Vrátenie daní z Holandska – novinky a informácie

Porovnanie výšky vrátených daní v Holandsku za rok 2019 vs. 2020

Sadzba dane, ktorá vplýva na finálnu výšku preplatku na dani v Holandsku, sa mení každý rok. Okrem toho sa v Holandsku takisto menia aj daňové bonusy Algemene Heffingskorting – všeobecná daňová úľava a Arbeidskorting – pracovná daňová úľava.

V nasledujúcom príklade vám bližšie vysvetlíme, ako zvýšenie týchto daňových úľav dokáže zmeniť výšku vrátených daní pri rovnakom príjme v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019.

PRÍKLAD ZO ŽIVOTA

ROK 2019

V roku 2019 ste celý rok pracovali v Holandsku a váš hrubý ročný príjem predstavoval 17 457 Eur. Najprv si vypočítame, koľko daní a odvodov by ste mali odviesť z hrubej mzdy. Na daniach a odvodoch ste do holandského daňového systému odviedli 2 978 Eur. Pracovná daňová úľava predstavuje sumu 2 259 Eur.

Loon voor de loonbelasting Ingehouden loonbelasting Verrekende arbeidskorting
Hrubý príjem Výška daní a soc. odvodov Pracovná daňová úľava
17 457 Eur 2 978 Eur 2 259 Eur

Odvody a daň pri príjme do 20 384 Eur predstavujú 36,65 %, t.j. 17 457 x 36, 65 % = 6 398 Eur je výška daní a odvodov, ktoré máte odviesť.

Následne si vyrátame daňové bonusy Algemene HeffingskortingArbeidskorting, ktoré sa budú odpočítavať od vyššie vypočítanej sumy 6 398 Eur.

Pri príjme 17 457 Eur je všeobecná daňová úľava Algemene Heffingskorting fixne daná vo výške 2 477 Eur.

Pri výpočte pracovnej daňovej úľavy Arbeidskorting použijeme nasledovný vzorec: 170 Eur + 28, 712 % x (hrubý príjem – 9 694 Eur). Výsledkom je suma 2 399 Eur.

Odpočítaním daňových bonusov od výšky daní a odvodov vyrátame daň, ktorú máte odviesť.

Dane a odvody Všeobecná daňová úľava Pracovná daňová úľava
6 398 Eur 2 477 Eur 2 399 Eur

6 398 Eur – 2 477 Eur – 2 399 Eur = 1 522 Eur

Posledným krokom je výpočet rozdielu medzi zaplatenou daňou a daňou, ktorú ste mali skutočne odviesť. Daň, ktorú ste skutočne odviedli, nájdeme v Jaaropgaafe (holandská verzia ročného zúčtovania) v položke č. 2 Ingehouden loonbelasting, v našom prípade je to 2 978 Eur.

2 978 Eur – 1 522 Eur = 1 456 Eur

Daňový preplatok, ktorý vám holandský daňový úrad za rok 2019 vráti, je teda 1 456 Eur.

ROK 2020

Pri výpočte daní za rok 2020 je postup identický, musíme však brať do úvahy údaje o daňových sadzbách a bonusoch príslušných pre rok 2020, ktoré holandský daňový úrad každoročne zverejňuje na svojej stránke www.belastingdienst.nl.

Ak berieme do úvahy údaje platné pre rok 2020, výška preplatku sa pri rovnakom príjme v porovnaní s rokom 2019 zvýši z 1 456 Eur na 1 619 Eur. Daňový preplatok s príjmom vo výške 17 454 sa tak za rok 2020 zvýši o 163 Eur. Na porovnanie uvádzame tabuľky pre roky 2019 a 2020, ktoré sú potrebné na výpočet preplatku.

