Aké cestovné náklady si môžete uplatniť v holandskom daňovom priznaní?

Pracujete v Holandsku a cestujete do práce verejnou dopravou? Nepochybne by ste mali vedieť, že pri splnení určitých podmienok si môžete v holandskom daňovom priznaní uplatniť náklady na cestovné, a tým zvýšiť výšku vrátených daní! Verejnou dopravou sa rozumie cestovanie autobusom, vlakom, trajektom alebo metrom. V prípade, že  už poberáte príspevok na služobné auto alebo odjazdené kilometre, žiaľ, náklady na cestovné verejnou dopravou nie je možné v daňovom priznaní uplatniť.

PODMIENKY, ZA KTORÝCH JE MOŽNÉ UPLATNIŤ CESTOVNÉ NÁKLADY

 1. Vzdialenosť jednej cesty z miesta vášho bydliska do práce bola dlhšia ako 10 km.
 2. Do práce ste cestovali verejnou dopravou minimálne raz týždenne, resp. 40 dní ročne.

Ak spĺňate obe vyššie uvedené podmienky, holandský daňový úrad bude od vás takisto vyžadovať aj jedno z nasledujúcich:

 • Potvrdenie o dochádzke verejnou dopravou:

Pre získanie potvrdenia navštívte webovú stránku vašej prepravnej spoločnosti. Niektoré z prepravných spoločností odosielajú údaje priamo daňovému úradu. V prípade, že vaša prepravná spoločnosť takýmto spôsobom nepostupuje, musíte si potvrdenie od prepravnej spoločnosti vyžiadať sami.

 • Prehlásenie o dochádzaní za prácou:

Kupovali ste si lístok na každú cestu zvlášť a nemáte tak potvrdenie od prepravnej spoločnosti? Alebo ste používali tzv. OV-chipkaart – bezkontaktnú čipovú kartu pre verejnú dopravu? Môžete vášho zamestnávateľa požiadať o prehlásenie o dochádzaní za prácou. Daňový úrad vás neskôr môže vyzvať k predloženiu jednotlivých cestovných lístkov alebo výpisu transakcií z vašej čipovej karty. Nárok na uplatnenie cestovných nákladov nespĺňate, ak nemôžete predložiť prehlásenie, cestovné lístky alebo bločky.

Prehlásenie o dochádzke musí obsahovať:

 • Vaše meno a adresu
 • Meno a adresu zamestnávateľa
 • Počet dní v týždni, počas ktorých ste cestovali do práce verejnou dopravou

Dôležitá informácia: Používate bezkontaktnú čipovú kartu OV-chipkaart? Holandská železničná spoločnosť The Dutch Railway Services uchováva údaje len po dobu 18 mesiacov, preto si výpis vašej dochádzky zaobstarajte v dostatočnom časovom predstihu.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE, ŽE DOPRAVU ZABEZPEČOVAL ZAMESTNÁVATEĽ

Ak zamestnávateľ pre vás zabezpečoval prepravu alebo vám preplácal lístky, nárok na uplatnenie cestovných nákladov nevzniká. Prispievali ste zamestnávateľovi na dopravu? Výška vášho príspevku musí predstavovať aspoň 70% sumy, na ktorú by ste mali nárok v prípade, že by vám zamestnávateľ prepravu nezabezpečil.

ROZLIČNÉ PRACOVISKÁ

Cestovali ste v ten istý deň do rôznych pracovísk? V tom prípade sa do úvahy berie pracovisko, do ktorého ste cestovali najčastejšie.

Cestovali ste do dvoch rôznych pracovísk rovnako často? Ak cesta do jedného zamestnania predstavovala napr. 20 km a do druhého len 11 km, platí vzdialenejšia cesta.

Príspevky na cestovné náklady verejnou dopravou v roku 2019

Jednosmerná cesta                         Za týždeň ste cestovali

viac ako         menej ako                  4 dni a viac            3 dni               2 dni               1 deň

0 km           10 km                    0€                     0€                0€               0€
10 km         15 km                    455€                 342€            228€           114€
15 km         20 km                    606€                 455€            303€           151€
20 km         30 km                    1011€               759€            506€           253€
30 km         40 km                    1254€               941€            627€           314€
40 km         50 km                    1635€               1227€          818€           409€
50 km         60 km                    1819€               1365€          910€           455€
60 km         70 km                    2017€               1513€          1009€         505€
70 km         80 km                    2087€               1566€          1044€         521€
80 km         90 km                    2116€               1587€          1058€         529€
90 km              –                        2116€                   *                   *                 *
*Príspevok na dochádzku je v tomto prípade 0,23€/km, jednosmerná vzdialenosť je vynásobená počtom dní, počas ktorých ste cestovali v roku 2019. Maximálna výška príspevku je 2116€.

Príspevky na cestovné náklady verejnou dopravou v roku 2020

Jednosmerná cesta                         Za týždeň ste cestovali

viac ako         menej ako                  4 dni a viac            3 dni               2 dni               1 deň

0 km           10 km                    0€                     0€                0€               0€
10 km         15 km                    463€                 347€            232€           116€
15 km         20 km                    616€                 462€            308€           154€
20 km         30 km                    1028€               771€            514€           257€
30 km         40 km                    1275€               956€            638€           319€
40 km         50 km                    1662€               1247€          831€           416€
50 km         60 km                    1849€               1387€          925€           462€
60 km         70 km                    2050€               1538€          1025€         513€
70 km         80 km                    2121€               1591€          1061€         530€
80 km         90 km                    2150€               1613€          1075€         538€
90 km              –                        2150€                   *                   *                 *
*Príspevok na dochádzku je v tomto prípade 0,24€/km, jednosmerná vzdialenosť je vynásobená počtom dní, počas ktorých ste cestovali v roku 2020. Maximálna výška príspevku je 2150€.

PRÍKLAD ZO ŽIVOTA:

V roku 2019 predstavoval váš hrubý ročný príjem 25 000 Eur. Pri takomto príjme vzniká povinnosť uhradiť holandskému daňovému úradu  daň vo výške 3 591 Eur (za predpokladu, že ste  v Holandsku pracovali celý rok, ste slobodný/á a neuplatňujete si žiadne dodatočné daňové úľavy). Predpokladajme, že jednosmerná cesta do práce predstavovala 25 km a dochádzali ste 5-krát týždenne. Z výšky hrubého ročného príjmu sa tak odrátajú náklady na cestovné verejnou dopravou vo výške 1 001 Eur. Po odrátaní príspevku vám vznikne povinnosť uhradiť daň vo výške 3 154 Eur. Na daniach teda ušetríte až 437 Eur.

