hero obrázok článku

Ktorá daňová trieda je v Nemecku najvýhodnejšia?

Ak pracujete v Nemecku, výšku čistej mzdy ovplyvňuje do veľkej miery zvolená daňová trieda.

V skratke

 • existuje celkom 6 daňových tried
 • manželské páry si môžu vybrať z rôznych kombinácií
 • nemecká vláda uvažuje nad zrušením kombinácie 3 a 5

Aké daňové triedy poznáme?

Každý, kto pracuje v Nemecku, je zaradený do daňovej triedy v závislosti od rodinného stavu a pracovného pomeru. V súčasnosti v Nemecku existuje týchto 6 daňových tried:

 • 1: slobodní
 • 2: osamelí rodičia. Daňová trieda obsahuje daňový bonus na dieťa
 • 3: manželia v kombinácii s daňovou triedou 5. V daňovej triede sa nachádza daňový bonus na manželského partnera
 • 4: manželia, ktorí zarábajú približne rovnako majú pridelenú kombináciu 4 a 4
 • 5: manželia v kombinácii s daňovou triedou 3. Partner s daňovou triedou 5 má nižší príjem
 • 6: zamestnanci s viacerými pracovnými pomermi


Kto si môže zmeniť daňovú triedu?

Nie každý môže jednoducho zmeniť svoju daňovú triedu. Túto možnosť majú len manželia, ktorí poberajú mzdu, podliehajú neobmedzenej daňovej povinnosti a nežijú trvalo oddelene. Každý rok si môžu vybrať medzi rôznymi kombináciami daňových tried:

 • 3 a 5
 • 4 a 4
 • 4 s faktorom

Okrem toho si môžu zmeniť daňovú triedu aj osamelí rodičia  – z daňovej triedy 1 na daňovú triedu 2.

Pozor, daňová trieda má vplyv na výšku náhrady mzdy

Je dôležité vedieť, že daňová trieda môže mať vplyv aj na výšku náhrady mzdy ako je dávka v nezamestnanosti I (Arbeitslosengeld), Kurzarbeitergeld, nemocenská dávka (Krankengeld), alebo rodičovský príspevok (Elterngeld). Daňová trieda ovplyvňuje výšku čistej mzdy a tá je dôležitá pri výpočte náhrady mzdy. Čím je čistá mzda nižšia, tým nižšia je aj náhrada mzdy.

Ktorá daňová trieda je najvýhodnejšia?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Najvýhodnejšia kombinácia pre manželov závisí od výšky platu a nároku na daňové bonusy.

Daňová trieda 1: Slobodní

Tí, ktorí začínajú pracovať v Nemecku, sa zvyčajne ocitnú v daňovej triede 1. Patria sem:

 • slobodní
 • bezdetní
 • rozvedení
 • ovdovení
 • osoby, ktorých manželskí partneri žijú v zahraničí (teda na Slovensku)

Daňová trieda 2: Osamelí rodičia

Pracujúci zaradení do tejto daňovej triedy, majú nárok na daňový bonus pre osamelých rodičov (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende). Predpokladom je, aby v domácnosti žilo aspoň jedno maloleté dieťa s nárokom na rodinné prídavky z Nemecka. Druhou podmienkou je, že v domácnosti nesmie žiť žiadna iná dospelá osoba. Výnimkou sú len dospelé deti, na ktoré žiadateľ poberá rodinné prídavky.

O túto daňovú triedu musíte požiadať na nemeckom daňovom úrade Finanzamt podaním žiadosti s názvom Antrag auf Lohnsteuerermäßigung. Ďalšou možnosťou je požiadať o tento daňový bonus v rámci nemeckého daňového priznania.

Kombinácia daňovej triedy 3 a 5: Manželia s rôznou výškou platu

Kombinácia 3 a 5 je najvýhodnejšia, ak majú manželia odlišné príjmy. Ak napríklad jeden z manželov zarába 60 % z ich celkového spoločného príjmu a druhý zarába 40 %.

V takejto situácii je výhodné, aby si manželský partner s vyšším príjmom zvolil daňovú triedu 3 a druhý daňovú triedu 5. Ak pracuje iba jeden z manželov, automaticky dostane daňovú triedu 3.

Pri tejto kombinácii odvádzate mesačne najnižšiu daň zo všetkých daňových tried. Existuje však riziko vzniku nedoplatku a to hlavne vtedy, ak manželský partner žijúci na Slovensku (zvyčajne manželka) má vyšší príjem. Preto má táto daňová trieda povinnosť podať nemecké daňové priznanie každý rok.

Príklad:

Vy a váš/a manžel/ka zarábate mesačne 3.500 € a 1.800 €. V tomto prípade je kombinácia 3 a 5 najvýhodnejšia.

Kombinácia daňových tried 4-4: Manželia s rovnakým platom

Ak je pomer vašich príjmov menší ako 40/60, najvýhodnejšia kombinácia daňových tried je 4-4. V tomto prípade stačí, ak o zmenu z kombinácie 3-5 na 4-4 požiada iba jeden z manželov.

Príklad:

Vy a váš/a manžel/ka zarábate mesačne 3.000 € a 2.500 € (pomer príjmov je 45 % a 55 %). V tomto prípade je kombinácia 4-4 najvýhodnejšia, pretože v konečnom dôsledku odvediete nižšie dane ako pri kombinácii 3-5.

Daňová trieda 6: Viacero pracovných pomerov

Daňová trieda 6 sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí majú viac ako jedného zamestnávateľa. Môžete mať napríklad hlavné zamestnanie a vedľajší pracovný pomer. Hlavné zamestnanie spadá pod daňovú triedu 1, 2, 3, 4 alebo 5 a druhý pracovný pomer pod 6.

Niekedy majú daňovú triedu 6 pridelenú aj Slováci, ktorí začnú pracovať v Nemecku a zamestnávateľ si nie je istý, do ktorej daňovej triedy má zamestnanca zaradiť.

Daňové triedy 3 a 5 majú prejsť reformou

Súčasná vládna koalícia v Nemecku plánuje reformu daňového systému. Daňové triedy 3 a 5 sa majú zrušiť a nahradiť daňovou triedou 4. Keďže reforma je v ranom štádiu, nikto nevie presne povedať, kedy a ako dôjde k zmene systému daňových tried. Zatiaľ nie je nič isté. Samozrejme, budeme vás priebežne informovať.

Radi vám pomôžeme so spracovaním nemeckého daňového priznania a uplatnením všetkých nákladov a bonusov. Zaregistrujte sa na našej webovej stránke www.vratmidan.sk a žiadosť spolu s inštrukciami automaticky zašleme na vašu emailovú adresu. Žiadosť vyplňte a zašlite našej spoločnosti. O všetko ostatné sa postaráme my. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Zdroj: www.buhl.de

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.