DAŇOVÉ SADZBY V ROKU 2019

Zdaniteľný príjem   Dane Odvody Celková hodnota
Od Do (vrátane)
0 € 20 384 € 9 % 27,65 % 36,65 %
20 384 € 34 300 € 10,45 % 27,65 % 38,10 %
34 300 € 68 507 € 38,10 % 38,10 %
68 507 € 51,75 % 51,75 %

DAŇOVÉ SADZBY V ROKU 2020

Zdaniteľný príjem   Dane Odvody Celková hodnota
Od Do (vrátane)
0 € 34 712 € 9,70 % 27,65 % 37,35 %
34 713 € 68 507 € 37,35 % 0 % 37,35 %
68 508 € 49,50 % 0 % 49, 50 %

PRACOVNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ARBEIDSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU V ROKU 2019

Výška príjmu od Výška príjmu do Pracovná daňová úľava
0 € 9 694 € 1,754 % x hrubý príjem
9 694 € 20 940 € 170 € + 28,712 % (hrubý príjem – 9 694 €)
20 940 € 34 060 € 3 399 €
34 060 € 90 710 € 3 399 € – 6 % x (hrubý príjem – 34 060 €)
90 710 € 0 €

PRACOVNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ARBEIDSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU V ROKU 2020

Výška príjmu od Výška príjmu do Pracovná daňová úľava
0 € 9 921 € 2, 812 % x hrubý príjem
9 921 € 21 430 € 279 € + 28,812 % (hrubý príjem – 9 921 €)
21 430 € 34 954 € 3 399 €
34 060 € 90 710 € 3 595 € – 1,656 % x (hrubý príjem – 21 430 €)
34 954 € 98 604 € 3 819 € – 6 % x (hrubý príjem – 34 954 €)
98 604 € 0 €

VŠEOBECNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ALGEMENE HEFFINGSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU V ROKU 2019

Výška príjmu od Výška príjmu do Všeobecná daňová úľava
0 € 20 384 € 2 477 €
20 384 € 68 507 € 2 477 € – 5,147 % x (ročný príjem – 20 384 €)
68 507 € 0 €

VŠEOBECNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA ALGEMENE HEFFINGSKORTING V PRODUKTÍVNOM VEKU V ROKU 2020

Výška príjmu od Výška príjmu do Všeobecná daňová úľava
0 € 20 711 € 2 711 €
20 711 € 68 507 € 2 711 € – 5,672 % x (ročný príjem – 20 711 €)
68 507 € 0 €

Zdroj: www.belastingdienst.nl, www.expatax.nl

Radi Vám pomôžeme so spracovaním holandského daňového priznania. Stačí, ak sa zaregistrujte TU a žiadosť o vrátenie daní spolu s inštrukciami Vám bude automaticky zaslaná e-mailom. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. 

 

Aké cestovné náklady si môžete uplatniť v holandskom daňovom priznaní?

Pracujete v Holandsku a cestujete do práce verejnou dopravou? Nepochybne by ste mali vedieť, že pri splnení určitých podmienok si môžete v holandskom daňovom priznaní uplatniť náklady na cestovné, a tým zvýšiť výšku vrátených daní! Verejnou dopravou sa rozumie cestovanie autobusom, vlakom, trajektom alebo metrom. V prípade, že  už poberáte príspevok na služobné auto alebo odjazdené kilometre, žiaľ, náklady na cestovné verejnou dopravou nie je možné v daňovom priznaní uplatniť.

PODMIENKY, ZA KTORÝCH JE MOŽNÉ UPLATNIŤ CESTOVNÉ NÁKLADY

 1. Vzdialenosť jednej cesty z miesta vášho bydliska do práce bola dlhšia ako 10 km.
 2. Do práce ste cestovali verejnou dopravou minimálne raz týždenne, resp. 40 dní ročne.

Ak spĺňate obe vyššie uvedené podmienky, holandský daňový úrad bude od vás takisto vyžadovať aj jedno z nasledujúcich:

 • Potvrdenie o dochádzke verejnou dopravou:

Pre získanie potvrdenia navštívte webovú stránku vašej prepravnej spoločnosti. Niektoré z prepravných spoločností odosielajú údaje priamo daňovému úradu. V prípade, že vaša prepravná spoločnosť takýmto spôsobom nepostupuje, musíte si potvrdenie od prepravnej spoločnosti vyžiadať sami.

 • Prehlásenie o dochádzaní za prácou:

Kupovali ste si lístok na každú cestu zvlášť a nemáte tak potvrdenie od prepravnej spoločnosti? Alebo ste používali tzv. OV-chipkaart – bezkontaktnú čipovú kartu pre verejnú dopravu? Môžete vášho zamestnávateľa požiadať o prehlásenie o dochádzaní za prácou. Daňový úrad vás neskôr môže vyzvať k predloženiu jednotlivých cestovných lístkov alebo výpisu transakcií z vašej čipovej karty. Nárok na uplatnenie cestovných nákladov nespĺňate, ak nemôžete predložiť prehlásenie, cestovné lístky alebo bločky.