HRUBÝ ROČNÝ PRÍJEM DAŇ, KTORÚ MUSÍTE UHRADIŤ
25 000 Eur 3 591 Eur
25 000 – 1 001 = 23 989 Eur 3 154 Eur

3 591 – 3 154 = 437 Eur

Zdroj: www.belastingdienst.nl

V prípade záujmu o spracovanie holandského daňového priznania sa zaregistrujte TU. Ak máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov na zdravotnú starostlivosť v Holandsku, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Náklady na zdravotnú starostlivosť v holandskom daňovom priznaní

Pracujete v Holandsku a vznikli vám náklady na zdravotnú starostlivosť? V tom prípade by ste mali vedieť, že v holandskom daňovom priznaní si tieto náklady za určitých podmienok môžete uplatniť.

Základné podmienky na uplatnenie nákladov na zdravotnú starostlivosť:

 • Môžete si uplatniť iba tú časť nákladov, ktorá vám zdravotnou poisťovňou nebola preplatená.
 • Náklady sa môžu odpočítať len v tom istom roku, v ktorom boli uhradené.
 • Môžete si odpočítať jedine tie náklady, ktoré nie sú hradené zdravotným poistením.
 • Z celkovej výšky nákladov možno uplatniť iba časť, ktorá presahuje určitú hranicu. Výška tejto hranice závisí od vášho príjmu, napr. pri hrubom ročnom príjme 27 332 Eur si môžete odpočítať náklady, ktoré presiahli 321 Eur (rok 2019).

Náklady je možné uplatniť na:

 • Seba a vášho daňového partnera
 • Deti mladšie ako 27 rokov v prípade, ak nemohli svoje zdravotné náklady uhradiť.

Vážne zdravotne postihnuté osoby staršie ako 27 rokov, s ktorými žijete v jednej domácnosti alebo osoby odkázané na vašu pomoc (napr. rodičia, súrodenci), spadajú do kategórie osôb, za ktoré si takisto môžete odpočítať náklady. Platí to však len za podmienky, ak dané osoby nemohli svoje zdravotné náklady uhradiť.

NÁKLADY, KTORÉ SI MÔŽETE UPLATNIŤ

 1. Lekárska pomoc
 2. Lieky predpísané lekárom
 3. Vybrané zdravotnícke pomôcky a potreby
 4. Cestovné náklady spojené s prevozom (napr. do nemocnice)
 5. Diéta predpísaná lekárom alebo dietológom
 6. Pomoc v domácnosti
 7. Špeciálne šatstvo a posteľná bielizeň
 8. Cestovné náklady na návštevu chorej osoby

O jednotlivých nákladoch si viac povieme v ďalších riadkoch.

LEKÁRSKA POMOC

Náklady spojené s:

 • Návštevou praktického lekára, zubára alebo špecialistu
 • Ošetrením záchranárom, ktoré si nevyžaduje odporúčanie lekára (napr. fyzioterapeut, dietológ, logopéd, ústny hygienik)
 • Opaterou v domove dôchodcov
 • Liečbou, ktorú predpísal lekár (napr. akupunktúra, rehabilitácia)

LIEKY PREDPÍSANÉ LEKÁROM

Zohľadňujú sa len náklady na lieky, ktoré predpísal doktor kvalifikovaný podľa holandských štandardov.

VYBRANÉ ZDRAVOTNÍCKE POTREBY A POMÔCKY

Zdravotnícke potreby používané chorými alebo zdravotne postihnutými osobami, ako napr.:

 • Ortopedické vložky
 • Načúvacie prístroje
 • Protézy
 • Vodiace a terapeutické psy
 • Glukomer
 • Údržba, oprava a poistenie takýchto zdravotníckych pomôcok

Náklady spojené s dodatočným príplatkom na základe osobných preferencií (napr. farba načúvacieho prístroja) nemožno uplatniť. Ak ste si však zakúpili drahší načúvací prístroj, pretože vám poskytuje väčšie pohodlie, spĺňate podmienku na uplatnenie nákladov.

CESTOVNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S PREVOZOM

Nasledujúce náklady sú odpočítateľné:

 • prevoz k lekárovi alebo nemocnice
 • prevoz sanitkou
 • dodatočné cestovné náklady vzniknuté následkom ochorenia alebo postihnutia

Ak ste vzhľadom na vlastné ochorenie alebo zdravotné postihnutie museli cestovať autom, tieto náklady si môžete uplatniť len v tom prípade, ak ich viete hodnoverne preukázať.

Používali ste vaše vlastné auto? Do nákladov si smiete zarátať aj náklady na palivo, údržbu auta alebo poplatky za parkovanie.

Na výpočet cestovných nákladov je potrebné brať do úvahy aj odjazdené kilometre.

Príklad: Vaše náklady na auto predstavujú 2000 Eur a v jednom kalendárnom roku ste najazdili 8000 km. V tomto prípade sa cena za 1 km vyráta vydelením nákladov na auto a počtom kilometrov. Cena za 1 km tak predstavuje 0,25 Eur.

2000 Eur / 8000 km = 0,25 Eur za 1km

Účel vašej cesty bola návšteva chorej alebo zdravotne postihnutej osoby a celkovo ste najazdili 100 km. Odpočítateľné cestovné náklady predstavujú 25 Eur.

0,25 Eur x 100 km = 25 Eur

DIÉTA PREDPÍSANÁ LEKÁROM ALEBO DIETOLÓGOM

Na uplatnenie tohto nákladu je potrebné predložiť potvrdenie od lekára. Suma za tieto náklady je fixne daná a musí byť uvedená v oficiálnom zozname diét.

DODATOČNÁ POMOC V DOMÁCNOSTI

Nárok vzniká, ak ste žiadali o pomoc v domácnosti z dôvodu choroby alebo zdravotného znevýhodnenia, resp. máte k dispozícii príjmové doklady. Tie musia obsahovať základné informácie ako dátum, sumu, adresu miesta a meno osoby, ktorej ste hradili náklady spojené s pomocou v domácnosti.

