Vrátenie daní z Holandska – novinky a informácie

Má status daňového rezidenta v Holandsku výhody pri podaní daňového priznania?

Podľa pravidiel platných od roku 2015, je daňovým rezidentom osoba, ktorej príjmy z Holandska tvoria aspoň 90% ročných celosvetových príjmov. Získanie statusu daňového rezidenta je veľmi dôležité a znamená, že si môžete uplatniť rôzne daňové úľavy.

Slovák, ktorý legálne pracuje a chce získať status daňového rezidenta v Holandsku, je povinný podľa holandských daňových zákonov preukázať, že jeho príjmy v tejto krajine predstavovali minimálne 90% všetkých príjmov počas daňového roka. Je potrebné požiadať slovenský daňový úrad o vystavenie potvrdenia „Výkaz príjmov – EU/EER“, ktoré slúži ako povinná príloha k holandskému daňovému priznaniu. Tento dokument Vám pracovník slovenského daňového úradu vystaví na základe slovenského daňového priznania. Preto je dôležité, aby ste podali slovenské daňové priznanie aj v prípade, ak ste mali príjmy len z Holandska.

Slováci, ktorí získajú status daňového rezidenta v Holandsku, majú z daňového hľadiska takmer rovnaké práva ako domáci Holanďania. Ako rezident získavate nárok na mnohé sociálne dávky a sociálnu výpomoc. Okrem toho máte nárok na daňové výhody, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú výšku vrátených daní.

V skratke možno povedať, že podanie holandského daňového priznania v prípade rezidenta je finančne výhodnejšie než v prípade nerezidenta, u ktorého často dokonca dochádza k nedoplatkom.

Radi Vám so spracovaním holandského daňového priznania pomôžeme. Zaregistrujte sa TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať.

Máte otázky? Kontaktujte nás e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0904601321.

Príspevok na zdravotné poistenie Zorgtoeslag v skratke

Každý, kto začne pracovať v Holandsku, je povinný hradiť zdravotné poistenie (Zorgverzekering). Výška poistného je rôzna, závisí od zvoleného balíka a poisťovne. Vzhľadom k tomu, že v Holandsku je povinnosťou byť zdravotne poistený, ľudia s nižšími príjmami môžu požiadať o Zorgtoeslag, čiže o príspevok na zdravotné poistenie, ktorý čiastočne kompenzuje vynaložené náklady na platbu poistného.

Povinnosť hradiť zdravotné poistenie v Holandsku

Rovnako ako na Slovensku, i v Holandsku majú zamestnanci povinnosť platiť zdravotné poistenie. V Holandsku existuje niekoľko súkromných poisťovní. V niektorých prípadoch si môžete zdravotnú poisťovňu zvoliť sami. Najčastejšie je to však zamestnávateľ, prostredníctvom ktorého uzatvoríte poistnú zmluvu – vtedy je zdravotné poistenie odpočítavané priamo z platu zamestnanca.

Neoplatí sa ignorovať povinnosť platiť zdravotné poistenie, pretože Vám môže byť vyrubená pokuta alebo budete musieť hradiť náklady spojené s Vašou prípadnou liečbou. To, či ste uhrádzali zdravotné poistenie, môže byť preverené až 5 rokov spätne. Ak sa zistí, že ste zdravotné poistenie neplatili, budete ho musieť uhradiť spätne a môže Vám byť dokonca vyrubená pokuta až do výšky 30% z nezaplateného poistného.

Zorgtoeslag – príspevok na zdravotné poistenie

Zogtoeslag je príspevok na zdravotné poistenie zameraný na podporu ľudí s nižšími príjmami. Tento príspevok kompenzuje náklady vzniknuté na platbu zdravotného postenia. Na príspevok Vám vznikne nárok, ak ste splnili nasledujúce podmienky:

  • v Holandsku pracujete legálne,
  • máte aspoň 18 rokov a
  • platíte zdravotné poistenie.

Žiadosť o Zorgtoeslag je možné podať už po jednom mesiaci práce v Holandsku. Tiež je možné požiadať o vyplatenie Zorgtoeslag až 1 rok spätne, vždy do 1. septembra nasledujúceho roka. Napríklad, ak ste v Holandsku pracovali v roku 2019, príslušný úrad Toeslagen Belastingdienst musí prijať Vašu žiadosť najneskôr 1. septembra 2020.

