hero obrázok článku

Kto platí dane a odvody vo Veľkej Británii?

dane a odvody vo Veľkej Británii

DANE VO VEĽKEJ BRITÁNII – REZIDENT VS. NEREZIDENT 

Pri platení daní vo Veľkej Británii platí obdobné pravidlo ako v prípade zdaňovania príjmov v iných krajinách. Výška dane, ktorú musí daňovník odviesť závisí aj od toho, či je v Británii uznaný za daňového rezidenta alebo nie. Ak nie je daňovník uznaný za rezidenta krajiny, nemusí platiť dane z príjmu v zahraničí. Ak za daňového rezidenta uznaný je, musí platiť dane aj z príjmu v zahraničí. Výnimka sa vzťahuje iba na prípady, ak je bydlisko ( domicile) mimo územia Veľkej Británie, teda napr. na Slovensku. Posudzovanie rezidencie sa zväčša odvíja od dĺžky doby, počas ktorej sa jednotlivec zdržiava na území Veľkej Británie v predmetnom daňovom roku.

Rezident 

Automaticky je jednotlivec považovaný za rezidenta, ak sa na území Veľkej Británie zdržiaval viac ako 183 dní, alebo ak vo Veľkej Británii  vlastnil, prenajímal alebo žil vo vlastnom dome aspoň 91 dní dohromady, nie nutne nepretržite a  zároveň tam pracoval aspoň 30 dní počas daňového roka.

Nerezident 

Nerezidentom je automaticky ten, kto sa na území Veľkej Británie zdržiaval menej ako 16 dní alebo 46 dní v prípade, ak nebol za rezidenta považovaný posledné tri za sebou nasledujúce roky.

SOCIÁLNE POISTENIE  

Sociálne poistenie ( National Insurance) sa vo Veľkej Británii platí v prípade,  ak zárobok pracujúceho presiahne výšku £183 týždenne. Predtým, než je možné začať odvádzať príspevky na sociálne poistenie, je nutné vybaviť si  číslo sociálneho poistenia , teda  National Insurance number ( NIN). Spôsob, akým a kto sociálne poistenie odvádza, závisí od toho, v akej triede sociálneho poistenia sa jednotlivec nachádza. Tried je spolu päť a ich prehľad je uvedený v tabuľke nižšie.

Trieda sociálneho poistenia

Kto odvody platí

Prvá trieda ( Class 1)

Zamestnanec zarábajúci viac ako £183 týždenne pred dovŕšením dôchodkového veku, automaticky sťahuje zamestnávateľ.

Trieda 1A alebo 1B ( Class 1A or 1B)

Zamestnávateľ vypláca priamo vo forme nákladov či benefitov zamestnanca.

Druhá trieda ( Class 2)

Živnostníci zarábajúci viac ako £6475 ročne.

Tretia trieda ( Class 3)

Dobrovoľné príspevky platiteľa.

Štvrtá triedy ( Class 4)

Živnostníci zarábajúci viac ako £9501 ročne.

Každý, kto sa nachádza  v triede 2, uhrádza poistenie vo výške 12% z príjmu v prípade, ak je jeho výška týždenného príjmu v rozmedzí £183 a £962 a vo výške 2%, ak presahuje £962. Nižšiu sadzbu môžu získať vydaté ženy v prípade, ak im daňový úrad vystaví potvrdenie o uznaní tejto možnosti, za čoho účelom je nutné vyplniť formulár CF9 a taktiež osoby majúce viac ako jedno zamestnanie.

V prípade, ak je jednotlivec neschopný hradiť príspevky na sociálne poistenie z dôvodu práceneschopnosti či nezamestnanosti, môžu nahradiť výpadok v platení poistenia tzv.  kreditmi sociálneho poistenia ( National Insurance credits). Nahrádzanie výpadkov príspevkov je dôležité hlavne v prípade záujmu o poberanie starobného dôchodku z Veľkej Británie. Kredity sú buď priradené automaticky, alebo je nutné o nich požiadať. To, či boli kredity zarátané bez požiadania je možné zistiť prostredníctvom záznamu o sociálnom poistení ( National Insurance record) na britskom daňovom úrade. Dotazník za týmto účelom je možné vyplniť online. Vo všeobecnosti však platí, že na automaticky priradené kredity majú nárok jednotlivci, ktorí sú nezamestnaní, avšak prácu si hľadajú, pričom poberajú podporu v nezamestnanosti a nepracujú viac ako 16 hodín týždenne a neštudujú. Tí, ktorí podporu v nezamestnanosti nepoberajú, alebo sú práceneschopní, musia o kredity požiadať.

V prípade záujmu o vrátenie daní z Veľkej Británie sa   zaregistrujte TU .   Ak máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom  kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi vám poradíme. 

Zdroj: www.gov.uk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.