ŠPECIÁLNE ŠATSTVO A POSTEĽNÁ BIELIZEŇ

Výdavky za špeciálne oblečenie a posteľnú bielizeň sa môžu odpočítať, ak sú splnené dve podmienky. Prvá z nich je tá, aby výdavky boli priamym následkom choroby alebo zdravotného znevýhodnenia. Ak choroba trvala minimálne 1 rok a je predpoklad, že bude trvať ešte prinajmenšom rok, spĺňate aj druhú podmienku na uplatnenie týchto výdavkov.

Máte záujem o odpočítanie nákladov pre inú osobu? V tom prípade musela dotknutá osoba s vami žiť v jednej domácnosti po celý rok. Fixná suma za tieto náklady sa pohybuje vo výške 300 Eur. Viete preukázať, že výdavky boli vyššie ako 600 Eur? V tom prípade, máte nárok na náhradu výdavkov vo výške až 750 Eur!

CESTOVNÉ NÁKLADY NA NÁVŠTEVU CHOREJ OSOBY

Za podmienky, že ste s chorou osobou zdieľali tú istú domácnosť od začiatku choroby alebo ju často navštevovali, vzniká vám nárok na cestovné náklady. Daná osoba musela byť ošetrovaná po dobu najmenej 1 mesiaca. Holandský daňový úrad uznáva cestovanie za chorou osobou autom, taxíkom alebo mestskou hromadnou dopravou. Do úvahy je však potrebné brať fakt, že jednosmerná cesta musela byť dlhšia ako 10 km.

Zdroj: www.belastingdienst.nl, www.tax-consultants-international.com

V prípade záujmu o spracovanie holandského daňového priznania sa zaregistrujte TU. Ak máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov na zdravotnú starostlivosť v Holandsku, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

 

Kto platí dane a odvody vo Veľkej Británii?

DANE VO VEĽKEJ BRITÁNII – REZIDENT VS. NEREZIDENT

Pri platení daní vo Veľkej Británii platí obdobné pravidlo ako v prípade zdaňovania príjmov v iných krajinách. Výška dane, ktorú musí daňovník odviesť závisí aj od toho, či je v Británii uznaný za daňového rezidenta alebo nie. Ak nie je daňovník uznaný za rezidenta krajiny, nemusí platiť dane z príjmu v zahraničí. Ak za daňového rezidenta uznaný je, musí platiť dane aj z príjmu v zahraničí. Výnimka sa vzťahuje iba na prípady, ak je bydlisko (domicile) mimo územia Veľkej Británie, teda napr. na Slovensku. Posudzovanie rezidencie sa zväčša odvíja od dĺžky doby, počas ktorej sa jednotlivec zdržiava na území Veľkej Británie v predmetnom daňovom roku.

Rezident

Automaticky je jednotlivec považovaný za rezidenta, ak sa na území Veľkej Británie zdržiaval viac ako 183 dní, alebo ak vo Veľkej Británii vlastnil, prenajímal alebo žil vo vlastnom dome aspoň 91 dní dohromady, nie nutne nepretržite a zároveň tam pracoval aspoň 30 dní počas daňového roka.

Nerezident

Nerezidentom je automaticky ten, kto sa na území Veľkej Británie zdržiaval menej ako 16 dní alebo 46 dní v prípade, ak nebol za rezidenta považovaný posledné tri za sebou nasledujúce roky.

SOCIÁLNE POISTENIE 

Sociálne poistenie (National Insurance) sa vo Veľkej Británii platí v prípade, ak zárobok pracujúceho presiahne výšku £183 týždenne. Predtým, než je možné začať odvádzať príspevky na sociálne poistenie, je nutné vybaviť si číslo sociálneho poistenia, teda National Insurance number (NIN). Spôsob, akým a kto sociálne poistenie odvádza, závisí od toho, v akej triede sociálneho poistenia sa jednotlivec nachádza. Tried je spolu päť a ich prehľad je uvedený v tabuľke nižšie.

Trieda sociálneho poistenia Kto odvody platí
Prvá trieda (Class 1) Zamestnanec zarábajúci viac ako £183 týždenne pred dovŕšením dôchodkového veku, automaticky sťahuje zamestnávateľ.
Trieda 1A alebo 1B (Class 1A or 1B) Zamestnávateľ vypláca priamo vo forme nákladov či benefitov zamestnanca.
Druhá trieda (Class 2) Živnostníci zarábajúci viac ako £6475 ročne.
Tretia trieda (Class 3) Dobrovoľné príspevky platiteľa.
Štvrtá triedy (Class 4) Živnostníci zarábajúci viac ako £9501 ročne.

Každý, kto sa nachádza v triede 2, uhrádza poistenie vo výške 12% z príjmu v prípade, ak je jeho výška týždenného príjmu v rozmedzí £183 a £962 a vo výške 2%, ak presahuje £962. Nižšiu sadzbu môžu získať vydaté ženy v prípade, ak im daňový úrad vystaví potvrdenie o uznaní tejto možnosti, za čoho účelom je nutné vyplniť formulár CF9 a taktiež osoby majúce viac ako jedno zamestnanie.

V prípade, ak je jednotlivec neschopný hradiť príspevky na sociálne poistenie z dôvodu práceneschopnosti či nezamestnanosti, môžu nahradiť výpadok v platení poistenia tzv. kreditmi sociálneho poistenia (National Insurance credits). Nahrádzanie výpadkov príspevkov je dôležité hlavne v prípade záujmu o poberanie starobného dôchodku z Veľkej Británie. Kredity sú buď priradené automaticky, alebo je nutné o nich požiadať. To, či boli kredity zarátané bez požiadania je možné zistiť prostredníctvom záznamu o sociálnom poistení (National Insurance record) na britskom daňovom úrade. Dotazník za týmto účelom je možné vyplniť online. Vo všeobecnosti však platí, že na automaticky priradené kredity majú nárok jednotlivci, ktorí sú nezamestnaní, avšak prácu si hľadajú, pričom poberajú podporu v nezamestnanosti a nepracujú viac ako 16 hodín týždenne a neštudujú. Tí, ktorí podporu v nezamestnanosti nepoberajú, alebo sú práceneschopní, musia o kredity požiadať.

V prípade záujmu o vrátenie daní z Veľkej Británie sa zaregistrujte TUAk máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi vám poradíme.

