Vrátenie daní z Írska – novinky a informácie

Vrátenie daní z Írska a náklady na zdravotnú starostlivosť

Zaujíma Vás, ako zvýšiť sumu vrátených daní v Írsku? Jednou z možností je uplatniť si v žiadosti o vrátenie daní náklady na zdravotnú starostlivosť. V nasledujúcich riadkoch si povieme, o aké náklady sa presne jedná.

Náklady na zdravotnú starostlivosť je možné uplatniť:

 • na seba
 • na rodinného príslušníka
 • na kohokoľvek, za koho ste za zdravotný úkon zaplatili

Pozor. Náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré Vám boli preplatené napr. zo zdravotného poistenia alebo úradom Health Service Executive (HSE), nie je možné uplatniť.

Podmienky uznania nákladov na zdravotnú starostlivosť

Základnou podmienkou je, aby bol zdravotný úkon vykonaný registrovaným lekárom. Overenie registrácie lekára je možné na stránkach Irish Medical Council alebo Dental Council of Ireland.

Ďalšou podmienkou je, aby úkon spadal do niektorej z týchto kategórii:

 • Platené služby lekára: patrí sem starostlivosť o ženy počas tehotenstva, odporúčané diagnostické procedúry, transport sanitkou, akupunktúra, dodatočné náklady pre starostlivosť o dieťa, náklady pre pacientov s problémami s obličkami a pre tých, ktorí vyžadujú domácu starostlivosť.
 • Druhú kategóriu tvoria výdavky na lieky, ortoptiku, fyzioterapiu, načúvacie prístroje či špeciálnu diétu pre celiatikov a diabetikov.
 • Tretiu kategóriu tvoria náklady na dentálne ošetrenia. Patrí sem napr. dosadenie zlomených zubov, korunka, mostík, chirurgické odstránenie zarastajúcich zubov múdrosti a mnoho iných úkonov, ktoré nespadajú do kategórie bežné. Takýto úkon sa pritom môže vykonať aj mimo územia Írska, avšak kvalifikovaným zubárom, ktorý musí vyplniť formulár MED 2.

Náklady na zdravotnú starostlivosť dieťaťa

Samostatne sa uvádzajú taktiež náklady na zdravotnú starostlivosť o dieťa do 18 rokov, resp. aj staršie v prípade, ak stále študuje. Do tejto položky pritom nespadajú len samotné medicínske úkony, ale aj náklady na prepravu dieťaťa do nemocnice a vybavovanie telefonátov spojených s liečebným procesom. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty nákladov spojené s nákladmi na ošetrovanie dieťaťa.

Rok Hodnota za míľu Hodnota za kilometer Náklady na telefón
2018 0,29 € 0,18 € 310 €
2017 0,29 € 0,18 € 305 €
2016 0,27 € 0,17 € 305 €
2015 0,27 € 0,17 € 305 €

Typy nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktoré nie je možné uplatniť

Do nákladov nie je nikdy možné započítať bežné vyšetrenie očí či plastické operácie, ktoré nie sú nevyhnutné so zdravotného hľadiska, ale plnia iba estetickú funkciu.

Ďalšiu skupinu tvoria dentálne úkony ako plombovanie, čistenie, trhanie či oprava umelého chrupu.

Zdravotná starostlivosť môže byť poskytnutá aj mimo Írska

Všetky spomínané úkony môžu byť vykonané aj mimo Írska, podmienkou je, aby ich vykonával lekár registrovaný v danej krajine. Ak pacient cestuje mimo krajiny za zákrokom, ktorý v Írsku nie je bežne dostupný, je možné do žiadosti o vrátenie daní uviesť aj náklady na cestu a ubytovanie pre pacienta i osobu, ktorá ho sprevádza.

Ak máte záujem o vrátenie daní z Írska, zaregistrujte sa tu.

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte vyplnením kontaktného formulára. Radi Vám poradíme.

Zdroje: www.dentalcouncil,ie, www.revenue.ie, www.medicalcouncil.ie

Vrátenie daní z Írska – všetko čo potrebujete vedieť

V Írsku žije približne 25 000 Slovákov. Krajina ponúka nízku nezamestnanosť, priaznivé pracovné podmienky a silný systém sociálneho zabezpečenia. Všetky osoby zamestnané v krajine podliehajú írskemu daňovému systému.

