vysvetliť.

1. mýtus: Prídavky na dieťa je možné získať len na vlastné deti.

Mnohí si myslia, že prídavky je možné získať len na vlastné deti. Nie je to tak. Okrem svojich vlastných môžete získať prídavky z Holandska aj na deti, ktoré sú:

- deťmi manželského partnera,

- adoptované alebo v pestúnskej starostlivosti.

2. mýtus: Deti musia žiť so mnou v Holandsku.

Z pohľadu náročnosti získania prídavkov na deti z Holandska je ideálne, ak deti žijú v Holandsku s vami. O prídavky na deti z Holandska je však možné požiadať aj vtedy, ak deti žijú na Slovensku. Môžu žiť na Slovensku s druhým rodičom alebo so starými rodičmi. Dôležitým aspektom je, že osoba starajúca sa o dieťa na Slovensku, musí byť zaregistrovaná na rovnakej adrese ako dieťa. Zároveň je potrebné zdokladovať, že im prispievate na starostlivosť.

získanie prídavkov na deti z Holandska

3. mýtus: Mám nárok na prídavky na deti z Holandska v plnej výške.

Úrady vyplácajúce prídavky na deti skúmajú, ktorá krajina má prioritu ich vyplácať. Rozhodujúcim faktorom je či osoba, ktorá je s dieťaťo0m na Slovensku, zároveň na Slovensku aj pracuje. Ak áno, poberanie rodinných prídavkov je prioritne priznané na Slovensku a holandský úrad SVB môže vyplatiť iba rozdielovú dávku (rozdiel sumy medzi holandskou a slovenskou výškou prídavkov na deti).

Ak osoba žijúca s dieťaťom na Slovensku nepracuje (je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, je práceneschopná a pod.), prídavky na deti sa budú vyplácať v plnej výške len z Holandska. Samozrejme, ak obidvaja rodičia pracujú v Holandsku a dieťa je tam s nimi, prídavky na deti budú vyplácané len z Holandska.

4. mýtus: V čase podania žiadosti musím pracovať v Holandsku.

Mnohí ľudia si myslia, že ak už nepracujú v Holandsku, nemôžu žiadať o prídavky na deti z Holandska. V tomto prípade existuje opäť niekoľko výnimiek. O prídavky na deti môžete žiadať spätne jeden rok.

V praxi to znamená, že ak človek pošle žiadosť o prídavky na deti napr. 1.11.2022 a pracoval v Holandsku len do 1.10.2022, holandský úrad SVB mu schváli prídavky od 1.11.2021. Avšak vyplatené mu budú len za 11 mesiacov, keďže pracoval v Holandsku len do 1.10.2022. 

5. mýtus: Prídavky na deti v Holandsku sa vyplácajú do 25. roku dieťaťa.

V Holandsku môžete poberať prídavky na deti len do dovŕšenia 18. roku dieťaťa. To znamená, že nárok na prídavky na dieťa zaniká v deň jeho 18. narodenín bez rozdielu na to, či dieťa študuje alebo nie.

získanie prídavkov na deti z Holandska

6. mýtus: Prídavky na deti v Holandsku sa vyplácajú mesačne a v jednej výške.

Frekvencia vyplácania prídavkov na deti v Holandsku je iná ako na Slovensku. Namiesto mesačnej bázy sa prídavky v Holandsku vyplácajú kvartálne – štvrťročne po skončení štvrťroka. Jeden rok sa skladá zo štyroch kvartálov (každý kvartál má tri mesiace): 1. kvartál - január až marec, 2. kvartál apríl až jún, 3. kvartál júl až september, 4. kvartál október až december.