Prehlásenie o dochádzke musí obsahovať:

 • Vaše meno a adresu
 • Meno a adresu zamestnávateľa
 • Počet dní v týždni, počas ktorých ste cestovali do práce verejnou dopravou

Dôležitá informácia: Používate bezkontaktnú čipovú kartu OV-chipkaart? Holandská železničná spoločnosť The Dutch Railway Services uchováva údaje len po dobu 18 mesiacov, preto si výpis vašej dochádzky zaobstarajte v dostatočnom časovom predstihu.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE, ŽE DOPRAVU ZABEZPEČOVAL ZAMESTNÁVATEĽ

Ak zamestnávateľ pre vás zabezpečoval prepravu alebo vám preplácal lístky, nárok na uplatnenie cestovných nákladov nevzniká. Prispievali ste zamestnávateľovi na dopravu? Výška vášho príspevku musí predstavovať aspoň 70% sumy, na ktorú by ste mali nárok v prípade, že by vám zamestnávateľ prepravu nezabezpečil.

ROZLIČNÉ PRACOVISKÁ

Cestovali ste v ten istý deň do rôznych pracovísk? V tom prípade sa do úvahy berie pracovisko, do ktorého ste cestovali najčastejšie.

Cestovali ste do dvoch rôznych pracovísk rovnako často? Ak cesta do jedného zamestnania predstavovala napr. 20 km a do druhého len 11 km, platí vzdialenejšia cesta.

Príspevky na cestovné náklady verejnou dopravou v roku 2019

Jednosmerná cesta                         Za týždeň ste cestovali

viac ako         menej ako                  4 dni a viac            3 dni               2 dni               1 deň

0 km           10 km                    0€                     0€                0€               0€
10 km         15 km                    455€                 342€            228€           114€
15 km         20 km                    606€                 455€            303€           151€
20 km         30 km                    1011€               759€            506€           253€
30 km         40 km                    1254€               941€            627€           314€
40 km         50 km                    1635€               1227€          818€           409€
50 km         60 km                    1819€               1365€          910€           455€
60 km         70 km                    2017€               1513€          1009€         505€
70 km         80 km                    2087€               1566€          1044€         521€
80 km         90 km                    2116€               1587€          1058€         529€
90 km              –                        2116€                   *                   *                 *
*Príspevok na dochádzku je v tomto prípade 0,23€/km, jednosmerná vzdialenosť je vynásobená počtom dní, počas ktorých ste cestovali v roku 2019. Maximálna výška príspevku je 2116€.

Príspevky na cestovné náklady verejnou dopravou v roku 2020

Jednosmerná cesta                         Za týždeň ste cestovali

viac ako         menej ako                  4 dni a viac            3 dni               2 dni               1 deň

0 km           10 km                    0€                     0€                0€               0€
10 km         15 km                    463€                 347€            232€           116€
15 km         20 km                    616€                 462€            308€           154€
20 km         30 km                    1028€               771€            514€           257€
30 km         40 km                    1275€               956€            638€           319€
40 km         50 km                    1662€               1247€          831€           416€
50 km         60 km                    1849€               1387€          925€           462€
60 km         70 km                    2050€               1538€          1025€         513€
70 km         80 km                    2121€               1591€          1061€         530€
80 km         90 km                    2150€               1613€          1075€         538€
90 km              –                        2150€                   *                   *                 *
*Príspevok na dochádzku je v tomto prípade 0,24€/km, jednosmerná vzdialenosť je vynásobená počtom dní, počas ktorých ste cestovali v roku 2020. Maximálna výška príspevku je 2150€.

PRÍKLAD ZO ŽIVOTA:

V roku 2019 predstavoval váš hrubý ročný príjem 25 000 Eur. Pri takomto príjme vzniká povinnosť uhradiť holandskému daňovému úradu  daň vo výške 3 591 Eur (za predpokladu, že ste  v Holandsku pracovali celý rok, ste slobodný/á a neuplatňujete si žiadne dodatočné daňové úľavy). Predpokladajme, že jednosmerná cesta do práce predstavovala 25 km a dochádzali ste 5-krát týždenne. Z výšky hrubého ročného príjmu sa tak odrátajú náklady na cestovné verejnou dopravou vo výške 1 001 Eur. Po odrátaní príspevku vám vznikne povinnosť uhradiť daň vo výške 3 154 Eur. Na daniach teda ušetríte až 437 Eur.

