REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Krajina, v ktorej ste pracovali

Za ktoré roky chcete vrátiť dane?
202020192018

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Kde ste sa o nás dozvedeli

Odkaz

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

Ak ste človek, vyberte obrázok Pohár .

Prečo sa obrátiť na našu spoločnosť pri vrátení daní z Českej republiky?
  • Máme výborné referencie od klientov, ktorí využili naše služby. Prečítajte si, čo on nás povedali na Facebooku.
  • Poplatok účtujeme až po úspešnom vrátení daní z Českej republiky.
  • Naše bohaté skúsenosti zaručujú, že našim klientom vždy vrátime najvyšší možný daňový preplatok.
  • Najlepší poplatok na Slovensku.
  • Máme ľudský a individuálny prístup ku klientom.
  • Naši daňoví agenti pracovali alebo študovali v zahraničí, preto chápeme Vaše potreby.
Aký je poplatok za vrátenie daní?

Platíte vždy len jeden poplatok, buď percentuálny alebo minimálny. Poplatok za vrátenie dane za jeden daňový rok je 14,28% (11,9% + DPH), alebo minimálne 58,80 EUR (49 EUR + DPH).

Nemusíte sa obávať žiadnych vstupných alebo skrytých poplatkov. Registrácia a predbežná kalkulácia daňového preplatku sú bezplatné. Za naše služby účtujeme až po úspešnom získaní Vašich daní z českého daňového úradu.

Kedy mi mohol vzniknúť nárok na vrátenia daní?
  • v Čechách ste nepracovali celý daňový rok (1. január – 31. december)
  • mali ste viacero zamestnaní v priebehu roka
  • vznikol Vám nárok na daňový bonus
Ako mám postupovať ak chcem vrátiť dane?

Stačí ak vyplníte on-line registračný formulár na tejto stránke. Žiadosť o vrátenie dane spolu s inštrukciami Vám zašleme e-mailom. Ak máte záujem o zaslanie žiadosti poštou, uveďte Vašu korešpondenčnú adresu v časti „Odkaz“ v on-line registračnom formulári.

Koľko rokov spätne môžem požiadať o vrátenie dane?

Daňový rok v Českej republike trvá od 1. januára do 31. decembra. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku môžete podať za tri predchádzajúce daňové roky  – 2017, 2018, 2019.

Koľko môžem dostať späť?

Priemerný daňový preplatok z Čiech je 620 EUR. Jeho výška však závisí od výšky zárobku, odvedených daní a nároku na daňový bonus.

Aké dokumenty potrebujem?

Základom pre podanie žiadosti o vrátenie dane je Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od každého zamestnávateľa. Potvrdenie obsahuje informácie o celkových príjmoch, sociálnych a zdravotných odvodoch, a daniach, ktoré ste počas daňového roka odviedli. Zamestnávateľ Vám je povinný tento dokument vystaviť po ukončení daňového roka, zvyčajne v mesiacoch január a február.

Ako dlho sa čaká na vrátenie dane?

Proces vrátenia dane v Českej republike začína 1.januára po ukončení daňového roka. Čakacia doba od okamihu odoslania daňového priznania na český daňový úrad po prevod peňazí na Váš bankový účet je 1-3 mesiace. To však závisí predovšetkým od vyťaženosti miestne príslušného daňového úradu. Môžeme Vám však zaručiť, že Vašu žiadosť spracujeme a zašleme na daňový úrad bez omeškania.

Akým spôsobom mi bude vyplatený daňový preplatok?

Na slovenský alebo zahraničný bankový účet, ktorý ste uviedli vo Vašej žiadosti. Zároveň Vám zašleme vyúčtovanie e-mailom alebo poštou.