Zdroj: www.gov.uk

Kalkulácia výšky dane v Nemecku

Každý Slovák, ktorý pracuje v Nemecku, sa podieľa na nemeckom daňovom systéme. V Nemecku funguje tzv. systém progresívneho zdaňovania, čo v praxi znamená, že daňová sadzba sa odvíja od výšky zárobku. Inými slovami, sadzba dane z príjmu fyzických osôb sa zvyšuje so zvyšujúcim sa zdaniteľným príjmom. Nakoľko nemecký daňový systém nezohľadňuje infláciu, daň stúpa s každým zvýšením hrubej mzdy viac ako samotný príjem, čo spôsobuje, že reálny príjem klesá.

Daňové sadzby resp. tarify začínajú na nule pri nezdaniteľnom minime, ktoré je v roku 2020 stanovené na 9.408 €. Následne sa  pohybujú od 14% do 42 až 45%.

Nižšie v tabuľke sú uvedené tarifné pásma v Nemecku:

Tarifné pásmo 1 nulová zóna do výšky nezdaniteľného minima

(9.408€  v roku 2020)

Tarifné pásmo 2 spodná zóna progresie sadzba daní stúpa zo 14% na 24% rýchlo
Tarifné pásmo 3 stredná zóna progresie daňová sadzba stúpa z 24% na 42% pomaly
Tarifné pásmo 4 vyššia zóna progresie daňová sadzba 42%
Tarifné pásmo 5 proporčná zóna daňová sadzba 45% (tzv. daň bohatých)

Tarifné pásma v Nemecku podľa výšky príjmu pre rok 2020 sú nasledovné:

Ročný zárobok v hrubom                  Tarifné pásmo

0,00 € – 9.408 € 0%
9.408 € – 57.052 € 14% – 42%
57.052 € – 270.501 € 42%
270.501 €  a viac 45%

Na základe vyššie uvedených daňových sadzieb existuje skupina ľudí, ktorá dane nemusí platiť vôbec. Sú to všetci tí, ktorých ročný príjem neprevýši tzv. základné nezdaniteľné minimum (Grundfreibetrag). Hranica nezdaniteľného minima sa každoročne zvyšuje.  Pre rok 2020 je táto hranica stanovená na 9.408 €. Každé ďalšie zarobené euro navyše už podlieha zdaneniu.

Výpočet dane prebieha v niekoľkých krokoch.

 • Na začiatku výpočtu dane je príjem jednotlivca. Preto je dôležité upresniť si, čo slovo príjem znamená. Pojmom Einnahmen je označené všetko, čo v danom kalendárnom roku jednotlivec zarobí. V prípade zamestnancov tvorí najväčšiu časť týchto príjmov hrubá mzda. Daňový úrad k tomu započítava aj rôzne príspevky a náhrady mzdy, napr. príspevky pri práceneschopnosti, či vdovské a sirotské príspevky. Tento príjem zahŕňa aj vecné dávky ako príspevky na stravovanie a ubytovanie alebo iné výhody, ako poskytnutie služobného auta na súkromné účely.
 • Ďalším krokom je stanovenie výšky tzv. Einkünfte, teda príjmov, ktoré zostanú potom, čo sa od príjmov (Einnahmen) odrátajú výdavky. Pre zamestnancov to znamená, že v daňovom priznaní je možné uviesť všetky náklady spojené s ich prácou, ako tzv. Werbungskosten. Patria sem cestovné náklady, náklady na vedenie dvojitej domácnosti, náklady na odborné knihy, ďalšie školenia, pracovné odevy, a ďalšie. Paušálne zohľadňuje daňový úrad pre každého zamestnanca náklady vo výške 1 000 €. Inak povedané, každému zamestnancovi je automaticky odrátaný od celkových príjmov paušál 1 000 €. Každý, kto má preukázateľne vyššie náklady, ich môže uviesť v daňovom priznaní a tak znížiť svoj daňový základ.
 • Ďalším krokom je výpočet celkového príjmu. K príjmom zo mzdy očistenej od nákladov sa pridajú zisky z prenájmu bytu či pozemku a zisk z investícií na akciových trhoch. Ak zamestnanec takéto príjmy nemá, prechádza k ďalšiemu kroku výpočtu.
 • Od príjmov sa odpočítajú osobitné výdavky ako napr. cirkevná daň a výživné, mimoriadne náklady a zohľadňuje sa nezdaniteľná položka na deti. Po týchto krokoch vzniká výška príjmu, ktorá je zdaňovaná.

V prípade záujmu o spracovanie nemeckého daňového priznania sa zaregistrujte TUAk máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Zdroj: www.steuerklassen.com, www.lohn-info.de, www.vlh.de

 

Vrátenie daní z Veľkej Británie – čo je potrebné vedieť?

Ak chcete požiadať o vrátenie daní z Veľkej Británie, podobne ako pri iných krajinách, je prvoradé zistiť, či vám vôbec vzniká nárok na ich vrátenie daní.

NÁROK NA VRÁTENIE DANÍ 

Nárok na vrátenie daní z Veľkej Británie vzniká zväčša vtedy, ak jednotlivec odíde z krajiny počas daňového roka. Podmienka odchodu z krajiny je dôležitá hlavne preto, že v prípade dlhodobého pobytu vo Veľkej Británii vracia britský daňový úrad preplatky automaticky, zvyčajne zaslaním šeku na britskú adresu daňového poplatníka. Z tohto dôvodu sa žiadať o vrátenie počas trvajúceho pracovného pomeru a pobytu vo Veľkej Británii neoplatí. Tiež je potrebné zdôrazniť, že nie je možné požiadať o vrátenie daní za všetky odpracované roky. Vo Veľkej Británii je možné žiadať o vrátenie daní maximálne 4 roky spätne. Posledným daňovým rokom, za ktorý je možné žiadať o vrátenie daní je teda daňový rok 2016/2017.

V prípade, ak jednotlivec ukončil pracovný pomer a odišiel z krajiny, je potrebné o vrátenie daní požiadať. Výšku vrátenej dane, ani nárok na jej vrátenie neovplyvňuje príjem z iných krajín. Za účelom vyžiadania daňového poplatku, nie je nutné podávať slovenské daňové priznanie, ani prekladať žiadne potvrdenie o výške celosvetových príjmov. Aby bolo možné určiť, v akej výške sa nárok na vrátenie daní pohybuje, je potrebné predložiť formulár P45, P60 alebo poslednú výplatnú pásku, resp. pásky v prípade viac ako jedného zamestnávateľa.

FORMULÁR P45

Formulár P45 zasiela zamestnávateľ zamestnancovi poštou na jeho britskú adresu, prípadne e-mailom, po ukončení pracovného pomeru. Na formulári  P45 je uvedená výška dane, ktorú zamestnanec odviedol pri danej výške príjmu od začiatku daňového roku, t.j. 6. apríla do ukončenia pracovného pomeru. Formulár P45 pozostáva zo štyroch častí.

