hero obrázok článku

Dvojitá domácnosť v Nemecku - kedy je možné ju uplatniť v nemeckom daňovom priznaní?

uplatnenie dvojitej domacnosti v Nemecku v danovom priznani


Dvojitá domácnosť - čo sa skrýva za týmto pojmom?

Pojem dvojitá domácnosť pochádza z nemeckého zákona o dani z príjmov. Znamená to, že zamestnanec vedie jednu domácnosť na Slovensku a druhú v mieste zamestnania v Nemecku. Druhá domácnosť musí vzniknúť z profesionálnych dôvodov. V rámci dvojitej domácnosti si môže uplatniť náklady na bývanie v Nemecku a cesty za rodinou na Slovensko.

Pre uplatnenie dvojitej domácnosti musia byť splnené 2 základné podmienky:

1.) Zamestnanec musí vlastniť nehnuteľnosť na Slovensku, resp. bývať v podnájme a:

 • domácnosť musí byť stredobodom jeho záujmu (stredobodom sa myslí sociálne kontakty s rodinou, priatelia, spolky, členstvá,...)
 • domácnosť musí byť aktívna - musí sa v nej bývať
 • zamestnanec musí preukázateľne platiť za nájom, resp. energie

2.) Druhá domácnosť musí byť v Nemecku - v mieste výkonu práce, za ktorú platí zamestnanec nájom.

Pre splnenie týchto podmienok je najideálnejšie poskytnúť nasledujúce dokumenty:

 • list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu
 • SIPO platby
 • výplatnú pásku s nájmom, ktorý zamestnávateľ strháva zamestnancovi z výplaty

Čo sa považuje za dvojitú domácnosť, a čo už nie?

V prípade ženatých/vydatých ľudí s uznaním dvojitej domácnosti väčšinou problém nie je, pretože manželský partner alebo celá rodina zvyčajne naďalej žije vo svojej domovskej krajine (Slovensko) a užíva tam svoj samostatný byt/dom.

Ak  zamestnanec doma (na Slovensku) neužíva vlastný samostatný byt, ale stále býva v  rodičovskom dome, využíva jednu izbu - t.j. býva vo viacgeneračnej domácnosti - platí:

 • Ak mladšie pracujúce deti počas alebo po skončení štúdia naďalej bývajú s rodičmi, môžeme predpokladať, že si nezaobstarávajú vlastnú domácnosť (aj keď sa podieľajú na nákladoch). Vo všeobecnosti sú integrované do domácnosti rodičov, preto nemôžu vzniknúť náklady na vedenie dvojitej domácnosti.
 • Ak staršie pracujúce deti žijú s rodičmi v spoločnej domácnosti, môžeme predpokladať, že majú významné slovo pri riadení domácnosti. Takáto domácnosť im môže byť prisúdená ako vlastná. Platí to o to viac, keď dieťa vedie svoj súkromný život, pretože má s rodným mestom užšie osobné vzťahy, napríklad kvôli starším rodičom závislým na ich starostlivosti. 
 • V druhom prípade sa však deti musia  preukázateľne finančne podieľať na životných nákladoch, a to  viac ako 10 % z bežných mesačných prevádzkových nákladov na hospodárenie domácnosti
 • Finančný súd Dolného Saska v roku 2019 rozhodol, že pravidelný príspevok na priebežné náklady na bývanie a spotrebu nie je potrebný. Netreba sa však spoliehať na „jedno rozhodnutie súdu“, ale najlepšie je zriadiť si trvalý príkaz a pravidelne prevádzať rodičom primeranú mesačnú sumu a v platbe uviesť poznámku „podiel na nájomnom a nákladoch na energie“.

V podobných prípadoch preto deti musia preukázať, že:

 • majú centrum životných záujmov stále doma s rodičmi
 • finančne prispievajú na náklady domácnosti (napr. prevody za nájom na účet rodičov)
 • sú ekonomicky nezávislé
 • že doma je „skutočná“ viacgeneračná domácnosť

Čo ak obaja manželia žijú a pracujú v Nemecku?

V takomto prípade je veľmi ťažké dokladovať domácnosť na Slovensku. Nemeckú daňový úrad Finanzamt predpokladá, že ak manželia žijú spolu v Nemecku, tak aj ich spoločné centrum záujmov už nebude na Slovensku. To znamená, že jedna z podmienok nie je splnená. 

Kedy daňový úrad uzná vedenie dvojitej domácnosti?

 1. Druhý domov potrebujete z profesionálnych dôvodov, pretože bývate príliš ďaleko od svojho pracoviska na každodenné dochádzanie do práce.
 2. Váš druhý domov (v Nemecku) nie je vaším „stredobodom života“.

Rozhodujúca otázka teda znie: Je stredobodom života domov na Slovensku alebo domov v mieste zamestnania  v Nemecku?

 1. Domácnosť na Slovensku musí byť celoročne funkčná, musí sa tam zdržiavať partner, deti resp. rodičia, s ktorými zdieľate domácnosť.

Aké náklady sa dajú uplatniť v rámci dvojitej domácnosti?

Všeobecne povedané, iba náklady spojené s ubytovaním v Nemecku, a to do výšky 1000 € mesačne, čiže do 12 000 € ročne (ak nevyčerpáte mesačnú maximálnu sumu, zostávajúcu čiastku môžete presunúť do ďalších mesiacov v tom istom kalendárnom roku, pokiaľ bude pokračovať dvojité vedenie domácnosti).

 • nájomné zaplatené za ubytovanie v Nemecku
 • dodatočné náklady (voda, kúrenie, elektrika)
 • náklady na čistenie schodiska resp. suterénu (Reinigungskosten)
 • náklady na odvoz odpadu, kominára alebo čistenie ulíc
 • náklady na presťahovanie (môžete uplatniť pri vzniku, zániku alebo zmene dvoch domácností, ak k presťahovaniu došlo z profesionálnych dôvodov a týka sa domácnosti v Nemecku)

Radi vám pomôžeme so spracovaním nemeckého daňového priznania a uplatnením všetkých nákladov a bonusov. Zaregistrujte sa na našej webovej stránke  https://www.vratmidan.sk/vratenie-dani-z-nemecka a žiadosť spolu s inštrukciami vám bude automaticky zaslaná na vašu emailovú adresu. Žiadosť je potrebné vyplniť a zaslať našej spoločnosti. O všetko ostatné sa postaráme my. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Zdroje: www.vlh.de, www.steuererklaerung-student.de,

 

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.