hero obrázok článku

Nárok na prídavky na deti z Nemecka

Prídavky na deti z Nemecka - kedy mám nárok


Kto má nárok na prídavky na deti z Nemecka? Na aké deti existuje nárok? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v našom blogu.

Kto má nárok na prídavky na deti z Nemecka a môže podať žiadosť o prídavky na deti?

Žiadosť o prídavky na deti podáva osoba oprávnená poberať prídavky na deti. Oprávnenou osobou môže byť vlastný rodič dieťaťa (matka alebo otec). Nevlastný rodič, ktorý sa stará o dieťa manželského partnera, a dieťa si prižení, adoptuje alebo osvojí.

Podať žiadosť o prídavky na deti môže aj iná osoba alebo inštitúcia (úrad starostlivosti o deti a mládež, sociálny úrad, atď.), ktorá má oprávnený záujem na vyplácaní prídavkov na deti, pretože poskytuje dieťaťu výživné miesto rodičov.

Žiadosť o prídavky na deti môže podať aj dieťa samotné. U maloletých detí je však toto možné iba prostredníctvom zákonného zástupcu. Pokiaľ dieťa nie je úplná sirota, potom dieťa samotné nie je oprávnenou osobou.

Kedy sa vyplácajú prídavky na deti?

Prídavky na deti sa vyplácajú ak:

 • Dieťa má menej ako 18 rokov
 • Dieťa má 18 – 25 rokov a stále študuje dennou formou štúdia na SŠ alebo VŠ
 • Dieťa má 18 – 21 rokov a je prihlásené na ÚPSVaR v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 • Deti so zdravotným postihnutím - ak má dieťa staršie ako 18 rokov fyzické, mentálne alebo psychické zdravotné postihnutie, prídavky na deti sú ďalej vyplácané bez vekového obmedzenia (aj po dovŕšení veku 25 rokov). Podmienkou je, že dieťa nie je v dôsledku zdravotného postihnutia schopné sa o seba postarať. Zdravotné postihnutie dieťaťa sa musí objaviť a musí byť preukázané pred dovŕšením veku 25 rokov.
 • Trvalé bydlisko alebo obvyklý pobyt v Nemecku alebo v inom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku. Občianstvo dieťaťa nehrá v tomto prípade žiadnu úlohu.
 • Dieťa žije s vami v spoločnej domácnosti alebo je prijaté do domácnosti (to platí aj pre nevlastné deti, vnúčatá alebo pestúnov). Keď býva stále vo vašom spoločnom rodinnom byte, je tam zaopatrené a je o neho starané. Nestačí iba dieťa nahlásiť na prihlasovacom úrade. Rovnako nestačí, keď sa o dieťa staráte počas týždňa počas niekoľkých dní alebo keď sa dieťa striedavo zdržuje u opatrovateľa a rodičov. Dieťa takisto zostáva členom vašej domácnosti, keď je z dôvodu školského, alebo odborného vzdelávania alebo z dôvodu štúdia nejaký čas niekde inde.

Ako žiadateľom vám budú vyplácané prídavky na nasledujúce deti:

 • Dcéry a synovia - deti, ktoré sú s vami v prvom stupni príbuzenstva.
 • Osvojené deti - deti, ktoré ste prijali ako vlastné (adoptovali).
 • Nevlastné deti - deti vašej manželky alebo manžela, ktoré ste prijali do vašej domácnosti.
 • Deti prvého životného partnera/prvej životnej partnerky - deti vašej registrovanej životnej partnerky alebo registrovaného životného partnera, ktoré ste prijali do domácnosti.
 • Vnúčatá - vnúčatá, ktoré ste prijali do domácnosti.
 • Deti v pestúnskej starostlivosti - keď sú splnené nasledujúce právne podmienky: Ste s dieťaťom v pestúnskej starostlivosti na dlhší čas spojení širším zväzkom podobným rodinnému zväzku a dieťa ste neprijali do vašej domácnosti, aby ste tým zarábali peniaze (napr. ako opatrovateľ). Dieťa v pestúnskej starostlivosti musí patriť do rodiny ako vlastné dieťa. K vlastným rodičom nesmie existovať žiadny užší vzťah ako k pestúnskym rodičom.
 • Súrodenci - vlastní súrodenci, ktorých ste prijali do domácnosti, keď spĺňajú podmienky ako deti v pestúnskej starostlivosti.


Čo ak má nárok na prídavky na deti viacero osôb? 

Prídavky na deti môže na dieťa poberať vždy iba jedna osoba. Ak má nárok na uplatnenie prídavkov viac osôb, existujú pravidlá na určenie nároku.

 • Ak dieťa žije v domácnosti oboch rodičov, môžu rodičia spoločne určiť, ktorý z nich má poberať prídavky na deti.
 • To platí rovnako pre vlastného a nevlastného rodiča, pokiaľ napr. dieťa žije v spoločnej domácnosti matky a nevlastného otca alebo otca a jeho registrovaného životného partnera. Rovnako pestúnski rodičia príp. starí rodičia, ktorí nie sú trvalo odlúčení, môžu použiť toto určenie oprávnenia, podmienkou však je, že dieťa prijali do svojej domácnosti.
 • V prípade rozvedených rodičov, má nárok ten z rodičov, ktorý dieťa prijal do svojej domácnosti.

Radi vám pomôžeme so spracovaním žiadosti o prídavky na deti z Nemecka. Zaregistrujte sa na našej webovej stránke https://www.vratmidan.sk/rodinne-pridavky-nemecko a žiadosť spolu s inštrukciami vám automaticky zašleme na vašu emailovú adresu. Žiadosť je potrebné vyplniť a zaslať našej spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

ZDROJ: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.