 • Prvú časť (Part 1) pošle zamestnávateľ daňovému úradu HMRC.
 • Časť 1A je určená pre zamestnanca.
 • Časti 2 a 3 sú určené pre nového zamestnávateľa alebo úrad práce Jobcentre. Pri odchode z krajiny je potrebné časti 2 a 3 zaslať daňovému úradu spolu so žiadosťou o vrátenie daní.

Dôležité je myslieť na to, že v prípade, ak jednotlivec opustí Veľkú Britániu predtým, než mu stihne byť doručený formulár P45, pravdepodobne sa už k nemu viac nedostane. Zamestnávateľ totiž vystavuje iba jeden exemplár a ten musí byť doručený iba zamestnancovi. Ako prípadnú náhradu tohto formulára je možné od zamestnávateľa vyžiadať tzv. Statement of Earnings, teda prehľad všetkých príjmov a zaplatených daní počas celého obdobia odpracovaného u daného zamestnávateľa. Ako náhradu formulára P45 je možné použiť aj poslednú výplatnú pásku. Zamestnanec by si však mal byť istý, že ide naozaj o poslednú výplatnú pásku.

FORMULÁR P60

Formulár P60 vystavuje zamestnávateľ na konci daňového roka, t.j. 5. apríla. Na jeho základe je možné určiť nárok na vrátenie daní za ukončené predošlé odpracované roky. Formulár P60 je vystavený len v prípade, ak zamestnanec pracuje u daného zamestnávateľa k 5. aprílu. Lehota na jeho vystavenie je do 31. mája po ukončení daňového roka. Samotný formulár P60 býva zväčša kľúčový k prihláseniu sa na stránku britského daňového úradu, čím je umožnená elektronická komunikácia a rýchlejšie spracovanie žiadosti o vrátenie daní z Veľkej Británie.

FORMULÁR P11D

Ak zamestnanec počas pracovného pomeru poberá firemné benefity, ako napr. využívanie služobného automobilu na súkromné účely, súkromné dentálne poistenie, súkromné zdravotné poistenie, príspevok na členské do fitness centra, musí zamestnávateľ vystaviť dokument P11D, nakoľko aj tieto benefity podliehajú zdaneniu. Ak však zamestnávateľ dane prislúchajúce k výške týchto benefitov sťahuje zamestnancovi zo mzdy priebežne, formulár P11D vystavovať nemusí, nakoľko k zdaneniu benefitov dochádza priebežne počas celého roka.

PROCES VRÁTENIA DANÍ

V prípade nároku na vrátenie daní je potrebné zaslať na britský daňový úrad žiadosť o vrátenie daní. Jej spracovanie zvyčajne trvá daňovému úradu osem až desať týždňov. Následne je nutné počítať s ďalšími piatimi až šiestimi týždňami, počas ktorých slovenská banka preplatí šek zaslaný z Veľkej Británie.

NÁVRAT DO VEĽKEJ BRITÁNIE PO VRÁTENÍ DANÍ

Po ukončení procesu vrátenia daní je stále možné vrátiť sa do Veľkej Británie. Ak sa však jednotlivec vráti a začne pracovať vo Veľkej Británii ešte počas daňového roka, za ktorý mu boli dane už vrátené, je potrebné rátať s tým, že mu v konečnom dôsledku na konci daňového roka môže vzniknúť nedoplatok.

V prípade záujmu o vrátenie daní z Veľkej Británie sa zaregistrujte TUAk máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi vám poradíme.

Zdroj: www.gov.uk

U1 formulár a nárok na dávku v nezamestnanosti pri návrate zo zahraničia

Príslušný štát na posúdenie a výplatu dávky v nezamestnanosti je v zásade štát, v ktorom ste naposledy pracovali predtým, ako ste požiadali o dávku v nezamestnanosti. Napríklad, ak požiadate o dávku v nezamestnanosti vo Veľkej Británii a je Vám priznaná, po určitej dobe (štyri týždne) môžete požiadať o jej export na Slovensko. Existuje však výnimka z tohto všeobecného pravidla: ak ste pracovali v jednom členskom štáte EÚ a počas tejto doby ste mali bydlisko na území iného členského štátu (Slovensko), príslušným štátom na posúdenie a výplatu dávky v nezamestnanosti je štát bydliska, t.j. Slovensko.

Sociálna poisťovňa na Slovensku rozlišuje dve skupiny osôb:

 • Pravý cezhraničný pracovník – ak ste sa do miesta bydliska vracali denne alebo raz týždenne – neskúma sa centrum záujmov.
 • Nepravý cezhraničný pracovník – ak ste sa do miesta bydliska nevracali denne ani raz týždenne, ale zachovali ste si centrum záujmov v štáte bydliska (Slovensko). To znamená, že musíte preukázať, že ste si počas výkonu zárobkovej činnosti v inom štáte EÚ zachovali centrum záujmov a bydlisko na Slovensku.

Centrum záujmov určujú hlavne nasledovné kritéria:

 • Dĺžka doby zdržiavania sa v zahraničí
 • Dĺžka trvania pracovnej zmluvy
 • Rodinný stav a rodinné väzby
 • Bytová situácia

Inými slovami, ak sa zaradíte do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Slovensku, nárok na dávku v nezamestnanosti Vám vznikne za predpokladu, že počas zamestnania v inej krajine EÚ zostalo Vaše bydlisko a centrum záujmov zachované na Slovensku, a spĺňate aj ostatné zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku na dávku v nezamestnanosti, a to:

 • Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • Boli ste zamestnaný (a teda ste splnili podmienku poistenia v nezamestnanosti) najmenej 730 dní, t.j. dva roky, počas posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.  V tomto prípade Vám vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu šiestich mesiacov. Obdobie zamestnania (poistenia v nezamestnanosti) v inom členskom štáte EÚ musí byť preukázané formulárom U1.

Aká je výška dávky v nezamestnanosti?

Ak ste pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pracovali v inom členskom štáte EÚ, pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti sa vychádza z Vašej priemernej mesačnej mzdy dosahovanej v zahraničí v rámci posledných dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To v praxi znamená,  že ak Vám vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku a posledné dva roky ste pracovali v zahraničí, výška dávky v nezamestnanosti sa bude počítať z príjmu zo zamestnania v zahraničí. Spôsob, akým ste ukončili pracovný pomer, nemá žiaden vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, na dobu jej poskytovania a ani jej výšku.

