hero obrázok článku

Vrátenie daní z Rakúska - prečo je formulár E9 potrebný?

Kto má nárok na vrátku dane z Rakúska a v akej výške

Každý, kto legálne pracuje v Rakúsku, je povinný odvádzať daň z príjmu, ktorú váš zamestnávateľ spravidla odvádza priamo príslušnému rakúskemu daňovému úradu. Po skončení daňového roka by vám mal zamestnávateľ poskytnúť doklad L16 tzv. „Jahreslohnzettel“ - „ročné zúčtovanie“ vašich príjmov a odvodov. Tento dokument teda preukazuje, koľko ste v danom roku zarobili, akú daň za vás odviedol zamestnávateľ a koľko ste odvádzali do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Na základe konkrétnych súm potvrdených v Jahreslohnzettli je možné urobiť predbežnú kalkuláciu a vyčísliť tak možnú vrátku dane. Výplatné pásky nie sú pre výpočet vrátky dane dostačujúcimi dokumentmi, nakoľko neobsahujú všetky potrebné kumulatívne údaje.  

Na vrátku dane máte nárok, ak ste považovaný za daňového rezidenta Rakúska s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Za daňového rezidenta Rakúska sa považuje každý, kto:

  • nepretržite pracoval v Rakúsku viac ako 6 mesiacov (183 dní)
  • a jeho príjem tvorí najmenej 90 % všetkých príjmov dosiahnutých v Rakúsku danom daňovom roku.

Ak ste v Rakúsku neodpracovali 6 mesiacov, stále máte nárok na vrátku dane, ak:

  • ste občanom členského štátu Európskej únie
  • a váš príjem mimo Rakúska nepresiahol sumu 11 000 eur. Táto skutočnosť sa preukazuje potvrdením formulára E9.

Ďalšie informácie o daňovej rezidencii nájdete v našom blogu „Prečo je dôležitý formulár E9“.

Čo znamená, ak vás rakúsky daňový úrad uzná za daňového rezidenta Rakúska?

Keď rakúsky daňový úrad uzná, že ste daňovým rezidentom Rakúska s neobmedzenou daňovou povinnosťou, znamená to, že si môžete uplatňovať daňové výhody rakúskeho daňového systému.  

Aká je výška vrátky dane z Rakúska? 

Výška refundácie závisí od presnej situácie daňovníka. Daňovníci, ktorí neprekročili sumu príjmu oslobodenú od dane – t.j. 11 000 eur, majú nárok na maximálnu možnú náhradu, to znamená celú sumu, ktorú zamestnávateľ zaplatil na dani z príjmu. Pretože príjem do 11 000 sa v Rakúsku nezdaňuje. 

Vrátka dane z Rakúska sa dá navýšiť uplatnením rôznych nákladov a daňových úľav - viac prezradí náš blog o daňových úľavách a nákladoch na cestovné.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.