Základné informácie

Orgán štátnej správy zodpovedný za vyberanie daní a za dohľad nad daňovým právom je Revenue Comissioners, ktorý sídli v Dubline. Ak sa zamestnáte, daň je odvádzaná v systéme PAYE (Pay As You Earn) prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý za Vás odvádza preddavky na daň z príjmov. Väčšina ľudí, ktorí pracujú v Írsku, nemá povinnosť podať daňové priznanie, avšak, vo veľa prípadoch sa podanie daňového priznania oplatí, pretože výsledkom je vrátenie daňového preplatku.

Daňový rok v Írsku sa zhoduje s kalendárnym rokom, ktorý trvá od 1. januára do 31. Decembra. Daňové priznanie je možné podať až štyri roky spätne. O vrátenie daní je možné požiadať vždy po ukončení daného zdaňovacieho obdobia. V prípade, že z Írska odchádzate a už neplánuje do konca roka v krajine pracovať, je možné o vrátenie daní požiadať ešte pred ukončením roka.

Požadované dokumenty

Pri podaní žiadosti o vrátenie daní je dôležité číslo PPS (Personal Public Service), čo je ekvivalent slovenského rodného čísla a používa sa na identifikáciu daňového poplatníka. Ak Vám číslo PPS nie je pridelené, nie je možné požiadať o vrátenie daní.

Pred podaním žiadosti o vrátenie daní je dôležité vedieť, aká suma Vám môže byť vrátená. Na kalkuláciu sú potrebné dokumenty od zamestnávateľa, ktoré obsahujú informácie o výške príjmu, odvedených preddavkov na daň a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Tieto dokumenty sú výplatné pásky, formulár P60 vystavený zamestnávateľom po ukončení zdaňovacieho obdobia alebo formulár  P45 vydaný po ukončení pracovného pomeru.

Aké náklady si môžem uplatniť?

Náklady, ktoré znižujú daňovú povinnosť, a teda zvyšujú výšku vrátených daní, môžeme rozdeliť na paušálne a reálne náklady na zdravotnú starostlivosť.

 • Nárok na paušálne výdavky, tzv. Flat Rate Expenses, závisí od Vašej profesie. Napr. kuchári si môžu uplatniť ročné paušálne výdavky vo výške €97, murári €175, maliari €220. Na uplatnenie týchto nákladov nie je potrebné doložiť bločky alebo faktúry.

Žiaľ, paušálne výdavky daňový úrad Revenue od 1.januára 2020 zrušil. Je možné si ich však stále uplatniť za daňové roky 2015 až 2018.

 • Medzi náklady na zdravotnú starostlivosť patria platené služby u lekára, napr. starostlivosť o ženy počas tehotenstva, odporúčané diagnostické procedúry, transport sanitkou, akupunktúra. Ďalej tu patria výdavky na lieky, ortoptiku, fyzioterapiu, načúvacie prístroje či špeciálnu diétu pre celiatikov a diabetikov. Do poslednej kategórie patria náklady na dentálne ošetrenie.

Ako to funguje?

Po podaní daňového priznania, pracovník Revenue overí správnosť údajov. Následne Revenue vystaví oficiálnu kalkuláciu P21, ktorú zašle daňovému poplatníkovi. Táto kalkulácia obsahuje informácie, ktoré sumarizujú celý daňový rok, t.j. celkový zdaniteľný príjem, výšku daňovej povinnosti (výška daní, ktorú ste mali zaplatiť) a daň zaplatenú daňovníkom. Ak je suma daní, ktorú ste mali odviesť nižšia, ako suma, ktorú ste odviedli, daňový úrad Vám rozdiel vráti vo forme daňového preplatku na Váš bankový účet.

Koľko mi môže byť vrátené?

Výška refundácie závisí od mnohých faktorov, z ktorých najdôležitejším sú výška príjmu a výška priznanej daňovej úľavy, tzv. Tax Credit. Daňový úrad Revenue poskytuje tzv. Tax Credit – daňovú úľavu vo výške 1650 eur. Ľudia, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy, dostávajú ďalších 1650 eur,  čo celkovo predstavuje 3300 eur. V praxi to znamená, že výška daňovej povinnosti sa zníži o výšku tejto daňovej úľavy.

Ďalším dôležitým faktorom je nezdaniteľné minimum,  ktoré je v súčasnosti 16 500 eur. Ak Váš ročný príjem nepresiahne túto sumu, môžete požiadať o vrátenie celej odvedenej dane.