Výška prídavkov na deti závisí od veku dieťaťa. Od januára 2023 je nasledovná:

Vek dieťaťa

Výška prídavkov za kvartál

do 5 rokov (vrátane)

269,76 €

od 6 – 11 rokov

327,56 €

od 12 – 17 rokov (vrátane)

385,37 €

Poznámka : Uviedli sme, že nárok na prídavky na deti z Holandska zaniká dňom dovŕšenia 18. roku dieťaťa. Avšak, ak dieťa dosiahne 18 rokov v priebehu kvartálu, ktorý už začal, prídavky na deti budú vyplatené za celý kvartál (vyplatenie sa nebude krátiť na mesiace).

7. mýtus: Po schválení prídavkov sa už nemusím o nič starať. 

Po podaní žiadosti o prídavky na deti a jej schválení, je žiadateľ povinný nahlásiť holandskému úradu SVB každú zmenu v živote žiadateľa alebo detí do 6 týždňov od vzniku tejto zmeny. Týka sa to napríklad zmeny adresy, zamestnávateľa, rodinného stavu, a pod. Rovnako, ak sa narodí nové dieťatko, je potrebné si vyžiadať a zaslať novú žiadosť o prídavky na dieťa pre novonarodené dieťa.

získanie prídavkov na deti z Holandska

BONUSOVÉ INFORMÁCIE:

1. Príspevok k prídavkom na deti z Holandska – Kindgebonden budget.

Ak vám uznali prídavky na dieťa, väčšinou vám uznajú aj príspevok k prídavkom na deti z Holandska, ktorý sa volá Kindgebonden budget. Tento príspevok k prídavkom na deti je uznaný automaticky, ale jeho uznanie a výška závisí od príjmu rodiny a od počtu detí. Preto je dobré si po schválení prídavkov na deti overiť, či vám Kindgebonden budget bude uznaný. Tento príspevok nevypláca úrad SVB ale Belastingdienst (holandský daňový úrad). Rozdielom oproti prídavkom na deti je, že sa tento príspevok vypláca žiadateľovi mesačne.

Príklad : Ak bol Váš príjem za rok 2022 vo výške 20.000 €, máte jedno dieťa vo veku 14 rokov, mesačne vám bude vyplatený príspevok ku prídavkom na deti Kindgebonden budget vo výške 396 € mesačne.

2. Aké dokumenty je potrebné zaslať na SVB spolu so žiadosťou o prídavky na deti z Holandska?

Pri vybavení prídavkov na deti v Holandsku je potrebné spolu so žiadosťou zaslať nasledovné dokumenty:

  • Kópiu občianskeho preukazu žiadateľa/ky.
  • Kópiu sobášneho listu.
  • Kópiu rodných listov detí, na ktoré žiadate prídavky z Holandska.
  • Kópiu Potvrdenia o poberaní/pozastavení poberania prídavkov na deti zo Slovenska.
  • Kópiu Potvrdenia o poberaní rodičovského príspevku na deti zo Slovenska.
  • U rozvedených kópiu rozsudku o rozvode manželstva
  • Kópiu potvrdenia Jaaropgaaf (ročného zúčtovania) od holandského zamestnávateľa za posledný rok a kópie výplatných pások za posledné tri mesiace.
  • Kópiu holandskej pracovnej zmluvy.
  • Potvrdenie, že žiadateľ/opatrovník a deti sú registrovaní na rovnakej adrese.

získanie prídavkov na deti z Holandska

3. Dĺžka procesu spracovania žiadosti o prídavky na deti závisí od viacerých faktorov. Najdôležitejšie faktory sú pravdivosť a kompletnosť dokumentov zaslaných na holandskú sociálnu poisťovňu SVB, promptnosť a efektívnosť komunikácie medzi holandským úradom SVB a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku.

Radi vám pomôžeme so získaním prídavkov na deti z Holandska. Zaregistrujte sa na našej webovej stránke https://www.vratmidan.sk/rodinne-pridavky-v-holandsku , vyplňte žiadosť, ktorú vám zašleme na vašu emailovú adresu a o všetko ostatné sa postaráme my. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 053/44 89 511 , radi vám poradíme a pomôžeme.

.

Zdroj: www.svb.nl, www.belastingdienst.nl

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.