Vrátenie daní z Nemecka pre vodičov kamiónov

Vrátenie daní z Nemecka pre vodičov kamiónov – zmeny v roku 2020

Vrátenie daní z Nemecka pre vodičov kamiónov má svoje špecifiká. Dôvodom je predovšetkým to, že nedisponujú stálym miestom výkonu práce a nemajú ani bydlisko, na ktoré sa môžu dennodenne vrátiť. Väčšinu času trávia na cestách a v kabíne kamiónu, kde sa stravujú i prespávajú. Z tohto dôvodu si môžu vodiči kamiónov uplatniť napr.: náklady na […]

náklady na ubytovanie a cesty v nemeckom daňovom priznaní

Náklady na ubytovanie a cesty v nemeckom daňovom priznaní

Náklady v nemeckom daňovom priznaní znižujú daňový základ, a teda zvyšujú výšku vrátených daní. Jedným z nákladov v nemeckom daňovom priznaní, ktoré je možné uplatniť, sú náklady na ubytovanie a cesty. V prípade, ak zamestnanec z pracovných dôvodov potrebuje aj druhé ubytovanie popri mieste svojho trvalého, resp. prvotného ubytovania, používajú daňoví poradcovia pojem dvojitá domácnosť, […]

výdavky na zdravotnú starostlivosť v Nemecku

Náklady na zdravotnú starostlivosť v Nemecku

Medzi náklady v nemeckom daňovom priznaní, ktoré je možné uplatniť, patria náklady na zdravotnú starostlivosť. Vo všeobecnosti platí, že náklady na zdravotnú starostlivosť musia byť medicínsky zdôvodnené. Preto je nevyhnutné, aby každý zákrok, ktorý jednotlivec podstúpi a následne si ho chce uviesť ako náklad v nemeckom daňovom priznaní, bol predpísaný lekárom. K typickým príkladom nákladov […]

U1 formulár a nárok na dávku v nezamestnanosti pri návrate zo zahraničia

Príslušný štát na posúdenie a výplatu dávky v nezamestnanosti je v zásade štát, v ktorom ste naposledy pracovali predtým, ako ste požiadali o dávku v nezamestnanosti. Napríklad, ak požiadate o dávku v nezamestnanosti vo Veľkej Británii a je Vám priznaná, po určitej dobe (štyri týždne) môžete požiadať o jej export na Slovensko. Existuje však výnimka z tohto všeobecného pravidla: ak ste pracovali v jednom členskom štáte EÚ […]

daňové triedy v Nemecku

Daňové triedy v Nemecku – všetko čo potrebujete vedieť

Daňová trieda v Nemecku určuje, akým spôsobom sa bude zdaňovať Vaša mzda a akú výšku solidárneho príplatku a cirkevnej dane budete musieť zaplatiť. V Nemecku existuje 6 daňových tried. Svoju daňovú triedu môžete zistiť z výplatnej pásky alebo ročného zúčtovania  Lohnsteuerbescheinigung, a to pod názvom Steuerklasse alebo pod skratkou StKl. V nasledujúcej tabuľke je uvedený […]

Náklady na zdravotnú starostlivosť v Írsku

Vrátenie daní z Írska a náklady na zdravotnú starostlivosť

Zaujíma Vás, ako zvýšiť sumu vrátených daní v Írsku? Jednou z možností je uplatniť si v žiadosti o vrátenie daní náklady na zdravotnú starostlivosť. V nasledujúcich riadkoch si povieme, o aké náklady sa presne jedná. Náklady na zdravotnú starostlivosť je možné uplatniť: na seba na rodinného príslušníka na kohokoľvek, za koho ste za zdravotný úkon […]

PRÍPLATKY K PRÍDAVKOM NA DETI V NEMECKU - KINDERZUSCHLAG

Príplatky k prídavkom na deti (Kinderzuschlag) v Nemecku

Na príplatok k prídavkom na deti (Kinderzuschlag) v Nemecku majú nárok manželské páry a slobodní rodičia, ktorí poberajú prídavky na deti. Príplatky sa vyplácajú spolu s prídavkami tomu istému rodičovi. Za účelom ich priznania je nutné zaslať žiadosť na Familienkasse v písomnej podobe. Podmienky na vyplácanie príplatkov sú nasledovné: Deti musia byť mladšie ako 25 rokov, a […]

Marriage Allowance Daňové úľavy na manželského partnera

Daňové úľavy na manželského partnera (Marriage Allowance) v Anglicku, UK

Manželské úľavy, tzv. Marriage Allowance vo Veľkej Británii, je možné uplatniť, a tým zvýšiť výšku vrátených daní, pri splnení nasledujúcich podmienok: partneri musia byť zosobášení jeden z manželov musí zarábať menej, ako je stanovená výška nezdaniteľného minima (£12 500 v daňovom roku 2019/20). druhý partner môže zarobiť len toľko, aby z príjmu odvádzal základnú výšku dane (basic rate), […]

slovenské daňové prizananie 2019

Zmeny v slovenskom daňovom priznaní za rok 2019

Každá fyzická osoba (FO) je povinná vysporiadať svoje dane po ukončení daňového roka podaním daňového priznania alebo vykonaním ročného zúčtovania dane. Za rok 2019 ste povinný podať daňové priznanie, ak Vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 € (v roku 2018 bola táto suma 1915,01 €). Znamená to teda, že ak ste […]

Prečo je NIN číslo dôležité ak pracujete vo Veľkej Británii?

Požiadať o National Insurance Number (NIN) je jednou z prvých vecí, ktorú by ste mali po príchode do Veľkej Británie urobiť, ak plánujete v krajine žiť a pracovať. NIN  je jedinečné osobné číslo, ktoré slúži na evidenciu osôb zamestnaných a podnikajúcich na území Veľkej Británie. Zabezpečuje, aby boli Vaše dane a príspevky na zdravotné a […]