hero obrázok článku

Čo všetko sa mení v rakúskom daňovom priznaní v roku 2023?

zmeny v rakúskom daňovom priznaní v roku 2023 - vratmidan.sk

Od 1. januára 2023 je v Rakúsku v platnosti niekoľko nových predpisov a daňových zmien, ktorých cieľom je znížiť daňové zaťaženie pre ľudí pracujúcich v Rakúsku. Prvýkrát je ich možné uplatniť v rakúskom daňovom priznaní pre rok 2022. Najdôležitejšie zmeny sa týkajú inflačného daňového bonusu, výšky Pendlerpaušálu, daňového bonusu na deti a zvýšeného prídavku na dieťa. Viac sa dozviete v článku.

Inflačný daňový bonus v hodnote do 500 eur

Maximálna suma inflačného daňového bonusu    pre zamestnancov, tzv.  Teuerungsabsetzbetrag,  je 500 eur. Primárne je určený pre nízkopríjmové skupiny. Inflačný daňový bonus sa považuje za „jednorazovú negatívnu daň“. Jeho cieľom je pomôcť daňovníkom s nízkymi príjmami s nárastom cien spôsobených infláciou. O inflačný daňový bonus je potrebné požiadať prostredníctvom rakúskeho daňového priznania.

Dvojnásobná výška Pendlerpaušálu

Od mája 2022 do júna 2023 budú tzv. pendleri (dochádzajúci zamestnanci) profitovať z 50-percentného zvýšenia príspevku na dochádzanie do práce, tzv. Pendlerpauschale. To znamená, že pre dve tretiny roka 2022 platí vyššia daňová úľava, ktorú je možné uplatniť v rámci rakúskeho daňového priznania.

Súčasťou Pendlerpaušálu je daňovo odpočítateľná položka nazývaná „Pendlereuro“. Táto položka predstavuje sumu 2 eur za jeden kilometer jednosmernej cesty medzi miestom bydliska a miestom výkonu práce ročne. V období od mája 2022 do júna 2023 sa výška tzv. „ Pendlereuro“ zvýši štvornásobne, a teda dosiahne sumu 8 eur za kilometer. To má za následok nárast o 0,50 eur mesačne. Toto zvýšenie sa automaticky zohľadní v daňovom priznaní, ak máte nárok na Pendlerpaušál.

Dvojnásobná výška Pendlerpaušálu - vratmidan.sk

Zvýšenie daňového bonusu na deti na 2 000 eur

Daňovníkom s deťmi, ktorí dosahujú v Rakúsku vyššie príjmy a odvádzajú z nich dostatočne vysokú daň z príjmov poteší zvýšenie daňového bonusu na deti. Takzvaný Familienbonus Plus sa zvýši z 1 500 eur na 2 000 eur na jedno dieťa ročne. Pre deti staršie ako 18 rokov sa suma bonusu zvyšuje z 500 eur na 650 eur.

Rodiny tak môžu získať od rakúskeho daňového úradu za rok 2022 podstatne viac peňazí ako v predchádzajúcich rokoch.

rodina s deťmi v prírode - Zvýšenie daňového bonusu na deti na 2 000 eur - vratmidan.sk Navýšenie zvýšeného prídavku na dieťa na 550 eur

Zvýšený prídavok na dieťa tzv. „ Kindermehrbetrag “ určený pre rodiny s nízkymi príjmami sa pre rok 2022 navyšuje z 250 eur na 550 eur. Táto suma sa automaticky zohľadní pri podaní daňového priznania za predpokladu, že sú splnené podmienky nároku. Nárok na „ Kindermehrbetrag“ majú vo väčšine prípadoch samoživitelia (t.j. ak druhý rodič nepracuje alebo má nízky príjem) a osamelí rodičia (t.j., ak dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom). 

Radi vám pomôžeme so spracovaním rakúskeho daňového priznania a uplatnením všetkých nákladov a bonusov, na ktoré máte nárok. Stačí, ak sa zaregistrujete na našej stránke  https://www.vratmidan.sk/vratenie-dani-z-rakuska a o všetko sa postaráme my. Spoľahnite sa na odborníkov, sme jednotkou v spokojnosti klientov. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 053/44 89 511 alebo e-mailom na  info@vratmidan.sk 

Zdroj:
das Steuerbuch 2023, Bundesministerium Finanzen
www.finanz.at


 

 

 

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.