HRUBÝ ROČNÝ PRÍJEM DAŇ, KTORÚ MUSÍTE UHRADIŤ
25 000 Eur 3 591 Eur
25 000 – 1 001 = 23 989 Eur 3 154 Eur

3 591 – 3 154 = 437 Eur

Zdroj: www.belastingdienst.nl

V prípade záujmu o spracovanie holandského daňového priznania sa zaregistrujte TU. Ak máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov na zdravotnú starostlivosť v Holandsku, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Náklady na zdravotnú starostlivosť v holandskom daňovom priznaní

Pracujete v Holandsku a vznikli vám náklady na zdravotnú starostlivosť? V tom prípade by ste mali vedieť, že v holandskom daňovom priznaní si tieto náklady za určitých podmienok môžete uplatniť.

Základné podmienky na uplatnenie nákladov na zdravotnú starostlivosť:

 • Môžete si uplatniť iba tú časť nákladov, ktorá vám zdravotnou poisťovňou nebola preplatená.
 • Náklady sa môžu odpočítať len v tom istom roku, v ktorom boli uhradené.
 • Môžete si odpočítať jedine tie náklady, ktoré nie sú hradené zdravotným poistením.
 • Z celkovej výšky nákladov možno uplatniť iba časť, ktorá presahuje určitú hranicu. Výška tejto hranice závisí od vášho príjmu, napr. pri hrubom ročnom príjme 27 332 Eur si môžete odpočítať náklady, ktoré presiahli 321 Eur (rok 2019).

Náklady je možné uplatniť na:

 • Seba a vášho daňového partnera
 • Deti mladšie ako 27 rokov v prípade, ak nemohli svoje zdravotné náklady uhradiť.

Vážne zdravotne postihnuté osoby staršie ako 27 rokov, s ktorými žijete v jednej domácnosti alebo osoby odkázané na vašu pomoc (napr. rodičia, súrodenci), spadajú do kategórie osôb, za ktoré si takisto môžete odpočítať náklady. Platí to však len za podmienky, ak dané osoby nemohli svoje zdravotné náklady uhradiť.

NÁKLADY, KTORÉ SI MÔŽETE UPLATNIŤ

 1. Lekárska pomoc
 2. Lieky predpísané lekárom
 3. Vybrané zdravotnícke pomôcky a potreby
 4. Cestovné náklady spojené s prevozom (napr. do nemocnice)
 5. Diéta predpísaná lekárom alebo dietológom
 6. Pomoc v domácnosti
 7. Špeciálne šatstvo a posteľná bielizeň
 8. Cestovné náklady na návštevu chorej osoby

O jednotlivých nákladoch si viac povieme v ďalších riadkoch.

LEKÁRSKA POMOC

Náklady spojené s:

 • Návštevou praktického lekára, zubára alebo špecialistu
 • Ošetrením záchranárom, ktoré si nevyžaduje odporúčanie lekára (napr. fyzioterapeut, dietológ, logopéd, ústny hygienik)
 • Opaterou v domove dôchodcov
 • Liečbou, ktorú predpísal lekár (napr. akupunktúra, rehabilitácia)

LIEKY PREDPÍSANÉ LEKÁROM

Zohľadňujú sa len náklady na lieky, ktoré predpísal doktor kvalifikovaný podľa holandských štandardov.

VYBRANÉ ZDRAVOTNÍCKE POTREBY A POMÔCKY

Zdravotnícke potreby používané chorými alebo zdravotne postihnutými osobami, ako napr.:

 • Ortopedické vložky
 • Načúvacie prístroje
 • Protézy
 • Vodiace a terapeutické psy
 • Glukomer
 • Údržba, oprava a poistenie takýchto zdravotníckych pomôcok

Náklady spojené s dodatočným príplatkom na základe osobných preferencií (napr. farba načúvacieho prístroja) nemožno uplatniť. Ak ste si však zakúpili drahší načúvací prístroj, pretože vám poskytuje väčšie pohodlie, spĺňate podmienku na uplatnenie nákladov.

CESTOVNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S PREVOZOM

Nasledujúce náklady sú odpočítateľné:

 • prevoz k lekárovi alebo nemocnice
 • prevoz sanitkou
 • dodatočné cestovné náklady vzniknuté následkom ochorenia alebo postihnutia

Ak ste vzhľadom na vlastné ochorenie alebo zdravotné postihnutie museli cestovať autom, tieto náklady si môžete uplatniť len v tom prípade, ak ich viete hodnoverne preukázať.

Používali ste vaše vlastné auto? Do nákladov si smiete zarátať aj náklady na palivo, údržbu auta alebo poplatky za parkovanie.

Na výpočet cestovných nákladov je potrebné brať do úvahy aj odjazdené kilometre.

Príklad: Vaše náklady na auto predstavujú 2000 Eur a v jednom kalendárnom roku ste najazdili 8000 km. V tomto prípade sa cena za 1 km vyráta vydelením nákladov na auto a počtom kilometrov. Cena za 1 km tak predstavuje 0,25 Eur.

2000 Eur / 8000 km = 0,25 Eur za 1km

Účel vašej cesty bola návšteva chorej alebo zdravotne postihnutej osoby a celkovo ste najazdili 100 km. Odpočítateľné cestovné náklady predstavujú 25 Eur.

0,25 Eur x 100 km = 25 Eur

DIÉTA PREDPÍSANÁ LEKÁROM ALEBO DIETOLÓGOM

Na uplatnenie tohto nákladu je potrebné predložiť potvrdenie od lekára. Suma za tieto náklady je fixne daná a musí byť uvedená v oficiálnom zozname diét.

DODATOČNÁ POMOC V DOMÁCNOSTI

Nárok vzniká, ak ste žiadali o pomoc v domácnosti z dôvodu choroby alebo zdravotného znevýhodnenia, resp. máte k dispozícii príjmové doklady. Tie musia obsahovať základné informácie ako dátum, sumu, adresu miesta a meno osoby, ktorej ste hradili náklady spojené s pomocou v domácnosti.

ŠPECIÁLNE ŠATSTVO A POSTEĽNÁ BIELIZEŇ

Výdavky za špeciálne oblečenie a posteľnú bielizeň sa môžu odpočítať, ak sú splnené dve podmienky. Prvá z nich je tá, aby výdavky boli priamym následkom choroby alebo zdravotného znevýhodnenia. Ak choroba trvala minimálne 1 rok a je predpoklad, že bude trvať ešte prinajmenšom rok, spĺňate aj druhú podmienku na uplatnenie týchto výdavkov.

Máte záujem o odpočítanie nákladov pre inú osobu? V tom prípade musela dotknutá osoba s vami žiť v jednej domácnosti po celý rok. Fixná suma za tieto náklady sa pohybuje vo výške 300 Eur. Viete preukázať, že výdavky boli vyššie ako 600 Eur? V tom prípade, máte nárok na náhradu výdavkov vo výške až 750 Eur!

CESTOVNÉ NÁKLADY NA NÁVŠTEVU CHOREJ OSOBY

Za podmienky, že ste s chorou osobou zdieľali tú istú domácnosť od začiatku choroby alebo ju často navštevovali, vzniká vám nárok na cestovné náklady. Daná osoba musela byť ošetrovaná po dobu najmenej 1 mesiaca. Holandský daňový úrad uznáva cestovanie za chorou osobou autom, taxíkom alebo mestskou hromadnou dopravou. Do úvahy je však potrebné brať fakt, že jednosmerná cesta musela byť dlhšia ako 10 km.

Zdroj: www.belastingdienst.nl, www.tax-consultants-international.com

V prípade záujmu o spracovanie holandského daňového priznania sa zaregistrujte TU. Ak máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov na zdravotnú starostlivosť v Holandsku, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

 

Má status daňového rezidenta v Holandsku výhody pri podaní daňového priznania?

Podľa pravidiel platných od roku 2015, je daňovým rezidentom osoba, ktorej príjmy z Holandska tvoria aspoň 90% ročných celosvetových príjmov. Získanie statusu daňového rezidenta je veľmi dôležité a znamená, že si môžete uplatniť rôzne daňové úľavy.

