hero obrázok článku

Kurzarbeitergeld a povinnosť podať nemecké daňové priznanie

Kurzarbeitergeld a nemecké daňové priznanie

Ak daňovník poberá Kurzarbeitergeld môže, ale nemusí mu nutne vzniknúť daňový nedoplatok, aj napriek tomu však vzniká daňová povinnosť. Dôležité pre daňovníka je, že Kurzarbeit sa počas roka pri výpočte odvedenej dane neberie do úvahy. Prirátať ho ku mzde je možné až po zistení jeho celkovej výšky, a to po ukončení roka.

Samotný príspevok je síce oslobodený od dane, ale zvyšuje individuálnu sadzbu dane pre zdaniteľné príjmy. Toto sa nazýva postupná progresia, čím viac daňovník zarobí, tým vyššia je jeho individuálna sadzba dane. Každý, kto pracoval v Nemecku krátkodobo, a ktorého zdaniteľný príjem je pomerne nízky, napríklad v dôsledku straty mzdy, by sa však nemal dostať do situácie, že mu vznikne daňový nedoplatok.

Kurzarbeit

Príklad:

Petra pracuje pre leteckú spoločnosť. Z dôvodu obmedzení v leteckej doprave pracuje na Kurzarbeit od marca 2020. V roku 2020 jej bol vyplatený príspevok Kurzarbeitgeld vo výške 16 800 eur. Táto suma je úplne oslobodená od dane. V mesiacoch január a február jej bola vyplatená mzda celkovo vo výške 8 000 eur, čo je príjem, ktorý podlieha zdaneniu. Z toho príjmu teda odviedla daň vo výške 1 300 eur. Žiadne ďalšie príjmy v roku 2020 nemala.

Ak by Petra nepoberala Kurzarbeitgeld, a jediným príjmom by bol príjem zo zamestnania vo výške 8 000 eur, nemusela by zaplatiť žiadnu daň, nakoľko by jej príjem neprekročil nezdaniteľné minimum, a teda daňový úrad by jej vyplatil preplatok v sume 1300 eur. Ak sa však dodatočne pripočíta príspevok na Kurzarbeit vo výške 16 800 eur, výsledkom je fiktívny zdaniteľný príjem vo výške 24 800 eur, ktorý je nad hranicou nezdaniteľného minima. Sadzba dane pri príjme vo výške 24 800 eur je približne 15 percent. Takto získaných 15 percent daňovej sadzby sa potom uplatňuje na zdaniteľný príjem vo výške 8 000 eur. Výsledkom je daňová povinnosť vo výške 1 200 eur. Nakoľko však daň z príjmu strhnutá zamestnávateľom bola vo výške 1 300 eur, Petra má nárok na vrátenie daní, ale už len vo výške 100 eur.

Kurzarbeit

Ak máte záujem o spracovanie nemeckého daňového priznania, radi vám pomôžeme. Stačí, ak sa zaregistrujete na našej webovej stránke https://www.vratmidan.sk/vratenie-dani-zo-zahranicia a o všetko sa postaráme my. V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára https://www.vratmidan.sk/kontakt, radi vám poradíme.

Daňová povinnosť

Zamestanec poberajúci Kurzarbeitgeld (príspevok v čase skrátenej práce) má povinnosť podať nemecké daňové priznanie, ak bol príspevok vyšší ako 410 eur, bez ohľadu na príslušnosť k daňovej triede.

Prečo?

Kurzarbeitergeld je nezdaniteľným príjmom, avšak zvyšuje progresiu. To znamená, že príspevok na náhradu mzdy slúži na stanovenie výšky dane, ktorú má daňovník odviesť.

Kedy?

Daňové priznanie je potrebné podať do 31. júla nasledujúceho roka.

Zdroj: https://www.buhl.de/steuernsparen/saisonarbeit-kurzarbeitergeld-steuern/

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.