hero obrázok článku

Aké dokumenty potrebujete k získaniu prídavkov na deti z Nemecka?

K získaniu prídavkov na deti z Nemecka je dôležité zaslať okrem žiadosti aj potrebné dokumenty. V článku sa dočítate, ako požiadať o prídavky, aké dokumenty potrebujete a čo robiť v prípade, že nemáte všetky dokumenty.

Ako požiadať o prídavky na deti z Nemecka?

O prídavky na deti z Nemecka - Kindergeld sa žiada písomne prostredníctvom oficiálnej žiadosti. Žiadosť o prídavky sa skladá z viacerých častí v závislosti od situácie žiadateľa. K žiadosti o prídavky na deti sa prikladajú aj potrebné dokumenty. Žiadosť následne spracuje príslušný úrad v Nemecku, tzv. Familienkasse.

Dokumenty potrebné k získaniu prídavkov na deti

Presný zoznam dokumentov závisí od životnej situácie detí, žiadateľa a spolužiadateľa o prídavky. Dokumenty sa líšia v závislosti od toho kto ich dokladuje (slobodní, zosobášení, vlastní alebo nevlastní rodičia detí). Všetky dokumenty stačí doložiť ako kópie, nie sú potrebné originály.

Medzi základné dokumenty patria:

 • rodné listy detí, na ktoré sa budú žiadať prídavky
 • sobášny list, v prípade zosobášených
 • rozsudok o rozvode s overeným prekladom (v prípade rozvedených rodičov)
 • potvrdenie o zložení rodiny na formulári z Familienkasse. Na získanie prídavkov musí byť splnená základná podmienka - dieťa musí žiť v spoločnej domácnosti žiadateľa. Je nevyhnutné dokladovať spoločnú domácnosť (pobyt). Tlačivo z Familienkasse nájdete aj v našej žiadosti. Na prvej strane si vypíšete osobné údaje a druhú stranu potvrdí príslušný obecný/mestský úrad v mieste bydliska. Familienkasse akceptuje aj klasické potvrdenia o pobyte pre všetkých, koho sa prídavky týkajú (napr.: žiadateľ-otec, spolužiadateľ-matka a deti), ktoré si tiež môžete vyžiadať na príslušnom obecnom/mestskom úrade v mieste bydliska.
 • potvrdenie o zamestnaní od nemeckého zamestnávateľa na formulári z Familienkasse, tzv. Arbeitgeberbescheinigung. Tlačivo sa nachádza tiež v našej žiadosti. Zamestnávateľ ho vyplní a potvrdí. V prípade, že by ste mali problém so získaním potvrdenia od zamestnávateľa, vieme potvrdenie od zamestnávateľa vyžiadať.
 • nemecké výplatné pásky
 • Lohnsteuerbescheinigung, v prípade, že ho máte
 • nemecká pracovná zmluva
 • potvrdenie o prihlásení na pobyt v Nemecku, tzv. Meldebestätigung, v prípade, že ste v Nemecku oficiálne prihlásený na pobyt
 • potvrdenie o poberaní prídavkov zo Slovenska. Potvrdenie si viete vyžiadať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Ak nepoberáte prídavky, odporúčame doložiť rozhodnutie o zamietnutí/zrušení prídavkov.
 • potvrdenie o návšteve školy pre dieťa staršie ako 18 rokov
 • potvrdenie o pridelení ID-Nummer v Nemecku
 • rozhodnutie z Familienkasse v prípade, že ste už v minulosti poberali prídavky na deti z Nemecka
 • v prípade postihnutého dieťaťa je potrebné doložiť potvrdenie/rozhodnutie o postihnutí s úradným prekladom. V potvrdení musí byť dátum vzniku postihnutia a stupeň postihnutia (napr. lekárska správa alebo potvrdenie z ÚPSVaR o ZŤP).

Familienkasse si po prijatí žiadosti môže okrem vyššie spomenutých dokumentov vyžiadať aj dodatočné dokumenty, ako napríklad potvrdenie z nemeckého daňového úradu o daňovej rezidencii. Potvrdenie z nemeckého daňového úradu získavame pre našich klientov bezplatne.

Čo robiť v prípade, že nejaký dokument nemáte?

K získaniu prídavkov na deti z Nemecka je veľmi dôležité zaslať všetky potrebné dokumenty na Familienkasse. V prípade, že nedoložíte dokumenty, Familienkasse nebude môcť rozhodnúť o priznaní nároku na prídavky a žiadosť zamietne.

Z našich skúsenosti vieme, že sa môžete ocitnúť v situácii, kedy nemáte všetky dokumenty od zamestnávateľa. V prípade záujmu vám radi pomôžeme a dokumenty pre vás od zamestnávateľa vyžiadame.


Máte ďalšie otázky alebo potrebujete poradiť ohľadom prídavkov na deti z Nemecka? Konktaktuje nás na tel. čísle: +421 53 44 89 511 alebo emailom: info@vratmidan.sk.

V prípade záujmu o získanie prídavkov na deti z Nemecka sa registrujte na našej stránke. Naším klientom radi pomôžeme s celým procesom získania prídavkov.

Okrem získania prídavkov na deti z Nemecka vám vieme pomôcť aj s vrátením daní z Nemecka. Viac informácii ohľadom vrátenia daní nájdete na www.vratmidan.sk.


Zdroje: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder, https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/kindergeld

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.