Uisťujeme vás, že naďalej pracujeme na spracovaní vašich žiadostí. Žiadosť o vrátenie daní vám bude automaticky zaslaná e-mailom po kliknutí na krajinu, z ktorej máte záujem o vrátenie daní a vyplnení krátkeho registračného formulára. V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na 0904601321, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo prostredníctvom chatu. Nové žiadosti prijímame poštou alebo osobne v kancelárii (od 06.05.2020).