hero obrázok článku

Aké cestovné náklady si môžete uplatniť v holandskom daňovom priznaní?

uplatnenie cestovných nákladov v holandskom daňovom priznaní

Pracujete v Holandsku a cestujete do práce verejnou dopravou? Nepochybne by ste mali vedieť, že pri splnení určitých podmienok si môžete v holandskom daňovom priznaní uplatniť náklady na cestovné, a tým zvýšiť výšku vrátených daní!  Verejnou dopravou sa rozumie cestovanie autobusom, vlakom, trajektom alebo metrom. V prípade, že  už poberáte príspevok na služobné auto alebo odjazdené kilometre, žiaľ, náklady na cestovné verejnou dopravou nie je možné v daňovom priznaní uplatniť.

PODMIENKY, ZA KTORÝCH JE MOŽNÉ UPLATNIŤ CESTOVNÉ NÁKLADY

  1. Vzdialenosť jednej cesty z miesta vášho bydliska do práce bola  dlhšia ako 10 km.
  2. Do práce ste cestovali verejnou dopravou  minimálne raz týždenne, resp. 40 dní ročne.

Ak spĺňate obe vyššie uvedené podmienky, holandský daňový úrad bude od vás takisto vyžadovať aj jedno z nasledujúcich:

  •  Potvrdenie o dochádzke verejnou dopravou

Pre získanie potvrdenia navštívte webovú stránku vašej prepravnej spoločnosti. Niektoré z prepravných spoločností odosielajú údaje priamo daňovému úradu. V prípade, že vaša prepravná spoločnosť takýmto spôsobom nepostupuje, musíte si potvrdenie od prepravnej spoločnosti vyžiadať sami.

  •  Prehlásenie o dochádzaní za prácou

Kupovali ste si lístok na každú cestu zvlášť a nemáte tak potvrdenie od prepravnej spoločnosti? Alebo ste používali tzv.   OV-chipkaart – bezkontaktnú čipovú kartu  pre verejnú dopravu? Môžete vášho zamestnávateľa požiadať o prehlásenie o dochádzaní za prácou. Daňový úrad vás neskôr môže vyzvať k predloženiu jednotlivých cestovných lístkov alebo výpisu transakcií z vašej čipovej karty. Nárok na uplatnenie cestovných nákladov nespĺňate, ak nemôžete predložiť prehlásenie, cestovné lístky alebo bločky.

 Prehlásenie o dochádzke   musí obsahovať:

  • Vaše meno a adresu
  • Meno a adresu zamestnávateľa
  • Počet dní v týždni, počas ktorých ste cestovali do práce verejnou dopravou

Dôležitá informácia: Používate bezkontaktnú čipovú kartu  OV-chipkaart? Holandská železničná spoločnosť  The Dutch Railway Services uchováva údaje len po dobu 18 mesiacov, preto si výpis vašej dochádzky zaobstarajte v dostatočnom časovom predstihu.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE, ŽE DOPRAVU ZABEZPEČOVAL ZAMESTNÁVATEĽ

Ak zamestnávateľ pre vás zabezpečoval prepravu alebo vám preplácal lístky, nárok na uplatnenie cestovných nákladov nevzniká. Prispievali ste zamestnávateľovi na dopravu? Výška vášho príspevku musí predstavovať aspoň 70% sumy, na ktorú by ste mali nárok v prípade, že by vám zamestnávateľ prepravu nezabezpečil.

ROZLIČNÉ PRACOVISKÁ

Cestovali ste v ten istý deň do rôznych pracovísk? V tom prípade sa do úvahy berie pracovisko,  do ktorého ste cestovali najčastejšie.

Cestovali ste do dvoch rôznych pracovísk rovnako často? Ak cesta do jedného zamestnania predstavovala napr. 20 km a do druhého len 11 km,  platí vzdialenejšia cesta.

Príspevky na cestovné náklady verejnou dopravou v roku 2019

Jednosmerná

cesta 


Za týždeň

ste cestovaliviac ako

menej ako


 4 dni a viac 

3 dni  

2 dni  

1 deň

0 km

10 km  

0€  

0€  

0€  

0€  

  

10 km 

15 km 

455€

342€

228€

114€


15 km 

20 km 

606€

455€

303€

151€


20 km 

30 km 

1011€  

759€  

506€  

253€  

  

30 km 

40 km 

1254€  

941€  

627€  

314€  

  

40 km 

50 km 

1635€    

1227€  

818€  

409€  

  

50 km 

60 km 

1819€   

1365€  

910€  

455€  

 

60 km 

70 km 

2017€  

1513€  

1009€  

505€  


70 km 

80 km 

2087€   

1566€  

1044€  

521€  

 

80 km 

90 km 

 2116€   

1587€  

1058€  

529€  

  

90 km 

– 

 2116€   

  

  

  

  

*Príspevok na dochádzku je v tomto prípade 0,23€/km, jednosmerná vzdialenosť je vynásobená počtom dní, počas ktorých ste cestovali v roku 2019. Maximálna výška príspevku je 2116€.  

Príspevky na cestovné náklady verejnou dopravou v roku 2020

Jednosmerná

cesta 


Za týždeň

ste cestovaliviac ako

menej ako


 4 dni a viac 

3 dni  

2 dni  

1 deň

0 km

10 km  

0€  

0€  

0€  

0€  

  

10 km 

15 km 

463€

347€

232€

116€


15 km 

20 km 

616€

462€

308€

154€


20 km 

30 km 

1028€  

771€  

514€  

257€  

  

30 km 

40 km 

1275€  

956€  

638€  

319€  

  

40 km 

50 km 

1662€    

1247€  

831€  

416€  

  

50 km 

60 km 

1849€   

1387€  

925€  

462€  

 

60 km 

70 km 

2050€  

1538€  

1025€  

513€  


70 km 

80 km 

2121€   

1591€  

1061€  

530€  

 

80 km 

90 km 

 2150€   

1613€  

1075€  

538€  

  

90 km 

– 

 2150€   

  

  

  

  

*Príspevok na dochádzku je v tomto prípade 0,24€/km, jednosmerná vzdialenosť je vynásobená počtom dní, počas ktorých ste cestovali v roku 2020. Maximálna výška príspevku je 2150€.

PRÍKLAD ZO ŽIVOTA:

V roku 2019 predstavoval váš hrubý ročný príjem 25 000 Eur. Pri takomto príjme vzniká povinnosť uhradiť holandskému daňovému úradu  daň vo výške 3 591 Eur (za predpokladu, že ste  v Holandsku pracovali celý rok, ste slobodný/á a neuplatňujete si žiadne dodatočné daňové úľavy). Predpokladajme, že jednosmerná cesta do práce predstavovala 25 km a dochádzali ste 5-krát týždenne. Z výšky hrubého ročného príjmu sa tak odrátajú náklady na cestovné verejnou dopravou vo výške 1 001 Eur. Po odrátaní príspevku vám vznikne povinnosť uhradiť daň vo výške 3 154 Eur.  Na daniach teda ušetríte až 437 Eur.

HRUBÝ ROČNÝ PRÍJEM

DAŇ, KTORÚ MUSÍTE UHRADIŤ

25 000 Eur

3 591 Eur

25 000 – 1 001 = 23 989 Eur

3 154 Eur

3 591 – 3 154 =  437 Eur

Zdroj: www.belastingdienst.nl

V prípade záujmu o  spracovanie holandského daňového priznania   sa zaregistrujte TU . Ak máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov na zdravotnú starostlivosť v Holandsku, kontaktovať nás môžete prostredníctvom   kontaktného formulára  , e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.