Naša rada na záver: Pre manželov je výhodnejšie podať daňové priznanie spoločne, kedy sa príjem rozdelí na dvoch ľudí a výška daňových úľav sa zdvojnásobí. Suma vrátených daní je takto zvyčajne oveľa vyššia v porovnaním s individuálnym daňovým priznaním.

Ak pracujete alebo ste pracovali v Írsku a máte záujem o vrátenie daní, zaregistrujte sa tu.

V prípade ďalších otázok alebo záujmu o bezplatnú predbežnú kalkuláciu nás kontaktujte vyplnením kontaktného formulára tu. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

Emília Geletková BSBA

Zdroj: revenue.ie

Ako zvýšiť výšku vrátených daní v Írsku?

Pracujete alebo pracovali ste v Írsku? Máme pre Vás dobrú správu! Tisíce pracujúcich v Írsku má nárok na daňové úľavy, ktoré znižujú daňový základ a tým zvyšujú výšku vrátených daní.

Medzi najčastejšie uplatňované daňové úľavy patria paušálne výdavky (tzv. FLAT RATE EXPENSES). Tie sú k dispozícii osobám pracujúcim v určitých odvetviach a profesiách. Napr. murári si môžu uplatniť ročné paušálne výdavky vo výške €175, elektrikári €153, čašníci €80. Ďalšie z frekventovaných povolaní, ktoré sú súčasťou schémy pre paušálne výdavky, nájdete nižšie v tabuľke.

Žiaľ, paušálne výdavky daňový úrad Revenue od 1.januára 2020 zrušil. Môžete si ich však stále uplatniť za daňové roky 2015 až 2018.

Povolanie Paušálne výdavky
Stolár €220
Maliar €220
Predavač/ka €121
Asistent manažéra (hotel) €127
Kuchár €97
Pomocný pracovník (stavebníctvo) €97
Pracovník v nemocnici od €93

Nenechajte si ujsť paušálne výdavky, na ktoré máte zákonný nárok. Požiadať o vrátenie daní a uplatnenie paušálnych výdavkov je možné 4 roky spätne. Naša spoločnosť Vám rada pomôže.

Zaregistrujte sa tu a my sa o všetko postaráme.

Ak máte dodatočné otázky alebo nejasnosti, kontaktujte nás vyplnením kontaktného formulára. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

Emília Geletková BSBA

Zdroj: revenue.ie

Viac ako 60% pracujúcich v Írsku má nárok na vrátenie daní

Na vrátenie daní z Írska má nárok viac ako 60% pracujúcich, ale iba 5% podá daňové priznanie každý rok. Ako Albert Einstein povedal: „Vec, ktorú na svete najviac nechápem, sú dane z príjmu“. Pre mnoho ľudí je daňové priznanie komplikovanejšie ako kvantová fyzika a nie sú si vedomí všetkých daňových úľav (tax credits), ktoré si môžu uplatniť a tým zvýšiť svoj daňový preplatok.

Nárok na vrátenie daní

 • Pracovali ste iba určitú časť roka?
 • Zmenili ste zamestnanie alebo ste boli prepustený?
 • Zosobášili ste sa?
 • Platili ste školné?
 • Mali ste výdavky na zdravotnú starostlivosť (lekárske alebo zubné ošetrenie)?

Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali ÁNO, pravdepodobne máte nárok na vrátenie daní z Írska. Vo VMD Consulting Vám radi poradíme a pomôžeme s vrátením legálne najvyššej možnej čiastky. Keďže daňový systém v Írsku je veľmi komplexný, daňové priznanie a samotná výška daňového preplatku závisí od Vašej osobnej situácie. Tá zahŕňa, okrem iného, Vaše zamestnanie, zárobok, rodinný stav, zdravotný stav. Veľká časť  daňových poplatníkov netuší, ktoré daňové úľavy si môže uplatniť a tak milióny EUR ostávajú každý rok írskym daňovým úradom nevyplatené. VMD Consulting Vám bezplatne a nezáväzne poskytne predbežnú kalkuláciu možnej výšky daňového preplatku a pomôže získať Vaše dane späť.

Priemerný daňový preplatok z Írska je 870 EUR. Vy ste si už svoju žiadosť o vrátenie daní podali?