Od 1. júla 2020 do 30.júna 2021 je maximálna výška dávky v nezamestnanosti  1113 EUR v mesiaci, ktorý má 31 dní a 1077,10 EUR v mesiaci, ktorý má 30 dní. Suma dávky v nezamestnanosti  sa počas celého podporného obdobia nemení, a teda je poskytovaná v rovnakej výške, v ktorej bola priznaná. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti úzko súvisí s maximálnym denným vymeriavacím základom, ktorý sa 1.júla 2020 zvyšoval na 71,8028 EUR. Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.

Príklad zo života

V zahraničí ste pracovali 2 roky, kedy bol Váš ročný príjem 14.500 EUR. Denný vymeriavací základ sa vypočíta tak, že ročný príjem sa vydelí počtom dní v roku, t.j. 365. Váš denný vymeriavací základ bude 39,73 EUR (14.500 EUR/365 dní) a denná výška dávky v nezamestnanosti 19,86 EUR (výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu). Mesačne Vám bude vyplácaná dávka v nezamestnanosti vo výške 615,66 EUR v mesiaci, ktorý má 31 dní (19,86 x 31) a 595,80 EUR v mesiaci, ktorý má 30 dní (19,86 x 30).

Čo je formulár U1?

Formulár U1 je prenosný dokument, ktorý vystavuje zahraničný úrad sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste boli pred zaradením do evidencie uchádzačov o prácu zamestnaný a je potrebný pri uplatnení dávky v nezamestnanosti  na Slovensku. Dokument potvrdzuje druh práce, profesiu a dobu, ktorú ste v príslušnej krajine odpracovali. Bez formulára U1 nie je možné požiadať o dávku v nezamestnanosti.

Aké dokumenty potrebujem, aby som získal U1 formulár?

V závislosti od krajiny, k žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty:

Veľká Británia

 • Formulár P45 od posledného zamestnávateľa. Ak P45 nedostanete hneď, ale máte ostatné dokumenty uvedené nižšie, žiadosť nám pošlite i bez P45. Vašu žiadosť o U1 formulár spracujeme na základe výplatných pások.
 • Posledné 3 výplatné pásky.
 • Formuláre P60 za posledné 4 daňové roky. Ak Vám chýba P60, zašlite nám poslednú marcovú výplatnú pásku označenú “month 12“ alebo “week 52“ (podľa toho, či ste boli platená/ý mesačne, alebo týždenne).
 • Kópiu P45 part 1A za predchádzajúce 4 roky (ak ste menili zamestnávateľa). Ak Vám chýba P45, zašlite nám finálnu výplatnú pásku od daného zamestnávateľa.

Nemecko

 • Kópie formulárov „Lohnsteuerbescheinigung“ za posledné 4 roky od každého zamestnávateľa. Ak Vám Lohnsteuerbescheinigung chýba, zašlite nám kópiu poslednej výplatnej pásky (ak ste prácu ukončili počas roka) alebo kópiu decembrovej výplatnej pásky (ak ste u zamestnávateľa pracovali k 31.12.).
 • Kópiu poslednej výplatnej pásky od posledného zamestnávateľa.
 • Kópiu „Meldebescheinigung“ – potvrdenie o prihlásení na pobyt, ak máte.
 • „Arbeitsbescheinigung“ – zápočtový list od zamestnávateľa, ak máte.

Rakúsko

 • Kópiu „Meldebestätigung“ – potvrdenie o prihlásení na pobyt v Rakúsku, ak máte.
 • Kópie ročných zúčtovaní „Lohnzettel“ od každého zamestnávateľa za posledné 4 roky. Ak Vám Lohnzettel chýba, zašlite nám kópiu poslednej výplatnej pásky od daného zamestnávateľa.
 • Kópiu Arbeitsbescheinigung (tzv. zápočtový list) od každého zamestnávateľa, ak máte.

Holandsko

 • Formulár Jaaropgaaf od posledného zamestnávateľa.
 • Kópiu pracovnej zmluvy od posledného zamestnávateľa.
 • Potvrdenie  o ukončení pracovného pomeru, tzv. “Letter of resignation“.

Írsko

 • Posledná výplatná páska od posledného zamestnávateľa.
 • Decembrové výplatné pásky za posledné 4 roky.

Aká je čakacia doba na U1 formulár?

Veľká Británia 3-5 týždňov zrýchleným spôsobom. Ak ste však odišli z krajiny pred viac ako 1 rokom, zvyčajne systém HMRC neumožňuje podať žiadosť zrýchlene. V tomto prípade trvá získanie U1 formulára o 2-4 týždne dlhšie ako pri zrýchlenom podaní. Urobíme však všetko preto, aby sme Váš formulár U1 získali čo najrýchlejšie.

Nemecko 4-12 týždňov.

Rakúsko 3-8 týždňov.

Holandsko 3-8 týždňov.

Írsko  3-6 týždňov.

Ako získam formulár U1?

Existuje niekoľko spôsobov, ako požiadať o formulár U1:

 1. Využijete služby VMD Consulting. Stačí ak sa ZAREGISTRUJETE TU, žiadosť o U1 formulár spolu s inštrukciami Vám automaticky zašleme e-mailom. Po prijatí vyplnenej žiadosti formulár U1 pre Vás získame. Poplatok za získanie formulára je 49 eur + DPH. Poplatok hradíte až po spracovaní žiadosti a zaslaní na príslušný zahraničný úrad.
 2. Zašlete príslušnému zahraničnému úradu žiadosť o vydanie formulára U1.
 3. Oslovíte Sociálnu poisťovňu na Slovensku. Získanie formulára U1 týmto spôsobom však trvá zvyčajne podstatne dlhšie.

Radi Vám so získaním U1 formulára a/alebo vrátením daní zo zahraničia pomôžeme. Máme najbohatšie skúsenosti na Slovensku, úspešne sme zo zahraničia vyžiadali už viac ako tisíc formulárov U1. Prečítajte si, čo on nás povedali na Facebooku.

