REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Krajina, v ktorej ste pracovali

Za ktoré roky chcete vrátiť dane?
2015201620172018

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Kde ste sa o nás dozvedeli

Odkaz

Daňový systém v Nemecku je postavený na princípe daňových preddavkov, ktoré sú po skončení daňového roka zúčtované formou daňového priznania. Ak ste odviedli vyššie dane ako vyžaduje nemecký daňový systém, máte nárok na vrátenie daňového preplatku.  Ten Vám mohol vzniknúť z niekoľkých dôvodov:

  • v Nemecku ste nepracovali celý daňový rok (1. január – 31. december)
  • pracovali ste pre viacero zamestnávateľov naraz
  • pracovali ste na polovičný úväzok
  • vystriedali ste viacero zamestnaní v priebehu roka
  • vznikli Vám náklady na dochádzanie za prácou
Ako mám postupovať ak chcem vrátiť dane?

Stačí ak vyplníte on-line registračný formulár a náš konzultant sa s Vami v krátkej dobe skontaktuje. Žiadosť o vrátenie dane spolu s inštrukciami Vám zašleme e-mailom alebo poštou.

Koľko rokov spätne môžem požiadať o vrátenie dane?

Nemecký daňový rok trvá od 1. januára do 31. decembra. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku môžete podať za štyri predchádzajúce daňové roky  – 2015, 2016, 2017, 2018.

Koľko môžem dostať späť?

Priemerný daňový preplatok z Nemecka je 860 EUR. Jeho výška však závisí predovšetkým od výšky zárobku v Nemecku, ale aj v iných krajinách (vrátane Slovenska). Pre predbežnú kalkuláciu Vášho daňového preplatku kontaktujte našich skúsených konzultantov. Táto služba je úplne bezplatná a nezáväzná.

Aké dokumenty potrebujem?

Základom pre podanie žiadosti o vrátenie dane je Lohnsteuerbescheinigung (ročné zúčtovanie), prípadne posledná výplatná páska. Ak ich nemáte, nevadí – naši skúsení konzultanti ich zo zahraničia získajú za Vás!

Lohnsteuerbescheinigung/LBS obsahuje informácie o celkových príjmoch a daniach, ktoré ste počas daňového roka odviedli. Tento formulár Vám musí zamestnávateľ vystaviť na konci daňového roka, 31. decembra.

Ako dlho sa čaká na vrátenie dane?

Proces vrátenia dane v Nemecku začína po ukončení daňového roka, t.j. 1. januára. Čakacia doba od okamihu odoslania daňového priznania na nemecký daňový úrad po prevod  peňazí na Váš účet je 2-5 mesiacov. To však závisí predovšetkým od nemeckého daňového úradu. Z tohto dôvodu nie sme z našej strany schopní zaručiť, že proces vrátenia dane nebude trvať dlhšie, avšak čo môžeme zaručiť je, že Vašu žiadosť spracujeme a zašleme na daňový úrad bez omeškania.

Koľko to bude stáť?

Nemusíte sa obávať žiadnych vstupných alebo skrytých poplatkov! Registrácia a predbežná kalkulácia daňového preplatku sú bezplatné. Za naše služby účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní od nemeckej daňovej inštitúcie.

Účtujeme len jeden poplatok, buď percentuálny alebo minimálny. Poplatok za vrátenie dane je 11,9%, alebo minimálne 59 EUR. K poplatku účtujeme DPH.

Ak Vám chýba formulár Lohnsteuerbescheinigung, poplatok za jeho vybavenie je 12 EUR od jedného zamestnávateľa, ktorý účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní.

Akým spôsobom mi bude vyplatený daňový preplatok?

Na slovenský alebo zahraničný bankový účet, ktorý ste uviedli vo Vašej žiadosti. Zároveň Vám zašleme vyúčtovanie poštou alebo e-mailom.