Aj keď výška poistného, ktoré platíte, závisí od zdravotnej poisťovne, suma Zorgtoeslag je pevne stanovená a závisí od Vášho ročného príjmu. Podmienky poskytnutia príspevku a jeho výška sa každoročne aktualizujú.

V súčasnom roku 2020 je maximálna výška príspevku pre jednu osobu 104 eur mesačne. Maximálnu výšku je možné dostávať, ak Váš ročný príjem nepresiahne 21 000 eur. S výškou príjmu pomerne klesá i výška príspevku. Ročný príjem, pri ktorom je možné ešte požiadať o Zorgtoeslag, je 30 000 eur, avšak výška príspevku je podstatne nižšia. Pre porovnanie, v roku 2019 bola výška príspevku maximálne 99 eur mesačne. Nárok na Zorgtoeslag vznikal pri výške príjmu do 29 500 eur ročne.

Ako sa vypočíta výšku príspevku?

Zorgtoeslag sa vypláca za každý mesiac, počas ktorého ste boli v Holandsku zdravotne poistený. Nárok vzniká, ak ste pracovali aspoň počas prvých dvoch dní v mesiaci.

Situácie zo života

Ak ste v Holandsku pracovali:

– od 1. marca do 8. apríla – máte nárok na príspevok za 2 mesiace

– od 1. marca do 5. marca – máte nárok na príspevok za 1 mesiac

– od 1. marca do 1. apríla – máte nárok na príspevok za 1 mesiac

– od 25. februára do 1. marca  –  nemáte žiaden nárok

Pri zmene Vašej osobnej situácie, ktorá môže ovplyvniť platbu Zorgtoeslag, je potrebné o tejto skutočnosti čo najskôr informovať príslušný úrad. Často sa stáva, že ten sa až oneskorene dozvie o tom, že Vám neoprávnene vyplácala príspevok. V takomto prípade Vám následne zašlú výzvu na vrátenie časti alebo celej zaplatenej sumy. Aby ste takejto situácii predišli, odporúčame Vám kontaktovať Toeslagen Belastingdienst pri každej zmene Vašej osobnej situácie, najmä pri ukončení práce v Holandsku.

Ak ste pracovali v Holandsku a Váš ročný príjem nepresiahol 29 500 eur v roku 2019, máte nárok na príspevok Zorgtoeslag. Dokonca aj u sezónnych pracovníkov je vysoká pravdepodobnosť, že na tento príspevok máte nárok. Radi Vám s jeho získaním pomôžeme. Náš poplatok je 11,9% + DPH z vrátenej sumy príspevku, alebo minimálne 59 eur + DPH.

Stačí, ak vyplníte kontaktný formulár a v správe uvediete, že máte záujem o príspevok Zorgtoeslag. Potrebnú žiadosť Vám zašleme emailom.

Emília Geletková BSBA

Aktualizované: 02/02/2020

Vrátenie daní z Holandska pod lupou

Podanie daňového priznania na holandskom daňovom úrade (Belastingdienst) bolo pred niekoľkými rokmi jednoduchšie a rýchlejšie, stačilo mať dokumenty od zamestnávateľa. V roku 2015 však Belastingdienst zaviedol niekoľko zmien, o ktorých si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Od klientov, ktorí pracovali alebo pracujú v Holandsku, dostávame množstvo otázok, preto sme sa v nasledujúcich riadkoch rozhodli odpovedať na niektoré z nich.

Celý rok som pracoval iba v Holandsku. Mám nejaké povinnosti voči slovenskému daňovému úradu?

Áno. Ak je Vaše trvalé bydlisko stále na Slovensku, alebo tu máte centrum záujmov (napr. najbližšiu rodinu, vlastníte nehnuteľnosť alebo máte na Slovensku úver), je potrebné podať si i slovenské daňové priznanie. Nemusíte mať obavy, tieto príjmy už nebudú na Slovensku druhýkrát zdanené. Na základe „Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia“ uzatvorenou medzi Slovenskom a Holandskom, sa Vaše holandské príjmu v slovenskom daňovom priznaní uvedú, ale hneď i vyjmú, a teda Vaša daňová povinnosť na Slovensku bude nulová.

Aké dokumenty potrebujem na vrátenie daní z Holandska?

