hero obrázok článku

Aké potvrdenie potrebujem k vráteniu daní z Nemecka?


Chceli by ste si požiadať o vrátenie daní z Nemecka, no neviete aké dokumenty potrebujete? V článku sa dozviete viac o najdôležitejšom potvrdení Lohnsteuerbescheinigung, ktoré je nevyhnutné k vráteniu daní z Nemecka.

Čo je Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung je ekvivalentom potvrdenia o zdaniteľnom príjme zo Slovenska. Je to potvrdenie od nemeckého zamestnávateľa o ročnom príjme, odvedenej dani, sociálnych a zdravotných odvodoch zamestnanca a uplatnených nákladoch a úľavách. 

Je to najdôležitejšie tlačivo, ktoré potrebujete k podaniu daňového priznania, resp. vráteniu daní z Nemecka.

Aké údaje obsahuje Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung obsahuje množstvo údajov, ktoré sú dôležité pre spracovanie daňového priznania. Pre lepší prehľad vám vysvetlíme najdôležitejšie z nich.

Na ľavej strane sa nachádzajú tieto informácie:

  • vaše meno a adresa
  • Identifikationsnummer – identifikačné číslo. Toto číslo je pridelené každej osobe pracujúcej alebo žijúcej v Nemecku. Podľa neho vás dokážu daňové úrady jednoznačne identifikovať a od pridelenia sa číslo nemení.
  • Geburtsdatum: dátum vášho narodenia.
  • Steuerklasse/Faktor – daňová trieda/faktor. Uvedená je jedna zo šiestich daňových tried I – VI, podľa ktorej odvádzate daň z príjmu.
  • Zahl der Kinderfreibeträge – počet vlastných detí, ktoré majú nárok na prídavky z Nemecka (Kindergeld)
  • Jahreshinzurechnungsbetrag – úľavy na dani z príjmu, ktoré znižujú daňové zaťaženie počas roka.
  • Kirchensteuermerkmale - cirkevná daň. Uvedená je tu suma, ak platíte cirkevnú daň v Nemecku.
  • Anschrift und Steuernummer des Arbeitgebers – údaje o zamestnávateľovi – meno, adresa, daňové číslo.
  • Raum für weitere Angaben – priestor na ďalšie údaje. Tu môže zamestnávateľ uviesť ďalšie daňové úľavy, príspevky, pripoistenie atď.

Najdôležitejšie informácie na pravej strane (očíslované sú ako na Lohnsteuerbescheinigung):

1. Bescheinigungszeitraum – obdobie, za ktoré je potvrdenie Lohnsteuerbescheinigung vydané. Ak ste mali viacerých zamestnávateľov, budú na každom potvrdení uvedené obdobia od kedy do kedy ste u daného zamestnávateľa pracovali.

2. Zeiträume ohne Anspruch auf Arbeitslohn – Anzahl ,,U“ – obdobia bez nároku na mzdu. Ak ste nemali nárok na mzdu viac ako päť po sebe nasledujúcich pracovných dní, počet týchto období bude označený tu.

3. Bruttoarbeitslohn einschl. Sachbezüge  – zdaniteľná hrubá mzda vrátane vecných príjmov.

4. Einbehaltene Lohnsteuer von 3. zrazená daň zo mzdy.

5. Einbehaltener Solidaritätszuschlag von 3. – zrazený solidárny poplatok.

6. Einbehaltene Kirchensteuer des Arbeitnehmers von 3. – zrazená cirkevná daň.

15. (Saison-) Kurzarbeitergeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld etc.   krátkodobé (sezónne) dávky, odmena za prácu na skrátený úväzok, materské a pod. Ak boli v danom roku vyplatené nezdaniteľné dávky, tu sa uvádza celková suma. Patria sem: príspevok na skrátený úväzok, príspevok v materstve, príspevok pri zákaze zamestnania na dobu pred alebo po pôrode a za deň pôrodu, náhrada za stratu zárobku podľa zákona o ochrane pred nákazou a príplatkov za čiastočný dôchodok.

17. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen, die auf die Entfernungspauschale anzurechnen sind   nezdaniteľné príspevky od zamestnávateľa , ktorými sa má kompenzovať dochádzanie do práce. Tu sa uvádza suma, ak vám zamestnávateľ hradí náklady na cestu medzi domovom a prácou.