Slovák, ktorý legálne pracuje a chce získať status daňového rezidenta v Holandsku, je povinný podľa holandských daňových zákonov preukázať, že jeho príjmy v tejto krajine predstavovali minimálne 90% všetkých príjmov počas daňového roka. Je potrebné požiadať slovenský daňový úrad o vystavenie potvrdenia „Výkaz príjmov – EU/EER“, ktoré slúži ako povinná príloha k holandskému daňovému priznaniu. Tento dokument Vám pracovník slovenského daňového úradu vystaví na základe slovenského daňového priznania. Preto je dôležité, aby ste podali slovenské daňové priznanie aj v prípade, ak ste mali príjmy len z Holandska.

Slováci, ktorí získajú status daňového rezidenta v Holandsku, majú z daňového hľadiska takmer rovnaké práva ako domáci Holanďania. Ako rezident získavate nárok na mnohé sociálne dávky a sociálnu výpomoc. Okrem toho máte nárok na daňové výhody, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú výšku vrátených daní.

V skratke možno povedať, že podanie holandského daňového priznania v prípade rezidenta je finančne výhodnejšie než v prípade nerezidenta, u ktorého často dokonca dochádza k nedoplatkom.

Radi Vám so spracovaním holandského daňového priznania pomôžeme. Zaregistrujte sa TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať.

Máte otázky? Kontaktujte nás e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0904601321.

Príspevok na zdravotné poistenie Zorgtoeslag v skratke

Každý, kto začne pracovať v Holandsku, je povinný hradiť zdravotné poistenie (Zorgverzekering). Výška poistného je rôzna, závisí od zvoleného balíka a poisťovne. Vzhľadom k tomu, že v Holandsku je povinnosťou byť zdravotne poistený, ľudia s nižšími príjmami môžu požiadať o Zorgtoeslag, čiže o príspevok na zdravotné poistenie, ktorý čiastočne kompenzuje vynaložené náklady na platbu poistného.

Povinnosť hradiť zdravotné poistenie v Holandsku

Rovnako ako na Slovensku, i v Holandsku majú zamestnanci povinnosť platiť zdravotné poistenie. V Holandsku existuje niekoľko súkromných poisťovní. V niektorých prípadoch si môžete zdravotnú poisťovňu zvoliť sami. Najčastejšie je to však zamestnávateľ, prostredníctvom ktorého uzatvoríte poistnú zmluvu – vtedy je zdravotné poistenie odpočítavané priamo z platu zamestnanca.

Neoplatí sa ignorovať povinnosť platiť zdravotné poistenie, pretože Vám môže byť vyrubená pokuta alebo budete musieť hradiť náklady spojené s Vašou prípadnou liečbou. To, či ste uhrádzali zdravotné poistenie, môže byť preverené až 5 rokov spätne. Ak sa zistí, že ste zdravotné poistenie neplatili, budete ho musieť uhradiť spätne a môže Vám byť dokonca vyrubená pokuta až do výšky 30% z nezaplateného poistného.

Zorgtoeslag – príspevok na zdravotné poistenie

Zogtoeslag je príspevok na zdravotné poistenie zameraný na podporu ľudí s nižšími príjmami. Tento príspevok kompenzuje náklady vzniknuté na platbu zdravotného postenia. Na príspevok Vám vznikne nárok, ak ste splnili nasledujúce podmienky:

 • v Holandsku pracujete legálne,
 • máte aspoň 18 rokov a
 • platíte zdravotné poistenie.

Žiadosť o Zorgtoeslag je možné podať už po jednom mesiaci práce v Holandsku. Tiež je možné požiadať o vyplatenie Zorgtoeslag až 1 rok spätne, vždy do 1. septembra nasledujúceho roka. Napríklad, ak ste v Holandsku pracovali v roku 2019, príslušný úrad Toeslagen Belastingdienst musí prijať Vašu žiadosť najneskôr 1. septembra 2020.

Aj keď výška poistného, ktoré platíte, závisí od zdravotnej poisťovne, suma Zorgtoeslag je pevne stanovená a závisí od Vášho ročného príjmu. Podmienky poskytnutia príspevku a jeho výška sa každoročne aktualizujú.