  • Na podanie holandského daňového priznania sú potrebujete informácie o Vašich príjmoch, a zaplatených odvodoch a preddavkoch na daň. Tieto informácie sú uvedené na formulári Jaaropgaaf alebo na výplatných páskach. V prípade, že Vám zamestnávateľ Jaaropgaaf a výplatné pásky neposkytol, alebo ste ich stratili, môžete zamestnávateľa kontaktovať, aby Vám ich vystavil znova.

Uvedomujeme si, že niekedy môže byť kontakt so zamestnávateľom náročný, preto ako súčasť našich služieb, ponúkame možnosť získať potrebné dokumenty od holandského zamestnávateľa za Vás.

  • Ďalším dokumentom, potrebným na vrátenie daní z Holandska, je Výkaz príjmov. Je to potvrdenie o všetkých Vašich príjmoch dosiahnutých v daňovom roku mimo Holandska. Vydáva ho slovenský daňový úrad. Vzhľadom na skutočnosť, že slovenský daňový úrad potrebuje informácie o Vašich príjmoch zo Slovenska i zo zahraničia, je pre získanie potvrdenia Výkaz príjmov potrebné vopred podať slovenské daňové priznanie. Od roku 2015 je potvrdenie Výkaz príjmov povinnou prílohou holandského daňového priznania pre všetkých zahraničných pracovníkov. Na základe tohto formulára Belastingdienst overuje, či spĺňate podmienky na tzv. kvalifikovaného zahraničného daňového poplatníka, a teda či si môžete uplatniť rovnaké odpočítateľné položky, bonusy a daňové úľavy ako holandskí rezidenti.

So spracovaním slovenského daňového priznania Vám radi pomôžeme.

Potvrdenie Výkaz príjmov pre našich klientov zo slovenského daňového úradu získavame bezplatne v rámci našej služby vrátenia daní z Holandska.

Oplatí sa mi podať daňové priznanie v Holandsku?

Áno. V prípade sezónnej práce je možné získať celú zaplatenú daň späť, alebo jej väčšiu časť.

Ako dlho trvá proces vrátenia daní z Holandska?

Na základe našich skúseností, proces vrátenia daní trvá od 2 do 6 mesiacov. Belastingdienst však posudzuje každý prípad individuálne a nikdy neposkytuje presnú lehotu, v rámci ktorej žiadosť spracuje. Jedinou oficiálnou informáciou od Belastingdienst je maximálny čas na spracovania žiadosti, a to 3 roky. Takáto dlhá čakacia lehota je však ojedinelá (napr. v prípadoch, keď informácie, ktoré poskytol zamestnávateľ daňovému úradu sa odlišujú od tých, ktoré sú uvedené na Jaaropgaafe).

V Holandsku som pracoval ešte v roku 2015. Môžem stále podať daňové priznanie a požiadať o vrátenie daní?

Daňové priznanie v Holandsku môžete podať až 5 rokov spätne. Posledný rok, za ktorý je možné požiadať o vrátenie daní, je rok 2015.

Radi Vám so spracovaním holandského daňového priznania, prípadne i slovenského daňového priznania, pomôžeme. Stačí, ak sa zaregistrujete TU, a žiadosť spolu s inštrukciami Vám zašleme e-mailom.

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára. Radi Vám poradíme.

Emília Geletková BSBA

Zdroj: www.belastingdienst.nl

Zvýšenie rodinných prídavkov Kinderbijslag v Holandsku

Holandský úrad pre rodinné prídavky (Sociale Verzekeringsbank) na svojich webových stránkach oznámil zvýšenie vyplácaných rodinných prídavkov Kinderbijslag.

Výška rodinných prídavkov závisí od veku dieťaťa, a to nasledovne:

– dieťa od 0 do 5 rokov: 200,59 EUR

– dieťa vo veku od 6 do 11 rokov: 243,57 EUR

– dieťa vo veku 12-17 rokov: 286,55 EUR

Kinderbijslag v Holandsku sa vypláca raz za štvrťrok. Nové sumy rodinných prídavkov sú platné od 1.júla 2017. Nová výška rodinných prídavkov sa začala vyplácať 2 októbra 2017.

Radi Vám so získaním rodinných prídavkov pomôžeme. Náš poplatok je 12% zo získanej sumy, alebo minimálne 89 eur. Neúčtujeme DPH, je to konečná suma. Stačí, ak sa zaregistrujete TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať. 

Zdroj: https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/betaling/hoeveel_kinderbijslag_krijgt_u/