hero obrázok článku

Aké druhy Pendlerpauschale v Rakúsku poznáme

Pendlerpauschale v Rakúsku

Pendlerpauschale v Rakúsku (náklady na dochádzanie do práce) znižujú základ dane a tým zvyšujú výšku vrátených daní.

Pre určenie druhu Pendlerpauschale sú rozhodujúce nasledovné faktory:

 • Čas trvania cesty do práce

Do celkového času trvania cesty sa nepočíta len samotné trvanie cesty v dopravnom prostriedku, ale aj cesta na zastávku a čakanie na dopravný prostriedok. Počíta sa teda každá minúta od vykročenia z domu až po príchod do práce.  

 • Vzdialenosť medzi bydliskom a prácou

Určuje sa na základe kilometrovníka/cestovného poriadku. Ak pri cestovaní využívate verejnú dopravu a máte možnosť využitia viacerých druhov dopravných prostriedkov, do úvahy sa berie vždy tá najrýchlejšia trasa – aj keď je možno dlhšia. 

druhy Pendlerpauschale v Rakúsku

Vo všeobecnosti rozdeľujeme teda Pendlerpauschale na:

 1.  a) Pendlerpauschale na dochádzanie za prácou zo Slovenska do Rakúska a opačne.                               b) Pendlerpauschale na dochádzanie za prácou v rámci Rakúska. 
 2.  a) malý Pendlerpauschale                                                                                                                           b) veľký Pendlerpauschale

Pendlerpauschale medzi Slovenskom a Rakúskom 

Na uplatnenie tohto paušálu sa využíva  formulár   L 34a  pre príslušný kalendárny rok. Tlačivo nájdete voľne dostupné na stráne rakúskeho daňového úradu.

Medzi najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete na vyplnenie tohto formulára, patria:

- presná adresa bydliska na Slovensku

- presná adresa miesta výkonu práce v Rakúsku

- presná vzdialenosť v kilometroch medzi bydliskom a miestom pracoviska

- počet vykonaných ciest


druhy Pendlerpauschale v Rakúsku

Pendlerpauschale na dochádzanie za prácou v rámci Rakúska   

Pre výpočet výšky Pendlerpauschale v rámci Rakúska sa využíva tzv.  „Pendlerrechner“  

on-line kalkulačka na stránke rakúskeho daňového úradu.

Tento Pendlerpauschle sa dá uplatniť v prípade, že ste v Rakúsku oficiálne prihlásený na pobyt.

Malý Pendlerpauschale

Nárok na malý Pendlerpauschale vám vzniká vtedy, ak:

 • cesta do práce trvá menej ako 60 minút
 • vzdialenosť medzi vaším bydliskom a miestom výkonu práce je aspoň 20 km
 • do práce cestujete aspoň 1x týždenne, teda 4x mesačne
 • využívate verejnú dopravu viac ako polovicu pracovných dní

Veľký Pendlerpauschale

Ide o veľmi ojedinele používaný Pendlerpauschale. Môžete si ho uplatniť už od 2. kilomentra vašej trasy do práce za predpokladu, že využitie hromadného dopravného prostriedku je nemožné, alebo veľmi náročné.

Využitie verejnej dopravy je nemožné alebo náročné vtedy, ak:

 • sa do práce neviete dostaviť na daný čas – ak napríklad pracujete v noci a nemáte vhodné spojenie
 • nemôžete cestovať verejnou dopravou zo zdravotných dôvodov – ste imobilný, na vozíku, slepý. Postihnutie je potrebné preukázať na to určenými potvrdeniami.
 • vaša cesta do práce verejnou dopravou trvá viac ako 120 minút    

Ak máte záujem o spracovanie rakúskeho daňového priznania, radi vám pomôžeme. Stačí, ak sa zaregistrujete na našej webovej stránke  https://www.vratmidan.sk/vratenie-dani-zo-zahranicia a o všetko sa postaráme my. V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára  https://www.vratmidan.sk/kontakt, radi vám poradíme.

Zdroje:

Formulár L34A

https://www.finanzonline.or.at/arbeit/pendlerpauschale/

https://www.wko.at/service/steuern/Jobticket.html


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.