V súčasnom roku 2020 je maximálna výška príspevku pre jednu osobu 104 eur mesačne. Maximálnu výšku je možné dostávať, ak Váš ročný príjem nepresiahne 21 000 eur. S výškou príjmu pomerne klesá i výška príspevku. Ročný príjem, pri ktorom je možné ešte požiadať o Zorgtoeslag, je 30 000 eur, avšak výška príspevku je podstatne nižšia. Pre porovnanie, v roku 2019 bola výška príspevku maximálne 99 eur mesačne. Nárok na Zorgtoeslag vznikal pri výške príjmu do 29 500 eur ročne.

Ako sa vypočíta výšku príspevku?

Zorgtoeslag sa vypláca za každý mesiac, počas ktorého ste boli v Holandsku zdravotne poistený. Nárok vzniká, ak ste pracovali aspoň počas prvých dvoch dní v mesiaci.

Situácie zo života

Ak ste v Holandsku pracovali:

– od 1. marca do 8. apríla – máte nárok na príspevok za 2 mesiace

– od 1. marca do 5. marca – máte nárok na príspevok za 1 mesiac

– od 1. marca do 1. apríla – máte nárok na príspevok za 1 mesiac

– od 25. februára do 1. marca  –  nemáte žiaden nárok

Pri zmene Vašej osobnej situácie, ktorá môže ovplyvniť platbu Zorgtoeslag, je potrebné o tejto skutočnosti čo najskôr informovať príslušný úrad. Často sa stáva, že ten sa až oneskorene dozvie o tom, že Vám neoprávnene vyplácala príspevok. V takomto prípade Vám následne zašlú výzvu na vrátenie časti alebo celej zaplatenej sumy. Aby ste takejto situácii predišli, odporúčame Vám kontaktovať Toeslagen Belastingdienst pri každej zmene Vašej osobnej situácie, najmä pri ukončení práce v Holandsku.

Ak ste pracovali v Holandsku a Váš ročný príjem nepresiahol 29 500 eur v roku 2019, máte nárok na príspevok Zorgtoeslag. Dokonca aj u sezónnych pracovníkov je vysoká pravdepodobnosť, že na tento príspevok máte nárok. Radi Vám s jeho získaním pomôžeme. Náš poplatok je 11,9% + DPH z vrátenej sumy príspevku, alebo minimálne 59 eur + DPH.

Stačí, ak vyplníte kontaktný formulár a v správe uvediete, že máte záujem o príspevok Zorgtoeslag. Potrebnú žiadosť Vám zašleme emailom.

Emília Geletková BSBA

Aktualizované: 02/02/2020

Vrátenie daní z Holandska pod lupou

Podanie daňového priznania na holandskom daňovom úrade (Belastingdienst) bolo pred niekoľkými rokmi jednoduchšie a rýchlejšie, stačilo mať dokumenty od zamestnávateľa. V roku 2015 však Belastingdienst zaviedol niekoľko zmien, o ktorých si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Od klientov, ktorí pracovali alebo pracujú v Holandsku, dostávame množstvo otázok, preto sme sa v nasledujúcich riadkoch rozhodli odpovedať na niektoré z nich.

Celý rok som pracoval iba v Holandsku. Mám nejaké povinnosti voči slovenskému daňovému úradu?

Áno. Ak je Vaše trvalé bydlisko stále na Slovensku, alebo tu máte centrum záujmov (napr. najbližšiu rodinu, vlastníte nehnuteľnosť alebo máte na Slovensku úver), je potrebné podať si i slovenské daňové priznanie. Nemusíte mať obavy, tieto príjmy už nebudú na Slovensku druhýkrát zdanené. Na základe „Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia“ uzatvorenou medzi Slovenskom a Holandskom, sa Vaše holandské príjmu v slovenskom daňovom priznaní uvedú, ale hneď i vyjmú, a teda Vaša daňová povinnosť na Slovensku bude nulová.

Aké dokumenty potrebujem na vrátenie daní z Holandska?

 • Na podanie holandského daňového priznania sú potrebujete informácie o Vašich príjmoch, a zaplatených odvodoch a preddavkoch na daň. Tieto informácie sú uvedené na formulári Jaaropgaaf alebo na výplatných páskach. V prípade, že Vám zamestnávateľ Jaaropgaaf a výplatné pásky neposkytol, alebo ste ich stratili, môžete zamestnávateľa kontaktovať, aby Vám ich vystavil znova.