20. Steuerfreie Verpflegungszuschüsse bei Auswärtstätigkeiten nezdaniteľné príspevky vyplatené zamestnávateľom na stravovanie pri externej činnosti. Tu sa uvádza suma, ak vám zamestnávateľ vyplácal diéty.

21. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen bei doppelter Haushaltsführung  - nezdaniteľné príspevky od zamestnávateľa v prípade vedenia dvojitej domácnosti. Patria sem cestovné náklady, dodatočné výdavky na stravu, výdavky na druhé bývanie a výdavky na sťahovanie.

22. Arbeitgeberanteil/ -zuschuss: a) zur gesetzlichen Rentenversicherung

                                                         b) an berufsständische Versorgungseinrichtungen

- podiel zamestnávateľa/príplatok: a) na zákonné dôchodkové poistenie

                                                       b) na profesionálny dôchodkový systém

23. Arbeitnehmeranteil: a) zur gesetzlichen Rentenversicherung

                                        b) an berufsständische Versorgungseinrichtungen

- podiel zamestnanca: a) na zákonné dôchodkové poistenie

                                    b) na profesionálny dôchodkový systém

25. Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung  - odvody zamestnancov na zákonné zdravotné poistenie.

26. Arbeitnehmerbeiträge zur sozialen Pflegeversicherung odvody zamestnanca na poistenie o starostlivosť.

27. Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung  - odvody zamestnanca na poistenie v nezamestnanosti.

28. Beiträge zur privaten Kranken- und Pflege-Pflichtversicherung oder Mindestvorsorgepauschale - príspevky na súkromné zdravotné poistenie alebo minimálne paušálne zabezpečenie.

Kedy dostanem Lohnsteuerbescheinigung od svojho zamestnávateľa?

Lohnsteuerbescheinigung vydáva zamestnávateľ na konci kalendárneho roka, najneskôr do konca februára nasledujúceho roka. Zo zákona musí nemecký zamestnávateľ Lohnsteuerbescheinigung elektronicky odoslať na nemecký daňový úrad a zamestnancovi poskytnúť výtlačok. Lohnsteuerbescheinigung väčšinou obdržíte spolu s výplatnou páskou vo februári.

Ak sa pracovný pomer skončí v priebehu roka, zamestnávateľ zvykne zaslať bývalému zamestnancovi Lohnsteuerbescheinigung krátko po skončení pracovného pomeru.

V prípade, že ste mali v priebehu roka viacerých zamestnávateľov, Lohnsteuerbescheinigung dostanete od každého z nich zvlášť.

Tipy, kedy budete potrebovať ročné zúčtovanie z Nemecka

Lohnsteuerbescheinigung budete potrebovať ako povinnú prílohu k podaniu daňového priznania v Nemecku a na Slovensku. Potvrdenie obsahuje množstvo dôležitých údajov pre výpočet vrátky dane a následné vrátenie daní z Nemecka.

Potvrdenie o príjme by ste si mali ponechať až do odchodu do dôchodku, pretože môže byť potrebný na výpočet dôchodku.

Ďalej ho budete potrebovať napr. k žiadosti o prídavky na deti v Nemecku, tzv.. Kindergeld, k žiadosti o rodičovský príspevok, tzv. Elterngeld, k prihláseniu sa na úrade práce na Slovensku alebo v Nemecku a k získaniu podpory v nezamestnanosti.

Čo ak potvrdenie o príjme z Nemecka nemám?

Môže sa stať, že ste sa ocitli v situácii, že Lohnsteuerbescheinigung nemáte alebo ste ho stratili. V tom prípade o neho môžete požiadať svojho zamestnávateľa znova. Zamestnávateľ musí potvrdenia o príjme archivovať najmenej desať rokov. Počas tohto obdobia si ho môžete od bývalých zamestnávateľov vyžiadať.

V prípade, že svojho terajšieho alebo bývalého zamestnávateľa neviete požiadať o zaslanie Lohnsteuerbeschinigung, kontaktujte nás. Radi vám s jeho získaním pomôžeme.

Pracovali ste v Nemecku a chcete zistiť, či máte nárok na vrátenie daní z Nemecka? V prípade záujmu o bezplatnú kalkuláciu sa registrujte na našej stránke: https://www.vratmidan.sk/vratenie-dani-zo-zahranicia alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle: +421 53 44 89 511 alebo e-mailom: info@vratmidan.sk.

Lohnsteuerbescheinigung - VZOR

Zdroje: www.smartsteuer.de, www.steuerbot.com, www.lohn-info.de, www.haufe.de

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.