V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára, emailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0904 601 321 alebo 0534489511. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

Daňové triedy v Nemecku – všetko čo potrebujete vedieť

Daňová trieda v Nemecku určuje, akým spôsobom sa bude zdaňovať Vaša mzda a akú výšku solidárneho príplatku a cirkevnej dane budete musieť zaplatiť. V Nemecku existuje 6 daňových tried. Svoju daňovú triedu môžete zistiť z výplatnej pásky alebo ročného zúčtovania  Lohnsteuerbescheinigung, a to pod názvom Steuerklasse alebo pod skratkou StKl.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad daňových tried v Nemecku:

Daňová trieda 1 Slobodní, rozvedení, ovdovení, žijúci bez detí
Daňová trieda 2 Samoživitelia s deťmi (osamelí rodičia s deťmi)
Daňová trieda 3 Ženatí/vydaté v prípade, ak partner zarába výrazne menej
Daňová trieda 4 Ženatí/vydaté v prípade, ak partneri zarábajú približne rovnako
Daňová trieda 5 Manžel/ka daňovej triedy 3
Daňová trieda 6 Jednotlivci s viacerými zamestnaniami bez ohľadu na rodinný stav

Viac o jednotlivých daňových triedach si povieme v nasledujúcich riadkoch:

Daňová trieda 1 je určená pre ľudí, ktorí nežijú v manželskom zväzku, t. j. slobodných, rozvedených či ovdovených a to i v prípade, ak majú deti, s ktorými však nežijú s spoločnej domácnosti.

Ak majú dieťa, ktoré s nimi v spoločnej domácnosti žije, sú zaradení do daňovej triedy 2. Tá sa vyznačuje predovšetkým daňovou úľavou pre tzv. samoživiteľov (osamelých rodičov). Pri prvom dieťati predstavuje daňová úľava sumu vo výške 1908 Euro, pre každé ďalšie dieťa sa priráta ďalších 240 €. Suma daňovej úľavy sa odpočíta z celkového príjmu v kalendárnom roku, ak je v domácnosti aspoň jedno dieťa, pri ktorom vzniká pre rodiča nárok na poberanie detských prídavkov. Táto forma daňovej úľavy nie je dostupná pre žiadnu inú daňovú triedu.

Daňová trieda 3 je určená hlavne pre jednotlivcov žijúcich v manželstve, kedy jeden z partnerov zarába výrazne viac ako druhý. Menej zarábajúcemu partnerovi je následne  priradená daňová trieda 5. Táto trieda je určená výlučne ľudom žijúcim v manželstve. V daňovej triede 5 neexistuje  nezdaniteľné minimum ani nezdaniteľná položka na deti, ktorú si môže uplatniť iba partner v daňovej triede 3. Dôvodom je  práve fakt, že nezdaniteľné minimum pre daňovú triedu 3 je dvojnásobkom nezdaniteľného minima pre jednotlivca, ktoré predstavuje 9 408 eur (v roku 2020). Daňová trieda 5 má teda svoju nezdaniteľnú položku zohľadnenú u partnera z daňovej triedy 3. Pre rok 2020 predstavuje táto suma 18 816 Eur. V praxi to znamená, že v daňovej triede 3 sa príjem do 18 816 Eur nezdaňuje, zatiaľ čo v daňovej triede 5 sa od začiatku zdaňuje každé zarobené euro.

V prípade, že manželia zarábajú približne rovnako, je pre obidvoch výhodnejšie zaradenie do daňovej triede 4. Daňové preddavky pre daňovú triedu 4 sú rovnaké ako pre daňovú triedu 1. Jediným rozdielom medzi týmito dvoma triedami je nezdaniteľná položka na dieťa. V prípade daňovej triedy 1 sa vypláca celá nezdaniteľná položka na dieťa jednému rodičovi, pri daňovej triede 4 sa delí medzi oboch.

Poslednou triedou je daňová trieda 6, určená pre ľudí s viacerými zamestnaniami. So skúseností vieme, že práve 6. daňová trieda je veľakrát pridelená cudzincom, teda aj Slovákom, ktorí začali pracovať v Nemecku. Táto trieda sa vyznačuje najvyšším daňovým zaťažením, nie je tu zohľadnený rodinný stav, ani počet detí. Nie je možné uplatniť nezdaniteľné minimum, nezdaniteľnú položku na dieťa, ani paušálne zohľadnenie nákladov vo výške 1 000 Euro. Tieto obmedzenia vychádzajú z jednoduchej logiky, podľa ktorej viac pracujúci viac zarába a teda musí platiť vyššie dane. V prípade, ak zamestnanec popri svojom hlavnom pracovnom pomere pracuje aj niekde inde, nie je zaradený iba do jednej daňovej triedy, ale má pri svojom pôvodnom umiestnení uvedenú aj daňovú triedu 6. V takom prípade je nutné zvážiť, či sa toto dodatočné zamestnanie vôbec finančne oplatí.

Zmena daňovej triedy

Daňovú triedu mení daňový úrad po zmene rodinného stavu, napr. po svadbe je obom partnerom automaticky priradená daňová trieda 4. Takéto zaradenie však nemusí byť pre manželov najlepším riešením, nakoľko by mohlo byť pre nich výhodnejšie zaradenie v daňovej triede 3 a 5. O zmenu príslušnosti k určitej daňovej triede je možné požiadať. Za účelom zmeny daňovej triedy je nutné vyplniť formulár Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern, teda Žiadosť o zmenu daňovej triedy pre manželské páry.

Ak máte záujem o spracovanie nemeckého daňového priznania, registrujte sa TU. Žiadosť spolu s inštrukciami Vám bude automaticky zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Ak máte dodatočné otázky, radi Vám pomôžeme. Kontaktovať nás môžete vyplnením kontaktného formulára, telefonicky na 0904601321 alebo e-mailom na info@vratmidan.sk

Mgr. Mária Česalová

Zdroje: www.handelsblatt.com, www.steuerklassen.com

Ako vrátiť dane zo zahraničia čo najrýchlejšie?

Každý, kto pracuje v zahraničí, chce vrátiť dane čo najrýchlejšie. Dĺžka čakacej doby na preplatok na dani závisí predovšetkým od efektívnosti konkrétneho daňového úradu. Celý proces však urýchlite, ak máte všetky potrebné daňové dokumenty a spracovaním žiadosti o vrátenie daní poveríte profesionálnu spoločnosť.

Vo väčšine prípadov je najdôležitejším daňovým dokladom potvrdenie o ročnom príjme (tzv. ročné zúčtovanie), ktoré obsahuje informácie o Vašich celkových príjmoch, daniach a odvodoch zaplatených počas daňového roka. Tento dokument vystavuje zamestnávateľ, a to buď po ukončení pracovného pomeru alebo na konci daňového roka.

