hero obrázok článku

Ako získať daňový bonus na dieťa v Rakúsku

Familienbonus Plus - daňov bonus na dieťa v Rakúsku

V tomto blogu nájdete prehľad najdôležitejších informácií o daňovom bonuse Familienbonus Plus v Rakúsku. Familienbonus Plus v Rakúsku patrí medzi daňovo odpočítateľnú položku, ktorá priamo znižuje vaše daňové zaťaženie. Nárok na tento bonus vzniká, ak máte v Rakúsku neobmedzenú daňovú povinnosť a poberáte na deti rodinné prídavky aspoň 7 mesiacov v roku. Familienbonus Plus od roku 2019 nahrádza tzv. „Kinderfreibetrag“ - príspevok na dieťa oslobodený od dane. O Familienbonus Plus je možné požiadať už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.

Výška Familienbonus Plus:

  • V rokoch 2019 až 2021 bol Familienbonus plus vyplácaný vo výške 1500 € ročne na jedno dieťa do 18 rokov, od roku 2022 sa zvýšil na 2000 € ročne.
  • Po 18. roku života dieťaťa je výška Familienbonus Plus od roku 2019 do 2021 znížená na 500 € ročne, od roku 2022 na 650 € ročne, ak na toto dieťa ešte stále poberáte prídavky.

Familienbonus Plus môže byť zohľadnený v plnej výške len raz na každé dieťa a znižuje daňovú povinnosť až na nulu.

Príklad 1: Daňovník s 2 deťmi do 18 rokov má nárok na Familienbonus Plus vo výške 3000 €. Ak je jeho daňová povinnosť, v závislosti od platu, vypočítaná na 4000  €, uplatnením Familienbonus Plus sa jeho daňová povinnosť zníži o maximum 3000 €, t.j. na 1000 €. Inými slovami, takýto daňovník si môže uplatniť Familienbonus Plus v plnej výške. 

Príklad 2: Daňovník s 2 deťmi do 18 rokov má nárok na Familienbonus Plus vo výške 3000 €. Ak je jeho daňová povinnosť, v závislosti od platu, vykalkulovaná na 2500 €, uplatnením Familienbonus Plus sa daňová povinnosť zníži len o 2500 € na 0. To z namená, že takýto daňovník si nemôže uplatniť Familienbonus Plus v plnenej výške 3000 €, ale len vo výške 2500 €.

Podmienky nároku na Familienbonus Plus 

Ak pracujete v Rakúsku a vaše dieťa žije na Slovensku a požiadavky na rozdielovú dávku „Differenzzahlung“ sú splnené, aj vtedy máte nárok na Familienbonus Plus.

Kto môže požiadať o Familienbonus Plus?

V zásade majú právo požiadať o Familienbonus Plus obaja rodičia, t. j. buď:

  • Poberateľ rodinných prídavkov a (manželský) partner osoby poberajúcej rodinné prídavky,
  • respektíve poberateľ rodinných prídavkov a osoba platiaca zákonom stanovené výživné na dieťa, ktorá má nárok na daňový bonus na výživné.
Ako o Familienbonus Plus požiadať

  • U zamestnávateľa vyplnením formulára E30. Familienbonus Plus je zohľadnený priebežne pri výpočte vašej mesačnej mzdy.
  • V rámci daňového priznania po ukončení daňového roka.

Ak si podáte rakúske daňové priznanie, je potrebné v ňom o Familienbonus Plus znova požiadať, aj keď ste si už oň požiadali u zamestnávateľa. V opačnom prípade môže dôjsť k nechcenému nedoplatku. V daňovom priznaní môžete požiadať aj o iné rozdelenie Familienbonus Plus ako u zamestnávateľa. O tom, ako je možné rozdeliť Familienbonus Plus medzi rodičov, si povieme v nasledujúcom blogu.

Radi vám pomôžeme so spracovaním rakúskeho daňového priznania a uplatnením Familienbonus Plus. Stačí, ak sa zaregistrujete na našej stránke https://www.vratmidan.sk/vratenie-dani-z-rakuska a o všetko sa postaráme my. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 053/44 89 511 alebo e-mailom na info@vratmidan.sk.

Zdroj: www.bmf.gv.at

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.