Uvedomujeme si, že niekedy môže byť kontakt so zamestnávateľom náročný, preto ako súčasť našich služieb, ponúkame možnosť získať potrebné dokumenty od holandského zamestnávateľa za Vás.

 • Ďalším dokumentom, potrebným na vrátenie daní z Holandska, je Výkaz príjmov. Je to potvrdenie o všetkých Vašich príjmoch dosiahnutých v daňovom roku mimo Holandska. Vydáva ho slovenský daňový úrad. Vzhľadom na skutočnosť, že slovenský daňový úrad potrebuje informácie o Vašich príjmoch zo Slovenska i zo zahraničia, je pre získanie potvrdenia Výkaz príjmov potrebné vopred podať slovenské daňové priznanie. Od roku 2015 je potvrdenie Výkaz príjmov povinnou prílohou holandského daňového priznania pre všetkých zahraničných pracovníkov. Na základe tohto formulára Belastingdienst overuje, či spĺňate podmienky na tzv. kvalifikovaného zahraničného daňového poplatníka, a teda či si môžete uplatniť rovnaké odpočítateľné položky, bonusy a daňové úľavy ako holandskí rezidenti.

So spracovaním slovenského daňového priznania Vám radi pomôžeme.

Potvrdenie Výkaz príjmov pre našich klientov zo slovenského daňového úradu získavame bezplatne v rámci našej služby vrátenia daní z Holandska.

Oplatí sa mi podať daňové priznanie v Holandsku?

Áno. V prípade sezónnej práce je možné získať celú zaplatenú daň späť, alebo jej väčšiu časť.

Ako dlho trvá proces vrátenia daní z Holandska?

Na základe našich skúseností, proces vrátenia daní trvá od 2 do 6 mesiacov. Belastingdienst však posudzuje každý prípad individuálne a nikdy neposkytuje presnú lehotu, v rámci ktorej žiadosť spracuje. Jedinou oficiálnou informáciou od Belastingdienst je maximálny čas na spracovania žiadosti, a to 3 roky. Takáto dlhá čakacia lehota je však ojedinelá (napr. v prípadoch, keď informácie, ktoré poskytol zamestnávateľ daňovému úradu sa odlišujú od tých, ktoré sú uvedené na Jaaropgaafe).

V Holandsku som pracoval ešte v roku 2015. Môžem stále podať daňové priznanie a požiadať o vrátenie daní?

Daňové priznanie v Holandsku môžete podať až 5 rokov spätne. Posledný rok, za ktorý je možné požiadať o vrátenie daní, je rok 2015.

Radi Vám so spracovaním holandského daňového priznania, prípadne i slovenského daňového priznania, pomôžeme. Stačí, ak sa zaregistrujete TU, a žiadosť spolu s inštrukciami Vám zašleme e-mailom.

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára. Radi Vám poradíme.

Emília Geletková BSBA

Zdroj: www.belastingdienst.nl

Zvýšenie rodinných prídavkov Kinderbijslag v Holandsku

Holandský úrad pre rodinné prídavky (Sociale Verzekeringsbank) na svojich webových stránkach oznámil zvýšenie vyplácaných rodinných prídavkov Kinderbijslag.

Výška rodinných prídavkov závisí od veku dieťaťa, a to nasledovne:

– dieťa od 0 do 5 rokov: 200,59 EUR

– dieťa vo veku od 6 do 11 rokov: 243,57 EUR

– dieťa vo veku 12-17 rokov: 286,55 EUR

Kinderbijslag v Holandsku sa vypláca raz za štvrťrok. Nové sumy rodinných prídavkov sú platné od 1.júla 2017. Nová výška rodinných prídavkov sa začala vyplácať 2 októbra 2017.

Radi Vám so získaním rodinných prídavkov pomôžeme. Náš poplatok je 12% zo získanej sumy, alebo minimálne 89 eur. Neúčtujeme DPH, je to konečná suma. Stačí, ak sa zaregistrujete TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať. 

Zdroj: https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/betaling/hoeveel_kinderbijslag_krijgt_u/