V niektorých prípadoch je možné požiadať o vrátenie daní na základe výplatných pások. Pracovná zmluva so zahraničným zamestnávateľom a kópia občianskeho preukazu sú tiež jedným z dôležitých dokumentov.

Niektorí daňoví poplatníci sa rozhodnú, že žiadosť o vrátenie daní podajú sami, zatiaľ čo iní to zveria do rúk špecializovanej spoločnosti, ktorá sa problematike vrátenia daní venuje. Ak patríte do druhej skupiny a rozhodnete sa osloviť odborníkov, dôkladne si preštudujte zmluvu a hlavne spôsob platby poplatku. Odporúčame Vám dôverovať hlavne spoločnostiam, ktoré ponúkajú služby na princípe úspešnosti, t.j. až po úspešnom vrátení daní. Takýto spôsob platenia poplatku je najbezpečnejší, pretože platíte za službu iba vtedy, ak dostanete svoje peniaze späť.

Informácia na záver: Ak Vám potrebné daňové dokumenty chýbajú, naša spoločnosť ich po prijatí Vašej vyplnenej žiadosti zo zahraničia získa. Stačí, ak sa zaregistrujete TU a potrebnú žiadosť s inštrukciami Vám zašleme emailom alebo poštou.

V prípade otázok nás kontaktujte vyplnením kontaktného formulára. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

Emília Geletková BSBA

 

Ako sa vypočítava podpora v nezamestnanosti po návrate zo zahraničia?

Ak žiadate o podporu v nezamestnanosti na Slovensku bezprostredne po ukončení práce v zahraničí, podpora sa vypočítava inak ako v prípade, ak by Vaše posledné zamestnanie pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bolo na Slovensku.

Ak Vaše posledné zamestnanie bolo v niektorej z krajín EÚ, pri kalkulácii podpory v nezamestnanosti sa berie do úvahy zárobok len z poslednej práce v zahraničí. Ak by ste pracovali na Slovensku, podpora by sa vypočítavala z hrubých príjmov dosiahnutých u všetkých zamestnávateľov počas posledných dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak chcete dostávať podporu v nezamestnanosti na Slovensku, musíte Sociálnej poisťovni dokázať, že ste si počas práce v zahraničí udržali dostatočné väzby so Slovenskom. Zároveň musíte splniť podmienku odpracovaných aspoň 730 dní (dva roky) počas posledných štyroch rokov. Po návrate zo zahraničia môžete dostať podporu maximálne vo výške 1032,50 eur v mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní a 999,20 eur v mesiaci, ktorý má 30 dní (platné od 1.júla 2019 do 30.06.2020).

Pri žiadosti o dávku v nezamestnanosti je potrebné Sociálnej poisťovni predložiť formulár PD U1 z krajiny, v ktorej ste pracovali. Účelom tohto formulára je zohľadnenie obdobia poistenia v nezamestnanosti dosiahnutých v členskom štáte EÚ. Zahraničná Sociálna poisťovňa na formulári PD U1 potvrdzuje dobu poistenia v nezamestnanosti a výšku príjmu, ktorú ste dosiahli v zamestnaní v zahraničí.

Ak sa bezprostredne po návrate zo zahraničia zamestnáte na Slovensku a až následne sa zaevidujete na úrade práce, výška podpory v nezamestnanosti sa bude počítať len z príjmu dosiahnutého u slovenského zamestnávateľa.

Radi Vám so získaním formulára PD U1 z Veľkej Británie, Írska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Slovenska pomôžeme. Kontaktujte nás prostredníctvom formulára TU. Žiadosť spolu s inštrukciami Vám zašleme emailom alebo poštou. V prípade otázok nás kontaktujte emailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0904601321.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ako na vrátenie daní z Dánska?

Na oficiálnych stránkach dánskeho finančného úradu – SKAT – môžete nájsť väčšinu informácií ohľadne daňového priznania. Táto stránka je v súčasnosti k dispozícii v troch jazykoch – dánskom, nemeckom a anglickom.

Pri nástupe do zamestnania v Dánsku sa predpokladá, že si každý zamestnanec otvoril osobný účet, ktorý by mal zahŕňať všetky úľavy a predbežný súhrn príjmov pre aktuálny daňový rok. Na osobný účet sa dostanete prostredníctvom oficiálnych stránok SKAT-u, kde môžete pridať informácie o jednotlivých úľavách, napr. na dopravu, ubytovanie alebo stravovanie, ktoré môžu výrazne zvýšiť sumu vrátených daní. Tento osobný účet tiež umožňuje kontakt s daňovým úradom v prípade, ak ste zistili nezrovnalosti vo Vašich príjmoch. Táto možnosť kontaktu je veľmi užitočná v prípade, že Vám zamestnávateľ hradí ubytovanie, stravovanie a/alebo dopravu. Osobný účet Vám dáva možnosť skontrolovať, či zamestnávateľ zaslal SKAT-u informácie o Vašich úľavách a v akej výške Vám boli priznané. Informácie zadané zamestnávateľom môžete nájsť pod Skatteoplysninger, ktorý je k dispozícií po prihlásení sa do osobného účtu. Pod číslom 11 nájdete výšku Vášho platu, pod číslom 51 úľavy na dopravu a pod číslom 53 úľavy na stravovanie a ubytovanie. Osobný účet obsahuje ešte veľa ďalších informácií, ktoré by ste mali systematicky kontrolovať, aby mal SKAT o Vás správne informácie.

Je veľmi dôležité, aby úľavy, ktoré zvyšujú nárok na vrátenie daní, boli potvrdené na osobitnom formulári Forskudsopgørelse, ktorý Vám SKAT zašle na Vašu adresu. V opačnom prípade ich SKAT nebude brať do úvahy pri zostavovaní ročného daňového priznania. Preto sa odporúča požiadať o pomoc profesionálnu spoločnosť, ktorá odborne zabezpečí, aby Vám boli priznané všetky úľavy, na ktoré máte nárok, a tak ste dostali maximálnu možnú sumu vrátených daní. Dane je možné vrátiť 5 rokov spätne.

Ak pracujete alebo ste pracovali v Dánsku a máte akékoľvek otázky ohľadne vrátenia daní, viac informácií nájdete TU, alebo vyplňte registračný formulár a náš konzultant Vám zavolá a poskytne podrobnejšie informácie.