hero obrázok článku

Ako pomocou diét zvýšiť sumu vrátených daní z Nemecka?


Posiela vás zamestnávateľ na rôzne miesta výkonu práce a nemáte možnosť stravovať sa vo firme? So "služobnými cestami“ a pravidelnou zmenou miesta výkonu práce sa spájajú zvýšené náklady na stravovanie. Ako získať Verpflegungsmehraufwendungen, tzv. diéty a v akej výške sa dozviete v článku.

Čo je Verpflegungsmehraufwendungen?

Verpflegungsmehraufwand sú jednoducho diéty. V prípade, že nemáte stále pracovisko (napr. kancelária, sklad, hotel, atď) a pravidelne meníte miesto výkonu práce, vzniká vám nárok na príspevok na stravovanie vo forme tzv. diét podľa zákona § 4 Absatz 5 Nummer 5 Satz 2 des Einkommenssteuergesetzes.

Aká je výška diét?

Určenie skutočných výdavkov na stravovanie by bolo veľmi náročné, preto sa používajú paušálne sumy. Pri pracovnej ceste v trvaní viac ako osem hodín vzniká zamestnancovi nárok na diéty vo výške 14 €/deň, tzv. malý paušál. Pri dlhšej pracovnej ceste nad 24 hodín, si môže uplatniť paušálne výdavky na diéty vo výške 28 €/deň, tzv. veľký paušál. Za dni príchodu a odchodu na niekoľkodňovú pracovnú cestu priznáva nemecký daňový úrad paušálne diéty v sume 14 €. V prípade zahraničných služobných ciest mimo Nemecka sa uplatňujú paušály v rôznych výškach pre rôzne krajiny. Tie pravidelne aktualizuje Federálne ministerstvo financií.

  Trvanie pracovnej cesty

Paušál od roku 2020

  24 hodín

28 €

  Viac ako 8 hodín

14 €

  Deň príchodu a odchodu

14 €

Kto vypláca diéty?

Dodatočné výdavky na stravovanie zamestnancom zvyčajne platí zamestnávateľ. Diéty sú  oslobodené od dane a celková vyplatená suma by mala byť zaznamenaná v riadku 20 v ročnom potvrdení o príjme, tzv. Lohnsteuerbescheinigung. Len málokedy nastane situácia, že zamestnávateľ vyplatí plnú sumu nároku na diéty v rámci mesačnej mzdy. V riadku 20 v Lohnsteuerbescheinigung je uvedená iba suma, vzhľadom na to nie je možné zistiť, za koľko dní boli diéty preplatené. Je dôležité získať od zamestnávateľa potvrdenie o počte odpracovaných dní (potvrdenie o diétach), pretože rozdiel je možné uplatniť ako výdavok súvisiaci s cestovnými výdavkami (Reisenkosten) v rámci nemeckého daňového priznania. Uplatnením výdavkov na diéty je môžné zvýšiť sumu vrátených daní z Nemecka o niekoľko stoviek eur.

Ako si zvýšiť vrátku dane z Nemecka uplatnením diét

Príklad 1: VODIČ KAMIÓNU

V roku 2022 mal zamestnanec - vodič kamiónu hrubý príjem 25200 €. Zamestnávateľ mu vyplatil diéty vo výške 5152 €, ktoré uviedol v riadku 20 v Lohnsteuerbescheinigung. Zamestnávateľ mu vystavil aj potvrdenie o diétach, v ktorom uviedol, že zamestnanec v danom roku odpracoval 29 dní, počas ktorých bol vyslaný na pracovnú cestu v trvaní od 8 do 24 hodín a 193 dní, kedy bol na pracovanej ceste v trvaní viac ako 24 hodín. 

Na základe tohto potvrdenie vzniká zamestnancovi nárok na diéty vo výške 5810 €. Vypočítame ho nasledovne: (29 dní x 14 €) + (193 dní x 28 €) = 5810 €. Keďže nárok na diéty je vo výške 5810 € a vyplatená suma zamestnávateľom je len vo výške 5152 € (riadok 20 v Lohnsteuerbescheinigung), rozdiel 658 € je možné uplatniť v nemeckom daňovom priznaní ako výdavky na diéty. 

Okrem diét je možné vodičom kamiónov uplatniť aj výdavky spojené s prespaním v kabíne tzv. Pauschalen für Berufskraftfahrer vo výške 8 €/deň. Keďže zamestnanec mal na potvrdení o diétach uvedených 193 dní, počas ktorých bol zamestnávateľom vyslaný na prácu v trvaní viac ako 24 hodín, výšku výdavkov súvisiacich s prespaním v kabíne vypočítame nasledovane: 193 dní x 8 € = 1544 €. Celková výška výdavkov, ktoré je možné v nemeckom daňovom priznaní uplatniť vďaka potvrdeniu o diétach je 2202 € (658 € + 1544 €).

Keďže vodič kamiónu mal v našom prípade potvrdenie o diétach k dispozícií, nemecký daňový úrad mu vrátil daňový preplatok vo výške 1508 €. Bez tohto potvrdenia by bol jeho preplatok len 953 €. Keďže s potvrdením o diétach bola suma vrátených daní o 555 € vyššia, je dôležité mať toto potvrdenie k dispozícií.

Príklad 2: MONTÉR

V roku 2021 zarobil zamestnanec - montér 48500 € v hrubom. V riadku 20 v Lohnsteuerbescheinigung mal uvedenú sumu 4589 €. Zamestnávateľ mu vystavil aj potvrdenie o diétach, v ktorom uviedol, že zamestnanec v danom roku odpracoval 7 dní, počas ktorých bol vyslaný na pracovnú cestu v trvaní od 8 do 24 hodín, a 249 dní, kedy bol na pracovnej ceste v trvaní viac ako 24 hodín.

Na základe potvrdenia o diétach vzniká zamestnancovi nárok na diéty vo výške 7070 €, ktorý vypočítame nasledovne: (7 dní x 14 €) + (249 dní x 28 €) = 7070 €. Keďže zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi diéty len v sume 4589 € (riadok 20 v Lohnsteuerbescheinigung), rozdiel 2481 €  je možné uplatniť v nemeckom daňovom priznaní ako výdavky na diéty. 

Keďže zamestnanec-montér mal k dispozícií potvrdenie o diétach, jeho preplatok z Nemecka bol vo výške 2568 €. Bez tohto potvrdenia by mu nemecký daňový úrad vrátil len 1665 €. Keďže s potvrdením o diétach je suma vrátených daní z Nemecka až o 903 € vyššia, oplatí sa mať toto potvrdenie k dispozícií.

Radi vám pomôžeme so získaním potvrdenia o diétach od nemeckého zamestnávateľa a s vrátením daní z Nemecka. Zaregistrujte na našej webovej stránke www.vratmidan.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 53 44 89 511 alebo e-mailom na info@vratmidan.sk

Zdroje: www.papershift.com, www.vlh.de, www.arbeitsrechte.de, www.steuertipps.de, www.n2f.com


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.