hero obrázok článku

Ako uplatniť cestovné náklady (Pendlerpauschale) v rakúskom daňovom priznaní

cestovné náklady (Pendlerpauschale) v rakúskom daňovom priznaní

Kto je Pendler?

Daňovníci, ktorí majú svoje bydlisko na Slovensku a cestujú do práce do zahraničia – napr. do Rakúska, sa nazývajú „Pendleri“. Väčšinou ide o ľudí bývajúcich v blízkosti hraníc, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť na druhej strane hranice. Predpokladá sa teda u nich každodenné prekračovanie hraníc, teda cestovanie z miesta bydliska do miesta výkonu práce, za účelom vykonávania pracovnej činnosti. 

Čo je Pendlerpauschale?

S cestovaním do práce sa spájajú určité náklady. Príspevok na dochádzanie za prácou si môžete uplatniť buď priamo u zamestnávateľa, alebo raz ročne v daňovom priznaní. Pod tzv . „Pendlerpauschale“ rozumieme teda náhradu cestovných nákladov spojených s dochádzaním do práce. Ide o nezdaniteľnú položku. To znamená, že sa nevypláca 1:1, ale redukuje príjmy, z ktorých odvádzate daň. Pendlerpauschale teda znižujú základ dane, čo môže spôsobiť navýšenie vrátky dane.

Pendlerpauschale v rakúskom daňovom priznaní

Kedy vám vzniká nárok na Pendlerpauschale?

Ak cestujete do práce verejnou dopravou, spravidla vám vzniká nárok na uplatnenie Pendlerpauschale. Ak cestujete vlastným autom, máte nárok len na tzv. „malý Pendlerpauschale“. Podmienkou je, aby ste cestovali do práce aspoň 1-krát týždenne, čiže 4-krát mesačne.

Kedy nevzniká nárok na Pendlerpauschele?

Nárok na uplatnenie Pendlerpauschale nevzniká v týchto prípadoch:

  • ak využívate na cestu do práce firemné auto
  • ak dopravu do práce zabezpečuje zamestnávateľ 
  • ak vám zamestnávateľ poskytuje tzv. „ Jobticket“ alebo iný príspevok na dochádzanie za prácou. 

Pojem „Jobticket“ predstavuje cestovný lístok, ktorý využívate na cestu medzi Vašim bydliskom a miestom výkonu práce, za predpokladu využitia prostriedkov verejnej hromadnej dopravy. Suma tohto cestovného lístka je oslobodená od dane.   

Ak ste tzv. „Wochenpendler“ – to znamená, že ste v Rakúsku prihlásený na pobyt a raz týždenne cestujete domov. V takto prípade máte nárok tzv. „Familienheimfahrten“- príspevok na cestovanie za rodinou.      

Pendlerpauschale) v rakúskom daňovom priznaní

Kedy je a kedy nie je potrebné uplatniť si Pendlerpauschale?

Ak máte v Rakúsku odpracovaný celý kalendárny rok, od 1.1. do 31.12, je najväčší predpoklad, že odvádzate správnu výšku dane, a teda výsledkom vášho rakúskeho daňového priznanie je 0. V takto prípade je dobré uplatniť Pendlerpauschale, ktorý znižuje základ dane, a tým zvyšuje vrátku dane. Ak máte v Rakúsku odpracované len určité obdobie (napr. 4 mesiace v letnej sezóne), Pendlerpauschale, vo všeobecnosti, nezvyšuje vrátku dane. 

Ak máte záujem o spracovanie rakúskeho daňového priznania, radi vám pomôžeme. Stačí, ak sa zaregistrujete na našej webovej stránke  https://www.vratmidan.sk/vratenie-dani-z-rakuska a o všetko sa postaráme my. V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára  https://www.vratmidan.sk/kontakt, radi vám poradíme.

Zdroje:

  • Formulár L34A
  • https://www.finanzonline.or.at/arbeit/pendlerpauschale/
  • https://www.wko.at/service/steuern/Jobticket.html

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.